dnes je 25.4.2024

Input:

Princip soukromého věřitele - otázky veřejné podpory v souvislosti s odpisem procentuální části daňového dluhu v rámci insolvenčního řízení

20.6.2013, Zdroj: Verlag Dashöfer

15.10.6.11.1
Princip soukromého věřitele - otázky veřejné podpory v souvislosti s odpisem procentuální části daňového dluhu v rámci insolvenčního řízení

Princip soukromého věřitele - otázky veřejné podpory v souvislosti s odpisem procentuální části daňového dluhu v rámci insolvenčního řízení

 

Z hlediska pozice správních orgánů (v procesním postavení správce daně) v procesu reorganizace a s tím souvisejícího schvalování reorganizačního plánu je třeba poznamenat, že právě v souvislosti se sanačním způsobem řešení dlužníkova úpadku nabývá na svém významu otázka aplikace principu soukromého věřitele. Orgány veřejné moci se totiž v případě insolvenčního řízení dostávají nezřídka do situace, kdy v tomto řízení vystupují v pozici věřitelů. Typickým příkladem je pak finanční úřad, celní úřad, správa sociálního zabezpečení apod.

 

Má-li být respektován, tedy i realizován, princip soukromého věřitele, pak je třeba identifikovat, zda bylo určité opatření veřejné instituce v pozici věřitele provedeno v souladu s principy běžnými v rámci tržního prostředí - tedy, zda by se soukromý věřitel zachoval stejným způsobem jako věřitel, který je v pozici orgánu veřejné moci, např. při rozhodování, zda podpořit sanační způsob řešení úpadku dlužníka (nejčastěji reorganizaci) anebo naopak směřovat k likvidačnímu způsobu řešení dlužníkova úpadku, tj. ke konkursu. V konečném důsledku musí věřitel v pozici orgánu veřejné moci přihlížet k tomu, zda získá v případě jiného způsobu řešení úpadku než je forma konkursu (typicky reorganizace) minimálně stejně tolik, jako v případě, že by se řešení této situace odehrálo na bázi konkursu.

 

Při tomto nelehkém rozhodování správních orgánů hraje důležitou roli jednak zpráva o reorganizačním plánu, reorganizační plán a rovněž i znalecký posudek. Pro hlasování o reorganizačním plánu musí proto věřitel, který je v pozici orgánu veřejné moci, a navíc je ze zákona pověřen správou některých pohledávek státního rozpočtu, mít dostatečně relevantní informace, aby si mohl o celkové hospodářské situaci dlužníka udělat dostatečný úsudek, a pro reorganizační plán poté i případně na základě těchto skutečností i hlasovat. Věřitel s veřejnoprávní pohledávkou proto musí vždy přihlédnout k tomu, který z navrhovaných způsobů řešení úpadku je pro něj výhodnější, a při svém rozhodování taktéž přihlédne k tomu, zda má v tomto řízení přednostní resp. privilegované postavení podle platné právní úpravy a zda lze přesně stanovit předpokládanou délku tohoto řízení.

 

Nelze opomenout hledisko délky trvání všech zákonem stanovených způsobů řešení úpadku a jejich následného vlivu na oddálení navrácení dlužných částek např. do státního rozpočtu - toto je faktor, který může v případě dlouhotrvajícího řízení ovlivnit zejména jejich hodnotu. Délka insolvenčního řízení má pak v

Nahrávám...
Nahrávám...