dnes je 20.6.2024

Input:

Působnost věřitelského výboru po povolení reorganizace

4.10.2012, Zdroj: Verlag Dashöfer

15.7.5.4
Působnost věřitelského výboru po povolení reorganizace

Působnost věřitelského výboru po povolení reorganizace

 

Stejně jako při jiných způsobech řešení úpadku je dalším procesním subjektem, který se účastní insolvenčního řízení po povolení reorganizace věřitelský výbor (zástupce věřitelů). Pro jeho ustanovení, působnost a odpovědnost platí obecná ustanovení obsažená v části první insolvenčního zákona (podrobněji viz část 3/6.2 a násl.). Volba věřitelského výboru je po povolení reorganizace, stejně jako u jiných způsobů řešení úpadku, povinná pouze tehdy, je-li přihlášených věřitelů více než 50 ( § 56 odst. 1 IZ). Nejde-li o tento případ, může schůze věřitelů místo věřitelského výboru zvolit zástupce věřitelů a jeho náhradníka, kterým náleží veškerá působnost, kterou insolvenční zákon svěřuje po povolení reorganizace věřitelskému výboru.

 

Prozatímní věřitelský výbor po povolení reorganizace

V případě, že insolvenční soud spojí s rozhodnutím o úpadku i rozhodnutí o povolení reorganizace (postup podle § 148 odst. 2 IZ), aniž byl dosud instalován věřitelský výbor, bude nezbytné, aby zároveň jmenoval podle § 61 odst. 1 IZ prozatímní věřitelský výbor (podrobněji viz část 3/6.2.6). Jmenování prozatímního věřitelského výboru bude rovněž namístě v případě, že insolvenční řízení bylo zahájeno k návrhu dlužníka, u něhož je reorganizace přípustná, a dlužník jako způsob řešení úpadku navrhuje reorganizaci. Okamžikem povolení reorganizace je totiž k jejímu dalšímu průběhu nezbytná součinnost věřitelského výboru s dlužníkem, zejména, má-li dispoziční oprávnění, jakož

Nahrávám...
Nahrávám...