dnes je 26.5.2024

Input:

Skupiny věřitelů

4.10.2012, Zdroj: Verlag Dashöfer

15.7.5.2.1
Skupiny věřitelů

Skupiny věřitelů

 

Účel rozdělení věřitelů do skupin

Zvláštností řízení o reorganizaci je rozdělení věřitelů, kteří se účastní reorganizace, do skupin. Účelem rozdělení věřitelů do skupin je:

a) určení rozsahu uspokojení zjištěných pohledávek, a

b) vytvoření možnosti, aby věřitelé o přijetí reorganizačního plánu hlasovali ve skupinách, nikoli tedy jako celek.

 

Zásady rozdělení věřitelů do skupin

Základním principem, který musí být respektován při zařazení věřitele do určité skupiny, je hledisko, aby v příslušné skupině byli zařazeni věřitelé se zásadně shodným právním postavením a se zásadně shodnými hospodářskými zájmy. Z tohoto principu a contrario vyplývá, že je například nepřípustné, aby do jedné skupiny byli zařazeni nezajištění a zajištění věřitelé, anebo věřitelé pohledávek vzniklých z obchodního styku a věřitelé veřejnoprávních pohledávek.

Podle § 337 odst. 2 písm. a) IZ tvoří samostatnou skupinu, která vždy hlasuje samostatně:

a) každý zajištěný věřitel; důvodem je skutečnost, že každý zajištěný věřitel má speciální právní postavení, které je odvislé od druhu a rozsahu zajištění jeho pohledávky (např. charakteru zástavy);

b) společníci a členové dlužníka, pokud mají právo hlasovat o reorganizačním plánu, tudíž, pokud není dlužník předlužen;

c) věřitelé, jejichž pohledávky nejsou reorganizačním plánem dotčeny, tj. ohledně jejichž pohledávek platí jedna z fikcí stanovených v § 337 odst. 3 nebo 4 IZ (podrobněji viz část 8/6.6).

 

Nedotčené pohledávky

Za pohledávku nedotčenou reorganizačním plánem se podle § 337 odst. 3 a 4 IZ považuje pohledávka,

- jejíž výši, splatnost ani další její

Nahrávám...
Nahrávám...