dnes je 20.6.2024

Input:

Spory ohledně zjištěných pohledávek (§ 385 odst. 2-7 IZ)

4.10.2012, Zdroj: Verlag Dashöfer

15.9.2.2.7
Spory ohledně zjištěných pohledávek (§ 385 odst. 2-7 IZ)

Spory ohledně zjištěných pohledávek ( § 385 odst. 2-7 IZ)

 

Oznámení věřitelům

Každému věřiteli, jehož pohledávka vyplynula z účetnictví dlužníka, zašle insolvenční správce nejpozději do 60 dnů ode dne prohlášení konkursu oznámení, ve kterém uvede:

a) že na majetek dlužníka byl prohlášen konkurs,

b) výši pohledávky dotčeného věřitele, skutečnost, že do této výše se jeho pohledávka považuje za přihlášenou, a případně charakter jeho pohledávky, především, zda jde o věřitele s pohledávkou za majetkovou podstatou ( § 168 IZ), věřitele s pohledávkou postavenou na roveň pohledávce za majetkovou podstatou ( § 169 IZ), věřitele s pohledávkou s právem na uspokojení ze zajištění ( § 2 písm. g) IZ), věřitele s pohledávkou jinak zajištěnou, věřitele s podřízenou pohledávkou ( § 172 odst. 2 IZ), nebo zda je pohledávka spojena s výhradou vlastnictví k předmětu plnění ze závazkového vztahu,

c) jakým způsobem, v jaké lhůtě a u koho lze uplatnit námitku proti výši pohledávky, jaké jsou následky marného uplynutí této lhůty a jak postupovat v případě, že nedojde k dohodě o výši nebo charakteru pohledávky,

d) v případě pohledávky z pojištění účinky insolvenčního řízení na pojistnou smlouvu, na jejímž základě tato pohledávka vznikla, zejména datum zániku účinnosti pojistné smlouvy včetně práv a povinností vyplývajících pojištěné osobě nebo pojištěným osobám z této smlouvy,

e) místo a termín konání schůze věřitelů,

f) způsob, jakým budou věřitelé dále informováni,

g) případná další opatření.

 

Věřitelům, kteří mají sídlo, ústředí, bydliště nebo místo, kde se obvykle zdržují, v jiném státě Evropského hospodářského prostoru se oznámení zasílá v českém jazyce a je opatřené hlavičkou „Výzva k předložení námitek ohledně pohledávky. Dodržte lhůty!“ přeloženou do všech úředních jazyků Evropského hospodářského prostoru (je nutno použít překlad, tak jak byl publikován v jednotlivých jazykových verzích směrnice 2001/17/ES v Úředním věstníku EU). Jde-li však o pohledávku z pojištění, musí insolvenční správce zaslat věřiteli oznámení v jednom z úředních jazyků členského státu Evropského hospodářského prostoru, kde

Nahrávám...
Nahrávám...