Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Střet zájmů

29.1.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

6.5.1
Střet zájmů

JUDr. Alena Malachová

Zákonná úprava střetu zájmů navazuje na předchozí právní úpravu v obchodním zákoníku, ale zároveň zpřísňuje pravidla pro střet zájmů tak, aby se předcházelo situaci, za níž by mohl střet zájmů nastat.

Co je střetem zájmů?

Střet zájmů je definován jako situace, kdy se člen orgánu ocitne v postavení, které může být v rozporu se zájmem obchodní korporace. Je zřejmé, že tato situace musí být vyhodnocena samotným členem tohoto orgánu,