dnes je 21.6.2024

Input:

Účetní uzávěrka, inventarizace majetku a závazků

4.10.2012, Zdroj: Verlag Dashöfer

15.11.4
Účetní uzávěrka, inventarizace majetku a závazků

Účetní uzávěrka, inventarizace majetku a závazků

 

Sestavení účetní závěrky, tj. rozvahy, výkazu zisku a ztráty a přílohy, předchází sled účetních prací souvisejících s uzavíráním účetních knih, nazývaný účetní uzávěrka. Ve zdravě fungujících účetních jednotkách probíhá kontrola účetnictví a přípravy uzávěrkových prací v průběhu celého roku. Po vyhlášení insolvenčního řízení již nelze očekávat, že dlužník bude např. usilovat o výrazné zkvalitnění vnitropodnikových účetních směrnic, analytické evidence či vnitropodnikového účetnictví. Při provádění uzávěrkových prací však musí dodržet alespoň to, co mu ukládají účetní předpisy.

 

Nejdůležitější součástí uzávěrkových prací je inventarizace majetku a závazků. Podle § 29 ZoÚ účetní jednotky inventarizací ověřují, zda stav majetku a závazků v účetnictví odpovídá skutečnosti, a to nejen ke dni řádné, ale i ke dni mimořádné účetní závěrky. Inventarizační rozdíly je pak nutno vyúčtovat do toho účetního období, za které se inventarizací ověřuje stav majetku a závazků ( § 30 odst. 6 ZoÚ). Z toho vyplývá, že inventarizace musí probíhat před uzavřením

Nahrávám...
Nahrávám...