dnes je 26.5.2024

Input:

Účinky dlužníkova popření pohledávky nastalé po skončení konkursu

4.10.2012, Zdroj: Verlag Dashöfer

15.10.2.9.1
Účinky dlužníkova popření pohledávky nastalé po skončení konkursu

Účinky dlužníkova popření pohledávky nastalé po skončení konkursu

 

Bude-li bude úpadek dlužníka řešen konkursem, i nadále platí, že popření pohledávky dlužníkem nemá na její zjištění žádný vliv (viz výklad v předchozí části 11/2.9). Právní důsledky má dlužníkův odpůrčí úkon teprve po zrušení konkursu. Podle § 312 odst. 4 IZ (viz část 7/9.1) lze na základě upraveného seznamu pohledávek po zrušení konkursu podat návrh na výkon rozhodnutí nebo exekuci pro zjištěnou neuspokojenou pohledávku, kterou dlužník nepopřel. Toto právo se promlčí za 10 let od zrušení konkursu. Toto ovšem neplatí, jde-li o neuspokojenou pohledávku nebo její část, která zaniká podle § 311 IZ.

 

Daňová exekuce

Jak plyne z výše uvedeného, pro neuhrazený zbytek zjištěné daňové pohledávky je možno po zrušení konkursu vést daňovou exekuci podle § 73 a násl. ZSDP na dlužníkovo jmění pouze tehdy, nebyla-li v průběhu přezkumného jednání popřena dlužníkem. Tato možnost může podle nové právní úpravy nastat v případě konkursu toliko v případě, že po zrušení konkursu zůstal dlužníkovi nějaký majetek a bylo nutno provést likvidaci podle obchodního zákoníku anebo za

Nahrávám...
Nahrávám...