dnes je 21.6.2024

Input:

Účinky povolení reorganizace

15.4.2014, , Zdroj: Verlag Dashöfer

16.7.5
Účinky povolení reorganizace

JUDr. Sylva Rychtalíková

 

Od okamžiku, kdy nastaly účinky rozhodnutí insolvenčního soudu o povolení reorganizace (od jeho zveřejnění v insolvenčním rejstříku – § 89 odst. 1 IZ), anebo od právní moci tohoto rozhodnutí, nastávají účinky:

  1. dlužník je ve vztahu k majetkové podstatě nadále osobou s dispozičními oprávněními (dříve § 330 odst. 1 IZ, s účinností od 1. 1. 2014 jde o § 229 odst. 3 písm. b) IZ – viz novelu IZ provedenou zákonem č. 294/2013 Sb.) -
  2. právní mocí rozhodnutí se ruší omezení dispozičních oprávnění dlužníka, ke kterým došlo ze zákona nebo rozhodnutím insolvenčního soudu v dosavadním průběhu insolvenčního řízení, ledaže insolvenční soud rozhodne podle § 332 IZ jinak (od 1. 1. 2014 jde o § 330 odst. 1 IZ, dříve odst. 2);
  3. nestanoví-li zákon jinak, pozastavuje se výkon funkce valné hromady nebo členské schůze dlužníka, její působnost a pravomoci přecházejí na insolvenčního správce (§ 333 odst. 1 IZ);
  4. dlužníkovo popření pohledávky učiněné při přezkumném jednání konaném před povolením reorganizace má účinky popření pohledávky insolvenčním správcem a od toho dne běží lhůty k podání žaloby o určení pravosti, výše nebo pořadí dlužníkem pohledávky (§ 336 odst. 2 IZ).

K jednotlivým uvedeným účinkům rozhodnutí o povolení reorganizace je podán podrobný výklad v části 8.5.1.

Po povolení reorganizace zůstávají zachovány účinky spojené se zahájením insolvenčního řízení (podrobněji viz část 4.3).

 

S účinností od 1. 1. 2014 (viz výše uvedená novela IZ) byl z § 329 vypuštěn jeho dosavadní odstavec 3, který stanovil, že splatnost závazků a pohledávek se rozhodnutím o povolení reorganizace vrací do původních

Nahrávám...
Nahrávám...