dnes je 21.5.2024

Input:

Účinky prohlášení konkursu

4.10.2012, Zdroj: Verlag Dashöfer

15.6.3
Účinky prohlášení konkursu

Účinky prohlášení konkursu

 

Okamžik účinnosti prohlášení konkursu

Účinky prohlášení konkursu nastávají okamžikem (tj. dle § 71 odst. 2 a 3 IZ dnem, hodinou a minutou) zveřejnění rozhodnutí o prohlášení konkursu v insolvenčním rejstříku ( § 245 IZ). Toto ustanovení navazuje na obecnou zásadu stanovenou pro insolvenční řízení v § 89 odst. 1 IZ, podle nějž (nestanoví-li zákon jinak) jsou rozhodnutí, jež soud v insolvenčním řízení vydá, účinná okamžikem jejich zveřejnění v insolvenčním rejstříku. Teprve od tohoto okamžiku je objektivně možno se s rozhodnutím o prohlášení konkursu seznámit a jeho účinky reflektovat. Nutno však již na tomto místě zdůraznit, že podle § 283 odst. 2 IZ ke zpeněžení majetkové podstaty lze přikročit teprve po právní moci konkursu, nejdříve však po první schůzi věřitelů (ledaže jde o věci bezprostředně ohrožené zkázou nebo znehodnocením nebo pokud insolvenční soud povolí výjimku).

 

Úprava účinků prohlášení konkursu

Úprava účinků prohlášení konkursu (zejména jeho důsledků v právní sféře dlužníka a v režimu jeho majetkoprávních vztahů) je soustředěna v § 244 až 276 IZ s tím, že zvláštní předpisy stanoví další účinky prohlášení konkursu v souvislosti předmětem jejich úpravy ( § 262 IZ). Jde o úpravu, jež - ve znění změn zákonů provedených doprovodným zákonem k IZ č 296/2007 Sb. - je obsažena např. v nově formulovaném § 8 zák. č. 455/1991 Sb., o

Nahrávám...
Nahrávám...