dnes je 21.4.2024

Input:

Účinky spojené s reorganizací a jejich dopad na daňové řízení

4.10.2012, Zdroj: Verlag Dashöfer

15.10.6.17
Účinky spojené s reorganizací a jejich dopad na daňové řízení

Účinky spojené s reorganizací a jejich dopad na daňové řízení

 

Je-li úpadek dlužníka řešen reorganizací, musí správce daně v průběhu tohoto procesu reflektovat z hlediska možných účinků dopadajících na správu daní zejména období od účinnosti reorganizačního plánu. Ta nastává dle § 352 odst. 1 IZ s právní mocí rozhodnutí o jeho schválení, nebyla-li reorganizačním plánem odložena na pozdější dobu nebo nerozhodl-li o pozdější účinnosti insolvenční soud (viz též části 8/7.1 a 8/7.2). Účinnost reorganizačního plánu je podstatným momentem pro určení výše pohledávky, v jaké bude v rámci reorganizace dlužníka uspokojena, což pochopitelně platí i pro pohledávky daňové, které jsou přihlašovány správci daní.

 

V daném kontextu třeba poznamenat, že již v okamžiku účinnosti reorganizačního plánu v souladu s § 356 IZ platí, že není-li v tomto zákoně nebo v reorganizačním plánu stanoveno

Nahrávám...
Nahrávám...