dnes je 20.5.2024

Input:

Úpadek institucí elektronických peněz, platebních institucí, vydavatelů elektronických peněz malého rozsahu a poskytovatelů platebních služeb malého rozsahu

29.4.2014, Zdroj: Verlag Dashöfer

15.9.3
Úpadek institucí elektronických peněz, platebních institucí, vydavatelů elektronických peněz malého rozsahu a poskytovatelů platebních služeb malého rozsahu

15.9.3.1
Definice

Definice

 

Elektronické peníze

Elektronickými penězi je peněžní hodnota, která

- představuje pohledávku vůči tomu, kdo ji vydal,

- je uchovávaná elektronicky,

- je vydávaná proti přijetí peněžních prostředků,

- je vydávaná za účelem provádění platebních transakcí a

- je přijímána jinými osobami než tím, kdo ji vydal.

Elektronické peníze jsou druhem peněžních prostředků (vedle bankovek a mincí a bezhotovostních peněžních prostředků na účtech). Elektronické peníze slouží k provádění platebních transakcí, jsou jejich předmětem.

 

Instituce elektronických peněz

Instituce elektronických peněz je právnická osoba oprávněná vydávat elektronické peníze na základě povolení uděleného Českou národní bankou. Instituce elektronických peněz může být oprávněna i k poskytování platebních služeb, a to jak platebních služeb s jí vydanými elektronickými penězi tak i platebních služeb jiných. Instituce elektronických peněz musí mít sídlo na území ČR, popř. na území jiného státu, jestliže z platné, Parlamentem ratifikované a vyhlášené mezinárodní smlouvy vyplývá povinnost umožnit osobám se sídlem ve státě, který není členským státem EU (EHP), poskytovat v ČR platební služby za obdobných podmínek jako osobám se sídlem v ČR.

 

Platební instituce

Platební instituce je právnická osoba oprávněná poskytovat platební služby na základě povolení uděleného Českou národní bankou. Platební instituce musí mít sídlo na území ČR, popř. na území jiného státu, jestliže z platné, Parlamentem ratifikované a vyhlášené mezinárodní smlouvy vyplývá povinnost umožnit osobám se sídlem ve státě, který není členským státem EU (EHP),

Nahrávám...
Nahrávám...