dnes je 22.4.2024

Input:

Uspokojování pohledávek za majetkovou podstatou

20.6.2013, Zdroj: Verlag Dashöfer

15.6.6.1
Uspokojování pohledávek za majetkovou podstatou

Uspokojování pohledávek za majetkovou podstatou

 

Pohledávky za majetkovou podstatou dle § 168 IZ a pohledávky jim na roveň postavené dle § 169 IZ se v insolvenčním řízení uplatňují vůči insolvenčnímu správci pořadem práva (k tomu podrobněji viz část 5/2.6). Tyto pohledávky (nejde-li o pohledávky vyloučené z uspokojení v insolvenčním řízení dle § 170 IZ) se z majetkové podstaty uspokojují v plné výši, a to kdykoli po rozhodnutí o úpadku ( § 168 odst. 3 a § 169 odst. 2 IZ). V průběhu konkursu se tedy uspokojují z výtěžku zpeněžení ( § 296 odst. 1 IZ), a to kdykoli v průběhu konkursu, nejpozději však před rozvrhem ( § 305 odst. 1 IZ). Nutno zdůraznit, že při nakládání s výtěžkem zpeněžení je nutno vždy respektovat práva zajištěných věřitelů, a proto § 305 odst. 2 poslední věta IZ výslovně stanoví, že výtěžek zpeněžení určený dle § 298 odst. 2 IZ k uspokojení pohledávky zajištěného věřitele (čistý výtěžek zpeněžení) lze použít k uspokojení ostatních (nezajištěných) pohledávek až po uspokojení pohledávky zajištěného věřitele, tj. lze k jejich uspokojení užít jen případného zbytku čistého výtěžku dosaženého zpeněžením předmětu zajištění, jenž po vydání výtěžku zajištěnému věřiteli v podstatě pozůstává (viz části 7/6.2 a 7/8.1). Pokud k uspokojení pohledávek dle § 168 a 169 IZ výtěžek

Nahrávám...
Nahrávám...