dnes je 21.6.2024

Input:

Vratitelný přeplatek

4.10.2012, Zdroj: Verlag Dashöfer

15.10.6.15.4
Vratitelný přeplatek

Vratitelný přeplatek

 

Podle § 242 odst. 2 DŘ se pro potřeby insolvenčního řízení považuje za majetek daňového subjektu (správně by mělo být zřejmě uvedeno za majetek tvořící majetkovou podstatu) vratitelný přeplatek. DŘ ve svém § 154 definuje, co se rozumí přeplatkem a vratitelným přeplatkem, přičemž je zde zakotvena koncepce, že přeplatek vzniklý na základě daňových povinností, které vznikly nejpozději dnem předcházejícím dni účinnosti rozhodnutí o úpadku, se použije pouze na úhradu splatných daňových pohledávek, které nejsou pohledávkami za majetkovou podstatou. Takovouto dispozici s přeplatkem však může správce daně učinit nejpozději do přezkoumání těchto přihlášených daňových pohledávek při přezkumném jednání. Z toho tedy vyplývá, že daňové pohledávky, které je třeba uplatnit přihláškou v insolvenčním řízení, není možno započíst s daňovými pohledávkami vzniklými po rozhodnutí o

Nahrávám...
Nahrávám...