dnes je 22.6.2024

Input:

Vymezení přihlašované pohledávky a problematiky související

4.10.2012, Zdroj: Verlag Dashöfer

15.10.2.1
Vymezení přihlašované pohledávky a problematiky související

Vymezení přihlašované pohledávky a problematiky související

 

Do zákona o správě daní a poplatků byl vložen nový § 40a , který oproti dosavadnímu stavu nově vymezuje postavení daňových pohledávek v insolvenčním řízení. Zcela nově jsou tak pro účely daňového řízení vedeného u daňového subjektu, jehož majetek je podroben režimu insolvenčního řízení, definovány v návaznosti na insolvenční zákon daňové nedoplatky, které bude správce daně přihlašovat nebo uplatňovat v insolvenčním řízení.

§ 40a ZSDP stanoví, že pro účely insolvenčního řízení se daňové nedoplatky považují za:

a) daňové pohledávky za majetkovou podstatou (podrobněji viz část 11/2.2)

b) daňové pohledávky s nárokem na uspokojení ze zajištění (podrobněji viz část 11/2.3)

c) další přihlášené daňové pohledávky (podrobněji viz část 11/2.4).

 

Daňové pohledávky za majetkovou podstatou vznikají v důsledku skutečností zakládajících daňové povinnosti, včetně příslušenství daně, které

Nahrávám...
Nahrávám...