dnes je 21.5.2024

Input:

Vyrozumění o zahájení insolvenčního řízení

20.6.2013, Zdroj: Verlag Dashöfer

15.3.1.3
Vyrozumění o zahájení insolvenčního řízení

Vyrozumění o zahájení insolvenčního řízení

 

Neprodleně po oznámení insolvenční soud o zahájení insolvenčního řízení vyrozumí také subjekty vyjmenované v § 102 odst. 1 IZ, a to:

a) finanční úřad, v jehož obvodu má dlužník sídlo, je-li dlužníkem právnická osoba, jinak finanční úřad, v jehož obvodu má dlužník své bydliště; je-li však insolvenčnímu soudu již v době zahájení insolvenčního řízení známo, že správcem daně dlužníka je jiný finanční úřad, vyrozumí insolvenční soud o zahájení insolvenčního řízení pouze tento (územně) jiný finanční úřad;

b) celní úřad, v jehož obvodu má dlužník sídlo, je-li dlužníkem právnická osoba, jinak celní úřad, v jehož obvodu má dlužník své bydliště; je-li však insolvenčnímu soudu již v době zahájení insolvenčního řízení známo, že celním úřadem dlužníka je jiný celní úřad, vyrozumí insolvenční soud o zahájení insolvenčního řízení pouze tento (územně) jiný celní úřad;

c) úřad práce, v jehož obvodu má dlužník, který je zaměstnavatelem, sídlo, je-li dlužníkem právnická osoba, nebo místo podnikání, je-li dlužníkem fyzická osoba, anebo bydliště, je-li dlužníkem fyzická osoba, která nemá místo podnikání;

d) příslušnou okresní správu sociálního

Nahrávám...
Nahrávám...