dnes je 20.6.2024

Input:

Vzor insolvenčního návrhu podaného dlužníkem

20.6.2013, Zdroj: Verlag Dashöfer

15.3.2.3
Vzor insolvenčního návrhu podaného dlužníkem

Vzor insolvenčního návrhu podaného dlužníkem

 

Městský soud v Praze

Slezská 9

120 00 Praha 2

(adresováno insolvenčnímu soudu)

 

Navrhovatel (dlužník) : Petr Neopatrný, nar. 19.8.1972, bytem a místem podnikání v Praze 6, Kladenská 20, PSČ 160 00, identifikační číslo 21222324

(navrhovatelem je dle § 97 odst. 3 IZ dlužník jako jediný účastník této fáze insolvenčního řízení)

 

Věc : Insolvenční návrh dlužníka

(předmětem řízení je dlužníkův úpadek nebo hrozící úpadek a způsob jeho řešení)

 

I.

 

Dlužník jako fyzická osoba podnikající podle živnostenského zákona provozoval od roku 2007 podnik na výrobu potravin. V průběhu roku 2010 vlivem konkurence, rostoucích cen energií a ostatních materiálových vstupů začalo postupně docházet k útlumu podnikání, snižování odbytu a k hospodářským ztrátám. V únoru roku 2011 se ekonomická situace podniku zhoršila natolik, že dlužník zastavil výrobu potravin, ukončil dodavatelské smlouvy s odběrateli, ukončil dohodou pracovní poměry se svými zaměstnanci a sám nastoupil do pracovního poměru u X, a. s., kde pracuje dodnes. Popsané okolnosti vedly k tomu, že se dlužník ocitl v platební neschopnosti dle § 3 odst. 1 IZ, když má splatné závazky převyšující 1 250 000 Kč, které z důvodu nedostatku finančních prostředků není schopen uhradit. Konkrétně dluží 5 zaměstnancům mzdu za měsíc únor 2011 a odstupné ve výši trojnásobku průměrného měsíčního výdělku (např. A.B., bytem ........., ve výši 55 000 Kč a C.D., bytem ....... ve výši 44 800 Kč), přičemž již od ledna 2011 (tj. déle než 30 dnů, resp. déle než 3 měsíce) je v prodlení také s placením svých závazků vůči některým dodavatelům (např. E.F. se sídlem,...., IČ ......, neuhradil fakturu za dodané zboží ve výši 63 000 Kč splatnou dne 15. 1. 2011), s placením daně z přidané hodnoty vůči Finančnímu úřadu v Praze 6 se sídlem ....... a se splácením půjčky splatné k 30. 6. 2011 ve výši 100 000 Kč, jež mu poskytl Jan Rychlý, bytem ............

 

Finanční majetek dlužníka představuje zůstatek jeho bankovním účtu č. ........ vedeném u K.B., a.s. ve výši 79 000 Kč, jeho příjmy tvoří měsíční

Nahrávám...
Nahrávám...