dnes je 19.5.2024

Input:

Vzor odvolání proti rozsahu, jakým bylo správcem daně umožněno nahlédnout do spisu

1.12.2010, Zdroj: Verlag Dashöfer

15.10.5.5
Vzor odvolání proti rozsahu, jakým bylo správcem daně umožněno nahlédnout do spisu

Vzor odvolání proti rozsahu, jakým bylo správcem daně umožněno nahlédnout do spisu

 

 

Finančnímu úřadu v Plzni

Nám. Českých bratří 18

306 16 Plzeň

 

 

Věc: Odvolání proti rozsahu nahlédnutí do spisu

 

 

Usnesením Krajského soudu v Plzni č. j. ...................... ze dne ................ bylo rozhodnuto o úpadku dlužníka Františka Klobásy, nar. ....., bytem..........., IČ................, a insolvenčním správcem byl ustaven níže podepsaný JUDr. Václav Jonáš, advokát se sídlem ...........................................

 

Dne 27. 11. 2008 jsem požádal pracovnici správce daně Ing. Janu Studenou - vyměřovací oddělení, č. dveří 58, spolu s předložením písemné žádosti, o nahlédnutí do spisu v souvislosti s plněním daňové povinnosti na dani z příjmů fyzických osob u shora nadepsaného daňového dlužníka, a to zejména za období 2006 a 2005. O nahlížení do spisu byl pořízen zmíněnou pracovnicí úřední záznam, který byl založen do spisu.

 

Při nahlížení do spisu pracovnice

Nahrávám...
Nahrávám...