dnes je 20.6.2024

Input:

Vzor seznamu závazků dlužníka

20.6.2013, Zdroj: Verlag Dashöfer

15.3.2.6
Vzor seznamu závazků dlužníka

Vzor seznamu závazků dlužníka

 

Seznam závazků dlužníka

(dlužník je povinen připojit seznam svých závazků ke svému insolvenčnímu návrhu dle § 104 odst.1 písm. b) IZ), a podá-li insolvenční návrh věřitel, je povinen předložit ho na základě výzvy insolvenčního soudu dle § 128 odst. 3 IZ;, pokud tak dlužník neučinil do rozhodnutí o úpadku, je povinen tento seznam sestavit a odevzdat insolvenčnímu správci na základě výzvy obsažené v rozhodnutí o úpadku dle § 136 odst. 2 písm. h) IZ)

 

Číslo1

Věřitel2

 

Osoby blízké či tvořící s dlužníkem koncern 3

 

Výše závazku či jiné majetkové plnění

Popření

Důvod popření

 

 

 

 

co do důvodu

co do výše

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) Pořadové číslo sepisovaného závazku

2) Označení věřitele - fyzická osoba musí být označena jménem, příjmením a bydlištěm (sídlem), jde-li o podnikatele, též identifikačním číslem; právnická osoba musí být označena obchodní firmou nebo názvem, sídlem a identifikačním číslem a stát (je-li věřitelem), musí být označen příslušnou organizační složkou státu (např. ministerstvem), která za stát před insolvenčním soudem vystupuje

3) Jde především o osoby uvedené v § 116 ObčZ a § 66a odst. 7 ObchZ

 

 

 

Seznam zajištěných věřitelů

 

 

číslo1

 

Zajištěný2 věřitel

Předmět3 zajištění

V držení třetích osob

Druh

zajštění

Důvod 6 vzniku zajištění

Rozsah popření

Důvod popření

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) Pořadové číslo zajištěného věřitele

2) Označení zajištěného věřitele - fyzická osoba musí být označena jménem, příjmením a bydlištěm (sídlem), jde-li o podnikatele, též identifikačním číslem; právnická osoba musí být označena obchodní firmou nebo názvem, sídlem a identifikačním číslem a stát (je-li zajištěným věřitelem), musí být označen příslušnou organizační složkou státu (např. ministerstvem), která za stát

Nahrávám...
Nahrávám...