dnes je 27.5.2024

Input:

Vzor vyrozumění o popření nevykonatelné pohledávky insolvenčním správcem, případně i dlužníkem, nemá-li jeho popření vliv na zjištění pohledávky

13.12.2013, Zdroj: Verlag Dashöfer

15.4.3.3.1
Vzor vyrozumění o popření nevykonatelné pohledávky insolvenčním správcem, případně i dlužníkem, nemá-li jeho popření vliv na zjištění pohledávky

Vzor vyrozumění o popření nevykonatelné pohledávky insolvenčním správcem, případně i dlužníkem, nemá-li jeho popření vliv na zjištění pohledávky

( pozn. jde o případ konkursu a oddlužení formou zpeněžení majetkové podstaty)

 

Adresováno:

(označení věřitele, zaslat doporučeně s dodejkou, pro následnou možnost kontroly dodržení lhůty k podání žaloby)

 

 

Věc: Vyrozumění o popření nevykonatelné pohledávky

 

 

Ve věci insolvenčního řízení vedeného na majetek dlužníka ....(označení dlužníka)......u ... (označení insolvenčního soudu)...... pod sp.zn. .........(uvést spisovou značku insolvenčního řízení).....Vám podepsaný insolvenční správce tímto sděluje, že při přezkumném jednání, které se konalo dne .....(uvést datum přezkumného jednání)... byla popřena Vaše takto specifikovaná nevykonatelná pohledávka:

 

Výše přihlášené pohledávky : ..................

Důvod uvedený v přihlášce: ...................

 

 

 

Informace o stanovisku dlužníka, které nemá vliv na zjištění pohledávky:

(výběr dle situace)

Dlužník pohledávku co do pravosti, výše i pořadí uznal.

Dlužník pohledávku popřel co do pravosti, neboť má za to, že přihlášená pohledávka nevznikla - již zcela zanikla - je promlčena.

Dlužník pohledávku popřel co do výše, neboť má za to, že pohledávka existuje pouze ve výši ......(uvést respektovanou částku ).....

Dlužník pohledávku popřel co do pořadí, neboť popřel právo ze zajištění.

 

Stanovisko insolvenčního správce:

(výběr dle situace)

Insolvenční správce pohledávku popřel co do pravosti, neboť má za to, že přihlášená pohledávka nevznikla - již zcela zanikla - je promlčena.

Insolvenční správce pohledávku popřel co do

Nahrávám...
Nahrávám...