dnes je 26.5.2024

Input:

Vzor vyrozumění o soupisu majetku

20.6.2013, Zdroj: Verlag Dashöfer

15.5.1.3.1
Vzor vyrozumění o soupisu majetku

Vzor vyrozumění o soupisu majetku

 

Adresát:

 

DOPORUČENĚ

 

V...................... dne ......................

 

 

 

Věc: Vyrozumění o soupisu majetku

 

 

U .............(insolvenční soud)............ je pod sp. zn. ................. vedeno insolvenční řízení na majetek dlužníka.................................

 

 

Tímto Vám sděluji, že jsem jako insolvenční správce ve shora uvedené insolvenční věci sepsal dne ................ do majetkové podstaty jako položku č......... níže uvedenou věc (právo, pohledávku nebo jinou majetkovou hodnotu):

 

- (identifikace věci, práva, pohledávky nebo jiné majetkové hodnoty)

 

Jako důvod soupisu uvádím ...... (nejčastěji vlastnické právo dlužníka k sepsanému majetku).

 

 

Pokud máte zato, že sepsaný majetek neměl být do soupisu zahrnut proto, že to vylučuje Vaše právo k tomuto

Nahrávám...
Nahrávám...