dnes je 21.4.2024

Input:

Vzor žádosti o opravu v rozhodnutí správce daně

1.12.2010, Zdroj: Verlag Dashöfer

15.10.5.7
Vzor žádosti o opravu v rozhodnutí správce daně

Vzor žádosti o opravu v rozhodnutí správce daně

 

 

Finančnímu úřadu v Plzni

nám. Českých bratří 8

306 16 Plzeň

 

 

Věc: Žádost o opravu rozhodnutí

 

Dne ............. jsem obdržel do vlastních rukou platební výměr číslo ..... ze dne ........., kterým mi správce daně stanovil povinnost zaplatit na dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období ....... částku ....... Kč. Vzhledem k tomu, že tato daňová povinnost se váže ke zdaňovacímu období po prohlášení úpadku, jedná se o pohledávku za majetkovou podstatou. Usnesením Krajského soudu v Plzni č. j. ......... ze dne.... bylo rozhodnuto o úpadku dlužníka Františka Klobásy, nar. ......, bytem ................., IČ ............, a insolvenčním správcem byl ustaven níže podepsaný JUDr. Václav Jonáš, advokát se sídlem .............................................,

Nahrávám...
Nahrávám...