dnes je 21.6.2024

Input:

Vzor žádosti o zrušení povinnosti daň zálohovat

1.12.2010, Zdroj: Verlag Dashöfer

15.10.5.3
Vzor žádosti o zrušení povinnosti daň zálohovat

Vzor žádosti o zrušení povinnosti daň zálohovat

 

 

Finančnímu úřadu v Plzni

nám. Českých bratří 8

306 16 Plzeň

 

 

Věc: Žádost o zrušení povinnosti daň zálohovat

 

Usnesením Krajského soudu v Plzni č.j. ...................... ze dne ................, bylo rozhodnuto o úpadku dlužníka Františka Klobásy, nar. ....., bytem..........., IČ................, o prohlášení konkursu na jeho majetek, a insolvenčním správcem byl ustaven níže podepsaný JUDr. Václav Jonáš, advokát se sídlem ...........................................

 

 

Z dosud poslední známé daňové povinnosti za zdaňovací období 2008 vyplývá dlužníku Františku Klobásovi povinnost placení pololetních záloh na běžné zdaňovací období 2009 ve výši 8 450 Kč.

 

V souvislosti s tím, že v roce 2008 bylo proti dlužníku Františku Klobásovi zahájeno insolvenční řízení, v němž bylo výše uvedeným usnesení rozhodnuto o jeho úpadku a o prohlášení konkursu na jeho majetek, došlo k postupnému omezení jeho podnikatelské činnosti, a to

Nahrávám...
Nahrávám...