dnes je 22.6.2024

Input:

Zahájení insolvenčního řízení

4.10.2012, Zdroj: Verlag Dashöfer

15.3.1
Zahájení insolvenčního řízení

Zahájení insolvenčního řízení

 

Čtvrtá hlava první obecné části IZ upravuje úvodní fázi insolvenčního řízení (počínající podáním insolvenčního návrhu a končící rozhodnutím o úpadku), která je podle § 8 IZ zásadně společná pro všechny způsoby řešení úpadku. V souladu s principem jednotnosti řízení, je návrh na zahájení insolvenčního řízení společný pro všechny způsoby řešení dlužníkova úpadku, přičemž nejprve (v první fázi řízení) se rozhodne, zda dlužník je v úpadku, či nikoli a až poté (v dalších fázích řízení) o způsobu řešení dlužníkova úpadku.

 

Návrh na zahájení insolvenčního řízení

Podle § 97 odst. 1 IZ insolvenční řízení lze zahájit jen na návrh. Podání návrhu je jediným způsobem, jímž lze insolvenční řízení zahájit, aplikace zásady oficiality (zahájení řízení insolvenčním soudem z úřední moci) zde nepřichází v úvahu.

 

Doba zahájení řízení

Insolvenční řízení je zahájeno dnem, kdy insolvenční návrh dojde věcně příslušnému soudu, kterým je krajský (městský) soud jako soud prvního stupně. Z toho je zřejmé, že (oproti stavu podle ZKV) k zahájení insolvenčního řízení nedojde dnem podání návrhu věcně nepříslušnému soudu (typicky okresnímu soudu), ale až dnem, v němž byl návrh postoupen věcně příslušnému soudu podle § 104a OSŘ. Dlužno dodat, že podle § 2 odst. 1 jednacího řádu pro insolvenční řízení je insolvenční soud povinen na insolvenčním návrhu vyznačit údaj o datu, hodině a minutě jeho podání.

Místní příslušnost

Zároveň platí, že insolvenční řízení je zahájeno dnem doručení insolvenčního návrhu věcně příslušnému soudu, i pokud je tento soud místně nepříslušný (např. v případě, kdy je insolvenční návrh podán Krajskému soudu v Praze, ačkoli místně příslušným je Městský soud v Praze).

Nahrávám...
Nahrávám...