dnes je 21.4.2024

Input:

Zákonné omezení dlužníka v nakládání s majetkovou podstatou

4.10.2012, Zdroj: Verlag Dashöfer

15.3.3.1.1
Zákonné omezení dlužníka v nakládání s majetkovou podstatou

Zákonné omezení dlužníka v nakládání s majetkovou podstatou

 

Nerozhodne-li tedy insolvenční soud jinak, je podle § 111 odst. 1 IZ dlužník od okamžiku, kdy nastaly účinky spojené se zahájením insolvenčního řízení

a) povinen zdržet se nakládání se svým majetkem nebo majetkem, který může patřit do majetkové podstaty, pokud by mělo jít o

- podstatné změny ve skladbě, využití nebo určení tohoto majetku, anebo o

- jeho nezanedbatelné zmenšení

b) oprávněn plnit peněžité závazky vzniklé před zahájením insolvenčního řízení jen v rozsahu a za podmínek stanovených insolvenčním zákonem.

 

Výjimky z omezení

Tato omezení se podle § 111 odst. 2 IZ netýkají dlužníkových úkonů nutných

a) ke splnění povinností stanovených zvláštními právními předpisy (např. § 6 zákona č. 61/1988 Sb., o

Nahrávám...
Nahrávám...