dnes je 17.6.2024

Input:

Započtení pohledávek

4.10.2012, Zdroj: Verlag Dashöfer

15.10.6.15.3
Započtení pohledávek

Započtení pohledávek

 

V souvislosti s dalšími významnými účinky spojenými s vydáním rozhodnutí o úpadku nelze pominout problematiku započtení vzájemných pohledávek dlužníka a věřitele (podrobně viz část 4/5.3 a zejména 7/3.4). Základní ustanovení jsou obsažena v § 140 odst. 2 a 3 IZ, který zavazuje v podstatě kteréhokoli účastníka insolvenčního řízení, jenž by měl zájem tento institut aplikovat. Institut započtení je možno použít jak ke kompenzaci soukromoprávních, tak i veřejnoprávních pohledávek. Problematika započtení ve vztahu k daňovým pohledávkám je v daném kontextu výslovně upravena v § 242 odst. 2 a 3 DŘ, který vychází z dosavadních poznatků praxe a má znemožnit „předbíhání“ jednoho věřitele na úkor druhého. Z dikce § 140 odst. 2 IZ lze dovodit, že podmínky pro započtení nejsou až do vydání

Nahrávám...
Nahrávám...