dnes je 21.6.2024

Input:

Zdaňování příjmů v průběhu insolvenčního řízení a event. osvobození od daně

4.10.2012, Zdroj: Verlag Dashöfer

15.10.4.7
Zdaňování příjmů v průběhu insolvenčního řízení a event. osvobození od daně

Zdaňování příjmů v průběhu insolvenčního řízení a event. osvobození od daně

 

Nejvýznamnějšího bonusu se daňovému poplatníku v úpadku dostává v případě, že je jeho úpadek řešen reorganizací. Tehdy totiž § 4 odst. 1 písm. zn) a § 19 odst. 1 písm. zo) ZDP osvobozují tomuto poplatníkovi od daně příjem plynoucí dlužníkovi ve zdaňovacím období, ve kterém bylo rozhodnuto o povolení reorganizace podle insolvenčního zákona a v jednom zdaňovacím období následujícím bezprostředně po zdaňovacím období, ve kterém bylo rozhodnuto o povolení reorganizace, pokud v něm nedošlo ke skončení reorganizace. Tohoto osvobození může požívat jak poplatník-právnická osoba založená za účelem podnikání a dosažení zisku, tak i poplatník-fyzická osoba, který vlastní podnik. Zákonodárce se v tomto ohledu nechal vedle jiného inspirovat zejména

Nahrávám...
Nahrávám...