dnes je 21.6.2024

Input:

Změna reorganizačního plánu

4.10.2012, Zdroj: Verlag Dashöfer

15.7.8.4
Změna reorganizačního plánu

Změna reorganizačního plánu

 

Návrh změny

Osobou legitimovanou k podání návrhu na změnu reorganizačního plánu je podle § 361 odst. 1 IZ jeho předkladatel. Obligatorní součástí návrhu takové změny je uvedení jejího účelu, způsobu jejího provedení a dopadů změn na jednotlivé skupiny původních věřitelů a na nové věřitele. Návrh změny musí insolvenční soud zveřejnit v insolvenčním rejstříku a doručit jej původním i novým věřitelům. Současně jim insolvenční soud stanoví nejméně 30denní lhůtu, ve které mohou návrh změny odmítnout.

 

Způsob projednání a schválení změny

Návrh změny reorganizačního plánu musí být projednán na jednání, které insolvenční soud nařídí nejpozději do 15 dnů po uplynutí lhůty, která byla věřitelům stanovena k odmítnutí návrhu změny. Ke schválení změny reorganizačního plánu insolvenční zákon vyžaduje v § 361 odst. 4 souhlas:

a) všech skupin původních věřitelů;

b) většiny

Nahrávám...
Nahrávám...