dnes je 21.2.2024

Input:

Zneužití informace a postavení v obchodním styku

26.9.2013, , Zdroj: Verlag Dashöfer

9.1.2.16 Zneužití informace a postavení v obchodním styku

JUDr. Lucie Kolářová

§ 255 TZ

1. Kdo v úmyslu opatřit sobě nebo jinému výhodu nebo prospěch neoprávněně užije informace dosud nikoli veřejně přístupné, kterou získal při výkonu svého zaměstnání, povolání, postavení nebo své funkce a jejíž zveřejnění podstatně ovlivňuje rozhodování v obchodním styku, a uskuteční nebo dá podnět k uskutečnění smlouvy nebo operace na regulovaném trhu s investičními nástroji nebo na organizovaném trhu se zbožím, bude potrestán odnětím svobody až na tři léta nebo zákazem činnosti.

2. Stejně bude potrestán, kdo jako podnikatel, společník, člen orgánu, zaměstnanec nebo účastník na podnikání dvou nebo více podnikatelů se stejným nebo podobným předmětem činnosti v úmyslu uvedeném v odstavci 1 uzavře nebo dá popud k uzavření smlouvy na úkor jednoho nebo více podnikatelů nebo jejich podniků.

3. Odnětím svobody na dvě léta až osm let bude pachatel potrestán, získá-li činem uvedeným v odstavci 1 nebo 2 pro sebe nebo pro jiného značný prospěch.

4. Odnětím svobody na pět až deset let bude pachatel potrestán, získá-li činem uvedeným v odstavci 1 nebo 2 pro sebe nebo pro jiného prospěch velkého rozsahu.

1. Skutková podstata trestného činu

Objekt

Objektem trestného činu dle odstavce 1 je zájem na zajištění rovnosti na trhu vzhledem k využívání privilegovaných informací, které někdo získá z titulu svého zvláštního postavení (zaměstnání, povolání, postavení nebo funkce).

Objektivní stránka

Objektivní stránkou dle odstavce 1 je tzv. insider training. Informací dosud nikoliv veřejně přístupnou je ta, o které se někdo dozví dříve, než ostatní subjekty na věci zainteresované. Tato informace musí být dříve či později zveřejněna, když toto zveřejnění podstatně ovlivní rozhodování v obchodním styku. Jejím užitím je potom na základě pokynu pachatele uskutečnění smlouvy nebo operace na regulovaném trhu investičních nástrojů nebo na organizovaném trhu se zbožím. Následkem je nerovnost hospodářských subjektů na trhu.


Může jít o informaci o fúzích velkých obchodních společností, informaci o privatizaci některých státních podniků, informaci o cenových regulacích nebo o jejich zrušení atd.

Subjektivní stránka

K naplnění subjektivní stránky musí jednat pachatel úmyslně, když jeho úmysl musí směřovat rovněž k opatření sobě či jinému majetkový prospěch, a to v jakékoliv podobě.

Subjekt trestného činu

Pachatelem může být kdokoliv, kdo má z titulu svého určitého postavení přístup k takovým informacím nikoliv veřejně přístupným.

2. Skutková podstata trestného činu

Objekt trestného činu

Objektem trestného činu dle odstavce 2 je zájem na zajištění rovnosti podnikajících subjektů na trhu v rámci neporušování zákazu konkurence.

Objektivní stránka

V případě odstavce 2 jde o tzv. selftrading, tedy obchodování ve svůj prospěch, v souvislosti se zneužíváním

Nahrávám...
Nahrávám...