dnes je 27.5.2024

Input:

Zpeněžení veřejnou dražbou

4.10.2012, Zdroj: Verlag Dashöfer

15.6.5.1.1
Zpeněžení veřejnou dražbou

Zpeněžení veřejnou dražbou

 

Zpeněžení veřejnou dražbou upravuje § 287 odst. 1 a 2 IZ. Provede se podle ustanovení zvláštního právního předpisu - zákona č. 26/2000 Sb. , o veřejných dražbách, a to jako dobrovolná dražba. Tu provede dražebník na návrh insolvenčního správce, přičemž smlouva o provedení dražby se stane účinnou dnem, kdy ji schválí věřitelský výbor. K druhotné povaze pokynů zajištěných věřitelů (jde-li o zpeněžení majetku sloužícího k zajištění) viz výklad v předchozí části 7/5.1. Schválení smlouvy o dražbě věřitelským orgánem představuje jeho další úkon následující poté, co udělil souhlas s tímto způsobem zpeněžení, a co insolvenční správce na tomto podkladě veřejnou dražbu navrhl a s dražebníkem podepsal smlouvu o provedení dražby (podepsal ji s výhradou účinnosti k okamžiku, kdy s ní vysloví souhlas věřitelský výbor či zajištěný věřitel).

 

 

Judikát

Ohledně zpeněžení majetkové podstaty ve veřejné dražbě se i pro poměry insolvenčního řízení uplatní závěry přijaté (ve vztahu ke konkursnímu řízení) v rozsudku Nejvyššího soudu ze dne 26.1.2006, sp.zn. 29 Odo 294/2003, publikovaném v časopisu Soudní judikatura 7/2006

Nahrávám...
Nahrávám...