dnes je 26.5.2024

Input:

Zpětvzetí insolvenčního návrhu

4.10.2012, Zdroj: Verlag Dashöfer

15.3.5.1.1.1
Zpětvzetí insolvenčního návrhu

Zpětvzetí insolvenčního návrhu

 

Zpětvzetí před vydáním rozhodnutí o insolvenčním návrhu

Podle § 129 IZ může vzít insolvenční navrhovatel insolvenční návrh zpět až

a) do vydání rozhodnutí o úpadku nebo

b) do vydání jiného rozhodnutí o insolvenčním návrhu uvedeného v § 142 IZ.

Na základě takového zpětvzetí insolvenční soud řízení zastaví ( § 130 odst. 1 IZ).

 

Zpětvzetí po vydání rozhodnutí o insolvenčním návrhu

Bylo-li o návrhu rozhodnuto jinak než rozhodnutím o úpadku, a toto rozhodnutí nebylo v době zpětvzetí návrhu v právní moci, insolvenční soud řízení zastaví a zároveň rozhodne o zrušení tohoto nepravomocného rozhodnutí (§ 130 odst. 1 IZ).

Byl-li návrh vzat zpět poté, co již insolvenční soud o úpadku (i když zatím nepravomocně) rozhodl nebo co nabylo právní moci jiné rozhodnutí o insolvenčním návrhu, pak insolvenční soud rozhodne, že zpětvzetí návrhu není účinné ( § 130 odst. 3 IZ).

 

Judikatura

Usnesení Vrchního soudu v Praze, sp.zn. KSUL 69 INS 3755/2008, 1 VSPH 277/2008, 1 VSPH 24/2009 ze dne 21. 1. 2009 (citace z odůvodnění)

„Zpětvzetí insolvenčního návrhu učiněné po rozhodnutí o úpadku dlužníka se zrušením tohoto rozhodnutí odvolacím soudem stává účinným a zakládá důvod pro zastavení insolvenčního řízení dle § 130 odst. 1 věty prvé IZ.“

 

Zpětvzetí návrhu jedním z navrhovatelů

V případě, kdy je navrhovatelů více a návrh nevezmou zpět všichni, insolvenční soud řízení zastaví pouze ve vztahu k těm navrhovatelům, kteří návrh vzali zpět, a vůči ostatním návrh projedná a rozhodne o něm ( § 130 odst. 2 IZ). V usnesení o zastavení řízení rozhodne zároveň insolvenční soud o náhradě nákladů řízení ve vztahu mezi dlužníkem a navrhovateli, kteří vzali návrh zpět.

 

Judikatura

Usnesení Vrchního soudu v Praze sp. zn. KSHK 34 INS 898/2008, 1 VSPH 98/2009-A ze dne 10. 3. 2009 (citace z odůvodnění):

„Podle § 130 odst. 2 IZ platí, že je-li insolvenčních navrhovatelů více a insolvenční návrh vezme zpět jen některý z nich, insolvenční soud řízení zastaví jen ve vztahu k navrhovateli, který vzal návrh zpět. Toto ustanovení dopadá i na situace, kdy další insolvenční návrh je podán až poté, kdy insolvenční soud rozhodl o zastavení řízení, samozřejmě za předpokladu, že nový navrhovatel

Nahrávám...
Nahrávám...