dnes je 17.6.2024

Jak předejít insolvenčnímu řízeníGarance

6.5.2020, Ing. Martin Děrgel, Zdroj: Verlag Dashöfer

Když se podnikateli hodně nedaří – ať už vlastní nebo cizí vinou – a dluhy firmě „přerostou přes hlavu”, pak bohužel často vedení rezignuje na podle něj už nemožné hledání řešení a snaží se před zaklepáním exekutora ochránit zbývající firemní majetek. A právě…

Přístupné pro: AnaFin profi | AnaFin profi plus

Aplikace občanského soudního řádu v insolvenčním řízeníGarance

10.12.2019, Mgr. Tomáš Braun, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: AnaFin profi | AnaFin profi plus

Vymezení některých základních pojmů insolvenčního zákonaArchiv

10.12.2019, Mgr. Tomáš Braun, Zdroj: Verlag Dashöfer

Účelem zavedení terminologie formulované v § 2 IZje obsahové vymezení pojmů, které IZ používá v řadě svých ustanovení. Procesní pojetí zákona založené na existenci jediného (jednotného) insolvenčního řízení našlo svůj výraz v následujících…

Přístupné pro: AnaFin profi | AnaFin profi plus

Povinnosti a omezení práv statutárního orgánu spojené se zahájením a průběhem insolvenčního řízeníGarance

23.7.2019, JUDr. Alena Pokorná Malachová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Ve chvíli, kdy se právnická osoba ocitne v úpadku, jsou spuštěny mechanismy insolvenčního zákona, které do rukou statutárního orgánu vkládají některá práva nová (například právo sestavit reorganizační plán) a naopak výrazně omezují práva jinak běžně s výkonem…

Přístupné pro: AnaFin profi | AnaFin profi plus

Problematika věřitelského insolvenčního návrhuGarance

23.7.2019, JUDr. Alena Pokorná Malachová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Východiskem pro tento článek zabývající se problematikou insolvenčního návrhu podaného věřitelem, zejména pak hledáním odpovědi na otázku, jak zabránit jeho odmítnutí a zamítnutí, je ustanovení insolvenčního zákona, které stanoví, že insolvenční řízení lze…

Přístupné pro: AnaFin profi | AnaFin profi plus

Uplatňování pohledávek v insolvenčním řízeníGarance

23.7.2019, JUDr. Alena Pokorná Malachová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Počet zjištěných úpadků v České republice meziročně neustále roste. Insolvenční právo, ačkoli je u nás poměrně mladým odvětvím práva, se postupně dostává do povědomí širší veřejnosti, v důsledku čehož rovněž roste počet podaných insolvenčních návrhů. Protože…

Přístupné pro: AnaFin profi | AnaFin profi plus

Vliv insolvenčního řízení na závazky podnikateleGarance

23.7.2019, JUDr. Alena Pokorná Malachová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Změny v obsahu obchodních závazkových vztahů vedou v zásadě k naplňování účelu a smyslu insolvenčního řízení. Z pozice věřitele dlužníka se však mnohdy jedná o velmi nekomfortní zásahy, které v mnoha ohledech zcela změní nejen smluvně ujednané podmínky…

Přístupné pro: AnaFin profi | AnaFin profi plus

Dlužnický insolvenční návrhGarance

22.7.2019, JUDr. Alena Pokorná Malachová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Insolvence nabývá na významu, stává se častým problémem podnikání a úspěšní podnikatelé se často obávají situace, že se jejich obchodní partneři dostanou do insolvence. V posledních letech roste počet firemních úpadků, které sice nerostou tak rychle jako…

Přístupné pro: AnaFin profi | AnaFin profi plus

Formy řešení úpadku připadající v úvahu v případě podnikateleGarance

22.7.2019, JUDr. Alena Pokorná Malachová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Insolvenční zákon je svou úpravou výrazně orientován na sanační formy řešení úpadku. Ty lze realizovat jednak prostřednictvím reorganizace, která připadá v úvahu pro podnikatelské subjekty. Opakem sanační formy úpadku je forma likvidační. Zde insolvenční zákon…

Přístupné pro: AnaFin profi | AnaFin profi plus

Základní pojmy insolvenčního právaGarance

22.5.2019, JUDr. Alena Pokorná Malachová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Insolvenční řízení je soudním řízením, v jehož průběhu je řešen dlužníkův úpadek nebo hrozící úpadek. Pojmem insolvence se běžně rozumí nemožnost vyhovět peněžitým závazkům či nezpůsobilost plnit závazky pro nedostatek finančních prostředků. Insolvenční…

Přístupné pro: AnaFin profi | AnaFin profi plus

Úpadek jako základní podmínka pro aplikaci insolvenčního zákonaArchiv

5.3.2019, Mgr. Tomáš Braun, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: AnaFin profi | AnaFin profi plus

Vymezení předmětu insolvenčního zákonaGarance

5.3.2018, Mgr. Tomáš Braun, Zdroj: Verlag Dashöfer

V úvodním ustanovení zákon tradičně vymezuje předmět úpravy, tj. okruh společenských vztahů, na které se použije.

Přístupné pro: AnaFin profi | AnaFin profi plus

Ministerstvo spravedlnosti plánuje řešení pro osoby v dluhové pasti

1.3.2016, Zdroj: Ministerstvo spravedlnosti

Ministerstvo spravedlnosti ve spolupráci s odborníky diskutuje o vhodném řešení pro osoby, které se ocitly v dluhové pasti.

Vláda podpořila zavedení místní příslušnosti exekutorů

29.7.2015, Zdroj: Vláda

Vláda souhlasí se zavedením místní příslušnosti exekutorů tak, jak to navrhl Senát novelou občanského soudního řádu.

Insolvenční řízeníGarance

14.7.2015, JUDr. Alena Malachová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Insolvenční problematika svou úpravou zasahuje zcela nepochybně také do sféry obchodního práva. A to mnohdy, z pohledu podnikatele, v jeho nejcitlivějších oblastech, jakými jsou otázky řízení společnosti, která se dostala do úpadku, nebo naopak vypořádání…

Přístupné pro: AnaFin profi | AnaFin profi plus

Regulace exekucí a byznysu s dluhy

3.7.2015, Zdroj: Ministerstvo spravedlnosti

Co je obsahem návrhů Ministerstva spravedlnosti v rámci poslanecké novely exekučního řádu a občanského soudního řádu?

Posílení transparentnosti insolvenčních řízení a boj s insolvenční mafií

1.7.2015, Zdroj: Ministerstvo spravedlnosti

Novela vyhlášky - výrazné omezení možnosti zřizování fiktivních provozoven insolvenčních správců; povinnost správce setrvat na pobočce po celou dobu úředních hodin alespoň jeden den v týdnu, a v této době být k dispozici dlužníkům v insolvenčním řízení;…

Seznam věcí, které exekutor nesmí dlužníkovi zabavit, se rozšíří

26.6.2015, Zdroj: Verlag Dashöfer

Seznam věcí, které exekutoři nesmějí dlužníkům v jejich domácnosti zabavit, se rozšíří a zpřesní. Omezí se také úhrady dluhů nuceným prodejem nemovitostí.

Očištění jména dlužníka

22.6.2015, Zdroj: Ministerstvo spravedlnosti

Soud mi povolil oddlužení, řádně teď plním splátkový kalendář a snažím se žít bez dluhů a očistit svoje jméno. Každý ale může v insolvenčním rejstříku vidět, že jsem dlužil hodně peněz. Co s tím můžu…

Insolvenční soudce

18.6.2015, Zdroj: Ministerstvo spravedlnosti

Jak postupovat, pokud je zaměstnavatel v insolvenci a dluží mi výplatu?

16.6.2015, Zdroj: Ministerstvo spravedlnosti

Máte v zásadě dvě možnosti, a to uplatnit svou pohledávku (dlužnou výplatu) v insolvenčním řízení, nebo zvolit postup podle zákona č. 118/2000 Sb., o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších…

Ručím příteli, který je v insolvenci

16.6.2015, Zdroj: Verlag Dashöfer

Jeho věřitel teď po mně vyžaduje zaplacení dlužné částky. Bojím se, že už nedostanu peníze od přítele zpět. Jak mám postupovat?

Co znamená osobní bankrot?

15.6.2015, Zdroj: Ministerstvo spravedlnosti

Pojem "osobní bankrot" se v naší společnosti používá poměrně často, je to však jen lidový název pro oddlužení. Oddlužení je jeden ze způsobů řešení úpadku, který je určen zejména pro…

Efektivitu justice, problém insolvencí a firem s netransparentní vlastnickou strukturou řeší všechny středoevropské státy EU

9.6.2015, Zdroj: Ministerstvo spravedlnosti

Ministr spravedlnosti Robert Pelikán se zúčastnil zasedání ministrů spravedlnosti Slovenska, Polska, Maďarska a České republiky. Předmětem jednání byly otázky reformy a efektivity justice, problematika insolvencí a také hledání společného stanoviska k…

Ministerstvu spravedlnosti došla trpělivost se zřizováním fiktivních provozoven insolvenčních správců

29.4.2015, Zdroj: justice.cz (justice.cz)

Nová ministerská vyhláška bojuje s insolvenčním byznysem tím, že výrazně omezí možnost zřizování fiktivních provozoven insolvenčních správců. Vyhláška bude zveřejněna ve Sbírce zákonů ve čtvrtek 30. dubna a účinnosti nabude 1. srpna tohoto…

schválená novela je dalším krokem k férovým exekucím, chrání partnery dlužníků, říká Robert Pelikán

7.4.2015, Zdroj: Ministerstvo spravedlnosti

Poslanecká sněmovna schválila vládní novelu občanského soudního řádu a exekučního řádu, kterou vyjma několika pozměňovacích návrhů připravilo Ministerstvo spravedlnosti. Nová úprava přispěje ke spravedlivějšímu uspořádání vztahů mezi dlužníky a věřiteli, a to…

Aplikace zásady spravedlnosti řízeníGarance

13.3.2015, Mgr. Tomáš Braun, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: AnaFin profi | AnaFin profi plus

Zásady insolvenčního řízeníGarance

12.3.2015, Mgr. Tomáš Braun, Zdroj: Verlag Dashöfer

Aplikace zásady co nejvyššího uspokojení věřitelůGarance

1.5.2014, Mgr. Tomáš Braun, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: AnaFin profi | AnaFin profi plus
Nahrávám...
Nahrávám...