dnes je 1.10.2023

Účetní závěrka - Komplexní formulář účetní závěrky v plném rozsahu ke stažení - podvojné účetnictvíGarance

30.8.2023, ASPEKT HM s.r.o., Zdroj: Verlag Dashöfer

Stáhněte si komplexní formulář účetní závěrky pro podnikatele účtující v podvojném účetnictví. Tradiční formulář účetní závěrky pro podnikatele v plném rozsahu se skládá z rozvahy, výkazu zisků a ztrát a cash flow v plném…

Přístupné pro: AnaFin profi | AnaFin profi plus

Účetní závěrka - Komplexní formulář účetní závěrky ve zkráceném rozsahu pro obchodní korporace ke staženíGarance

30.8.2023, ASPEKT HM s.r.o., Zdroj: Verlag Dashöfer

Stáhněte si komplexní formulář účetní závěrky ve zkráceném rozsahu pro obchodní korporace. Formulář účetní závěrky pro obchodní korporace ve zkráceném rozsahu se skládá z rozvahy, výkazu zisků a ztrát ve plném…

Přístupné pro: AnaFin profi | AnaFin profi plus

Účetní závěrka pro podnikatele účtujícího v účetnictví v plném znění - němčina - ke staženíGarance

30.8.2023, ASPEKT HM s.r.o., Zdroj: Verlag Dashöfer

Stáhněte si formulář účetní závěrky pro podnikatele účtujícího v účetnictví v plném znění v němčině.

Přístupné pro: AnaFin profi | AnaFin profi plus

Účetní závěrka pro podnikatele účtujícího v účetnictví v plném znění - angličtina - ke staženíGarance

30.8.2023, ASPEKT HM s.r.o., Zdroj: Verlag Dashöfer

Stáhněte si formulář účetní závěrky pro podnikatele účtujícího v účetnictví v plném znění v angličtině.

Přístupné pro: AnaFin profi | AnaFin profi plus

Účetní závěrka pro neziskové organizace ke stažení - rozvaha a výkaz zisků a ztrát pro neziskové organizaceGarance

30.8.2023, ASPEKT HM s.r.o., Zdroj: Verlag Dashöfer

Stáhněte si formulář účetní závěrky pro neziskové organizace, která obsahuje rozvahu a výkaz zisků a ztrát.

Přístupné pro: AnaFin profi | AnaFin profi plus

Účetní závěrka pro podnikatele vedoucího daňovou evidenci ke staženíGarance

30.8.2023, ASPEKT HM s.r.o., Zdroj: Verlag Dashöfer

Stáhněte si formulář účetní závěrky pro podnikatele vedoucí daňovou evidenci.

Přístupné pro: AnaFin profi | AnaFin profi plus

Účetní závěrka pro podnikatele účtujícího v účetnictví ve zkráceném rozsahu - angličtina - ke staženíGarance

30.8.2023, ASPEKT HM s.r.o., Zdroj: Verlag Dashöfer

Stáhněte si formulář účetní závěrky pro podnikatele účtujícího v účetnictví ve zkráceném rozsahu v angličtině.

Přístupné pro: AnaFin profi | AnaFin profi plus

Účetní závěrka - Komplexní formulář účetní závěrky ve zkráceném rozsahu ke stažení - podvojné účetnictvíGarance

17.8.2023, ASPEKT HM s.r.o., Zdroj: Verlag Dashöfer

Stáhněte si komplexní formulář účetní závěrky ve zkráceném rozsahu pro podnikatele účtující v podvojném účetnictví. Tradiční formulář účetní závěrky pro podnikatele ve zkráceném rozsahu se skládá z rozvahy, výkazu zisků a ztrát ve zkráceném…

Přístupné pro: AnaFin profi | AnaFin profi plus

Odpovědi na otázky ze 4. lekceArchiv

13.2.2022, Ing. Martin Děrgel, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: AnaFin profi | AnaFin profi plus

Odpovědi na otázky z 2. lekceArchiv

13.2.2022, Ing. Petra Jasanská, Ing. Martin Děrgel, Zdroj: Verlag Dashöfer

Rozvaha, výkaz zisku a ztráty a příloha, která vysvětluje a doplňuje informace obsažené v účetních výkazech. Obchodní společnosti – s výjimkou malých, mikro a některých dalších typů účetních jednotek - dále povinně sestavují také přehled o peněžních tocích…

Přístupné pro: AnaFin profi | AnaFin profi plus

Otázky k zopakování a procvičení 2. lekceArchiv

13.2.2022, Ing. Petra Jasanská, Ing. Martin Děrgel, Zdroj: Verlag Dashöfer

1. Vyjmenujte účetní výkazy, které jsou povinnou součástí účetní závěrky:

Přístupné pro: AnaFin profi | AnaFin profi plus

Fakturace a související problémy, náležitosti účetních dokladů, smluvní vztahyArchiv

13.2.2022, Ing. Martin Děrgel, Zdroj: Verlag Dashöfer

Třebaže pojem – faktura – je značně rozšířen a leckterý podnikatel se u soudu domáhá uhrazení své faktury, tak kupodivu nejenže právní předpisy tento pojem nedefinují, ale nejedná se ani o právní titul, na jehož základě by bylo možno věřiteli přiznat jakékoliv…

Přístupné pro: AnaFin profi | AnaFin profi plus

Účetní závěrka a související povinnosti podnikatele, nejdůležitější finanční výkazy a informace v nich obsaženéArchiv

13.2.2022, Ing. Petra Jasanská, Ing. Martin Děrgel, Zdroj: Verlag Dashöfer

Každý podnikatelský subjekt na území České republiky, který vede účetnictví, musí na konci roku dospět k výsledku, kterým je tzv. účetní závěrka. Jde o proces sestavování účetních výkazů, které mají zákonem předepsanou formu a dávají přehled o celkovém…

Přístupné pro: AnaFin profi | AnaFin profi plus

Otázky k zopakování a procvičení 4. lekceArchiv

13.2.2022, Ing. Martin Děrgel, Zdroj: Verlag Dashöfer

1. Kdy vzniká dodavateli pohledávka z titulu sjednané běžné kupní smlouvy:

Přístupné pro: AnaFin profi | AnaFin profi plus

Novela zákona o obchodních korporacích od 1. 1. 2021 z pohledu účetního a ekonoma - 2. dílGarance

2.12.2020, Ing. Ivana Pilařová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: AnaFin profi | AnaFin profi plus

Novela zákona o obchodních korporacích od 1.1.2021 z pohledu účetního a ekonoma - 1. dílGarance

18.11.2020, Ing. Ivana Pilařová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dnem 1. 1. 2021 nabude účinnosti novela zákona o obchodních korporacích (dále jen „ZOK”), zákon č. 33/2020 Sb. Jedná se o poměrně rozsáhlou novelizaci čítající 602 změn. Zákon o obchodních korporacích je jednou ze základních právních norem, která však zasahuje…

Přístupné pro: AnaFin profi | AnaFin profi plus

Doporučení pro auditory v souvislosti s COVID-19Archiv

15.4.2020, Ing. Ivana Pilařová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Komora auditorů ČR v současné době vydala Doporučení KAČR pro auditory při vydávání zpráv auditora k účetním závěrkám za účetní období končící 31.12.2019 a později v souvislosti s COVID-19 v ČR.…

Přístupné pro: AnaFin profi | AnaFin profi plus

Účtová třída 7Archiv

27.9.2017, Ing. Blanka Jindrová, Ing. Pavla Strakošová, Ing. Dagmar Procházková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Jedním z posledních kroků při účetní uzávěrce je uzavření všech účtů užívaných v průběhu účetního období.

Přístupné pro: AnaFin profi | AnaFin profi plus

"Chytrá PDFka" Finanční správy ČR usnadní daňovým poplatníkům elektronické vyplňování a podávání formulářů

1.9.2014, Zdroj: Finanční správa

Finanční správa ČR rozšiřuje možnosti stávajících interaktivních daňových formulářů PDF, které uveřejňuje na svých internetových stránkách.

Podstata audituGarance

12.8.2014, Mgr. Alena Malachová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Auditem účetní závěrky se rozumí ověření řádné nebo mimořádné účetní závěrky auditorem, a to v případech, kdy je tak vyžadováno zákonem (tzv. povinný audit účetní závěrky), nebo i tehdy, kdy se akciová společnost rozhodne k ověření své účetní závěrky auditorem…

Přístupné pro: AnaFin profi | AnaFin profi plus

Smlouva o povinném audituGarance

12.8.2014, JUDr. Alena Malachová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Pravidla pro sjednávání ověření účetní závěrky mezi akciovou společností a auditorem se v roce 2009 podstatně zpřísnila a akciová společnost by měla začít činit kroky pro zajištění auditu podstatně dříve než po uplynutí účetního…

Přístupné pro: AnaFin profi | AnaFin profi plus

Zpráva auditoraGarance

12.8.2014, JUDr. Alena Malachová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: AnaFin profi | AnaFin profi plus

Vznik povinnosti nechat ověřit účetní závěrku auditoremGarance

12.8.2014, JUDr. Alena Malachová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Akciové společnosti jsou povinny zajistit ověření své účetní závěrky auditorem vždy, pokud ke konci rozvahového dne účetního období, za něž se účetní závěrka ověřuje, a účetního období bezprostředně předcházejícího překročily nebo již dosáhly alespoň jedno ze…

Přístupné pro: AnaFin profi | AnaFin profi plus

AuditorGarance

12.8.2014, JUDr. Alena Malachová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Postavení auditorů upravuje zákon č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů (zákon o auditorech), který je implementací některých evropských směrnic, zejména směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/43/ES o povinném auditu ročních a…

Přístupné pro: AnaFin profi | AnaFin profi plus

Firemní analýza: Vstupní účty: 026 - Dospělá zvířata a jejich skupinyArchiv

30.6.2014, Vlasta Vašková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Na účtu 026 – Dospělá zvířata a jejich skupiny (dříve Základní stádo a tažná zvířata) se bez ohledu na pořizovací cenu účtují plemenná zvířata kategorií skotu, koní, prasat, ovcí, koz a hus, dále koně tažní, dostihoví a sportovní, osli, muly a mezci, a to…

Přístupné pro: AnaFin profi | AnaFin profi plus

Firemní analýza: Vstupní účty: 644 - Smluvní pokuty a úroky za prodleníArchiv

30.6.2014, Vlasta Vašková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Ve prospěch účtu 644 – Smluvní pokuty a úroky za prodlení se účtují:

Přístupné pro: AnaFin profi | AnaFin profi plus

Firemní analýza: Vstupní účty: 664 - Výnosy z přecenění majetkových cenných papírůArchiv

30.6.2014, Vlasta Vašková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Ve prospěch účtu 664 – Výnosy z přecenění majetkových cenných papírů se účtuje zvýšení reálné hodnoty majetkových cenných papírů určených k obchodování, souvztažně na vrub účtu 251 – Majetkové cenné papíry k…

Přístupné pro: AnaFin profi | AnaFin profi plus

Firemní analýza: Vstupní účty: 581Archiv

30.6.2014, Vlasta Vašková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: AnaFin profi | AnaFin profi plus

Firemní analýza: Vstupní účty: 584 - Tvorba a zúčtování mimořádných rezervArchiv

30.6.2014, Vlasta Vašková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Na vrub účtu 584 – Tvorba a zúčtování mimořádných rezerv se účtují položky rezerv na náklady charakteru mimořádných nákladů s výjimkou rezervy na daň z příjmů se souvztažným zápisem ve prospěch účtu 459 – Ostatní rezervy. Tvorba těchto rezerv není upravena…

Přístupné pro: AnaFin profi | AnaFin profi plus

Firemní analýza: Vstupní účty: 526 - Sociální náklady individuálního podnikateleArchiv

30.6.2014, Vlasta Vašková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Na vrub účtu 526 – Sociální náklady individuálního podnikatele se účtují sociální náklady individuálního podnikatele, kterým se rozumí fyzická osoba, která je účetní jednotkou a je zapsána do obchodního rejstříku nebo se dobrovolně rozhodla vést účetnictví v…

Přístupné pro: AnaFin profi | AnaFin profi plus

Firemní analýza: Vstupní účty: 528 - Ostatní sociální nákladyArchiv

30.6.2014, Vlasta Vašková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Na vrub účtu 528 – Ostatní sociální náklady se účtují sociální náklady nad rámec zákona o daních z příjmů, které se neuznávají za výdaje na dosažení, udržení a zajištění příjmů. Účtují se sem například náklady hrazené ze sociálního / zaměstnaneckého…

Přístupné pro: AnaFin profi | AnaFin profi plus

Firemní analýza: Vstupní účty: 477 - Dlouhodobé závazky ke společníkům a členům družstvaArchiv

30.6.2014, Vlasta Vašková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Na účtu 477 – Dlouhodobé závazky ke společníkům a členům družstva se účtují například dlouhodobé závazky z půjček od společníků obchodní společnosti a od členů družstva, popř. dlouhodobé závazky k účastníkům sdružení, které není právnickou…

Přístupné pro: AnaFin profi | AnaFin profi plus

Firemní analýza: Položky Výsledovky: M. Změna stavu rezerv a opravných položek ve finanční oblastiArchiv

30.6.2014, Vlasta Vašková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Položka “M. Změna stavu rezerv a opravných položek ve finanční oblasti“ obsahuje rozdíl mezi konečným a počátečním stavem rezerv a opravných položek ve finanční oblasti; tato položka může mít i zápornou…

Přístupné pro: AnaFin profi | AnaFin profi plus

Firemní analýza: Položky Cash flow: C.2.5 Přímé platby na vrub fondů (-)Archiv

30.6.2014, Vlasta Vašková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Nutno doplnit uživatelem. Přímé platby na vrub fondů, spadající do tohoto odstavce, je nutné odlišit od ostatních pohybů na těchto účtech. Platby se mohou promítnout zejména do změny stavu následujících účtů:…

Přístupné pro: AnaFin profi | AnaFin profi plus

Firemní analýza: Položky Cash flow: f. Čisté zvýšení (snížení) peněžních prostředkůArchiv

30.6.2014, Vlasta Vašková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Čisté zvýšení (snížení) peněžních prostředků tvoří součet čistých peněžních toků:

Přístupné pro: AnaFin profi | AnaFin profi plus

Firemní analýza: Položky Výsledovky: + Obchodní maržeArchiv

30.6.2014, Vlasta Vašková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Položka “+ Obchodní marže“ obsahuje rozdíl z vyúčtovaných tržeb za prodej zboží a nákladů vynaložených na prodané zboží.

Přístupné pro: AnaFin profi | AnaFin profi plus

Firemní analýza: Položky Výsledovky: II. VýkonyArchiv

30.6.2014, Vlasta Vašková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: AnaFin profi | AnaFin profi plus

Firemní analýza: Položky rozvahy - aktiva: Zřizovací výdaje, nehmotné výsledky výzkumu a vývoje, software, ocenitelná práva, goodwill, jiný dlouhodobý nehmotný majetek, nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek, poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetekArchiv

30.6.2014, Vlasta Vašková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zřizovacími výdaji je souhrn výdajů vynaložených na založení účetní jednotky do okamžiku jejího vzniku, zejména soudní a správní poplatky, výdaje na pracovní cesty, odměny za zprostředkování a poradenské služby a nájemné. Zřizovací výdaje se odpisují nejvýše…

Přístupné pro: AnaFin profi | AnaFin profi plus

Firemní analýza: Vstupní účty: 563 - Kurzové ztrátyArchiv

30.6.2014, Vlasta Vašková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Na vrub účtu 563 – Kurzové ztráty se účtují kurzové rozdíly vznikající:

Přístupné pro: AnaFin profi | AnaFin profi plus

Firemní analýza: Vstupní účty: 574 - Tvorba a zúčtování finančních rezervArchiv

30.6.2014, Vlasta Vašková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Na účet 574 – Tvorba a zúčtování finančních rezerv se účtuje tvorba, použití nebo zrušení rezerv týkajících se finančních nákladů (s výjimkou rezervy na daň z příjmů) se souvztažným zápisem ve prospěch příslušného účtu účtové skupiny 45, a…

Přístupné pro: AnaFin profi | AnaFin profi plus

Firemní analýza: Vstupní účty: 624 - Aktivace dlouhodobého hmotného majetkuArchiv

30.6.2014, Vlasta Vašková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Ve prospěch účtu 624 – Aktivace dlouhodobého hmotného majetku se účtuje aktivace dlouhodobého hmotného majetku vyrobeného ve vlastní režii se souvztažným zápisem na vrub účtu 042 – Pořízení dlouhodobého hmotného…

Přístupné pro: AnaFin profi | AnaFin profi plus

Firemní analýza: Položky Cash flow: B.2 Příjmy z prodeje stálých aktivArchiv

30.6.2014, Vlasta Vašková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: AnaFin profi | AnaFin profi plus

Firemní analýza: Položky Cash flow: C.2.1 Zvýšení peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů z titulu zvýšení základního kapitálu, emisního ažia, ev. Rezervních fondů, včetně složených záloh na toto zvýšení (+)Archiv

30.6.2014, Vlasta Vašková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vychází se ze změny stavu účtů účtové skupiny 41 a 42, ale je zde nutný zásah uživatele. Je nutné rozlišit, která změna základního kapitálu, emisního ážia a rezervního fondu je spojena se skutečným pohybem peněžních prostředků, a která vzniká jen z titulu…

Přístupné pro: AnaFin profi | AnaFin profi plus

Firemní analýza: Položky rozvahy - pasiva: B.III. Krátkodobé závazkyArchiv

30.6.2014, Vlasta Vašková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Položka “B.III. Krátkodobé závazky“ obsahuje závazky, které v okamžiku, ke kterému je účetní závěrka sestavena, mají dobu splatnosti jeden rok a…

Přístupné pro: AnaFin profi | AnaFin profi plus

Firemní analýza: Položky rozvahy - pasiva: C.I Časové rozlišeníArchiv

30.6.2014, Vlasta Vašková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Položka “C.I. Časové rozlišení“ obsahuje tituly časového rozlišení, které mají pasivní zůstatek. Hlediskem pro účtování a vykazování účetních případů časového rozlišení je skutečnost, že jsou v okamžiku jejich účtování současně známy jejich účel (věcné…

Přístupné pro: AnaFin profi | AnaFin profi plus

Firemní analýza: Položky rozvahy - pasiva: Výdaje příštích období, Výnosy příštích obdobíArchiv

30.6.2014, Vlasta Vašková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Položka “C.I.1. Výdaje příštích období“ obsahuje náklady, které souvisejí s běžným účetním obdobím, avšak výdaj na ně nebyl dosud…

Přístupné pro: AnaFin profi | AnaFin profi plus

Firemní analýza: Položky rozvahy - aktiva: C.IV Krátkodobý finanční majetekArchiv

30.6.2014, Vlasta Vašková, Zdroj: Verlag Dashöfer

C.IV. Krátkodobý finanční majetek - jedná se o majetek finanční povahy, který má krátkodobý charakter, charakteristickými rysy jsou zejména vysoká likvidnost, bezprostřední obchodovatelnost, předpokládaná držba či smluvená splatnost do jednoho roku. Jedná se o…

Přístupné pro: AnaFin profi | AnaFin profi plus

Firemní analýza: Položky rozvahy - aktiva: D.I Časové rozlišeníArchiv

30.6.2014, Vlasta Vašková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Položka “D.I. Časové rozlišení“ obsahuje tituly časového rozlišení, které mají aktivní zůstatek. Hlediskem pro účtování a vykazování účetních případů časového rozlišení je skutečnost, že jsou v okamžiku jejich účtování současně známy jejich účel (věcné…

Přístupné pro: AnaFin profi | AnaFin profi plus

Firemní analýza: Položky Výsledovky: *** Výsledek hospodaření za účetní obdobíArchiv

30.6.2014, Vlasta Vašková, Zdroj: Verlag Dashöfer

*** Výsledek hospodaření za účetní období - je to součet výsledku hospodaření za běžnou činnost a mimořádného výsledku hospodaření, od kterého je odečten převod podílu na výsledku hospodaření společníkům (řádek R.). Výsledek může být kladný (zisk) i záporný…

Přístupné pro: AnaFin profi | AnaFin profi plus

Firemní analýza: Položky Výsledovky: **** Výsledek hospodaření před zdaněnímArchiv

30.6.2014, Vlasta Vašková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: AnaFin profi | AnaFin profi plus
Nahrávám...
Nahrávám...