dnes je 27.9.2022

Účetní závěrka - Komplexní formulář účetní závěrky v plném rozsahu ke stažení - podvojné účetnictvíGarance

17.8.2022, ASPEKT HM s.r.o., Zdroj: Verlag Dashöfer

Stáhněte si komplexní formulář účetní závěrky pro podnikatele účtující v podvojném účetnictví. Tradiční formulář účetní závěrky pro podnikatele v plném rozsahu se skládá z rozvahy, výkazu zisků a ztrát a cash flow v plném…

Přístupné pro: AnaFin profi | AnaFin profi plus

Účetní závěrka pro neziskové organizace ke stažení - rozvaha a výkaz zisků a ztrát pro neziskové organizaceGarance

17.8.2022, ASPEKT HM s.r.o., Zdroj: Verlag Dashöfer

Stáhněte si formulář účetní závěrky pro neziskové organizace, která obsahuje rozvahu a výkaz zisků a ztrát.

Přístupné pro: AnaFin profi | AnaFin profi plus

Účetní závěrka pro podnikatele účtujícího v účetnictví ve zkráceném rozsahu - angličtina - ke staženíGarance

17.8.2022, ASPEKT HM s.r.o., Zdroj: Verlag Dashöfer

Stáhněte si formulář účetní závěrky pro podnikatele účtujícího v účetnictví ve zkráceném rozsahu v angličtině.

Přístupné pro: AnaFin profi | AnaFin profi plus

Účetní závěrka - Komplexní formulář účetní závěrky ve zkráceném rozsahu pro obchodní korporace ke staženíGarance

17.8.2022, ASPEKT HM s.r.o., Zdroj: Verlag Dashöfer

Stáhněte si komplexní formulář účetní závěrky ve zkráceném rozsahu pro obchodní korporace. Formulář účetní závěrky pro obchodní korporace ve zkráceném rozsahu se skládá z rozvahy, výkazu zisků a ztrát ve plném…

Přístupné pro: AnaFin profi | AnaFin profi plus

Účetní závěrka pro podnikatele účtujícího v účetnictví v plném znění - němčina - ke staženíGarance

17.8.2022, ASPEKT HM s.r.o., Zdroj: Verlag Dashöfer

Stáhněte si formulář účetní závěrky pro podnikatele účtujícího v účetnictví v plném znění v němčině.

Přístupné pro: AnaFin profi | AnaFin profi plus

Účetní závěrka - Komplexní formulář účetní závěrky ve zkráceném rozsahu ke stažení - podvojné účetnictvíGarance

17.8.2022, ASPEKT HM s.r.o., Zdroj: Verlag Dashöfer

Stáhněte si komplexní formulář účetní závěrky ve zkráceném rozsahu pro podnikatele účtující v podvojném účetnictví. Tradiční formulář účetní závěrky pro podnikatele ve zkráceném rozsahu se skládá z rozvahy, výkazu zisků a ztrát ve zkráceném…

Přístupné pro: AnaFin profi | AnaFin profi plus

Účetní závěrka pro podnikatele účtujícího v účetnictví v plném znění - angličtina - ke staženíGarance

17.8.2022, ASPEKT HM s.r.o., Zdroj: Verlag Dashöfer

Stáhněte si formulář účetní závěrky pro podnikatele účtujícího v účetnictví v plném znění v angličtině.

Přístupné pro: AnaFin profi | AnaFin profi plus

Účetní závěrka pro podnikatele vedoucího daňovou evidenci ke staženíGarance

17.8.2022, ASPEKT HM s.r.o., Zdroj: Verlag Dashöfer

Stáhněte si formulář účetní závěrky pro podnikatele vedoucí daňovou evidenci.

Přístupné pro: AnaFin profi | AnaFin profi plus

Odpovědi na otázky z 2. lekceArchiv

13.2.2022, Ing. Petra Jasanská, Ing. Martin Děrgel, Zdroj: Verlag Dashöfer

Rozvaha, výkaz zisku a ztráty a příloha, která vysvětluje a doplňuje informace obsažené v účetních výkazech. Obchodní společnosti – s výjimkou malých, mikro a některých dalších typů účetních jednotek - dále povinně sestavují také přehled o peněžních tocích…

Přístupné pro: AnaFin profi | AnaFin profi plus

Odpovědi na otázky ze 4. lekceArchiv

13.2.2022, Ing. Martin Děrgel, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: AnaFin profi | AnaFin profi plus

Otázky k zopakování a procvičení 2. lekceArchiv

13.2.2022, Ing. Petra Jasanská, Ing. Martin Děrgel, Zdroj: Verlag Dashöfer

1. Vyjmenujte účetní výkazy, které jsou povinnou součástí účetní závěrky:

Přístupné pro: AnaFin profi | AnaFin profi plus

Fakturace a související problémy, náležitosti účetních dokladů, smluvní vztahyArchiv

13.2.2022, Ing. Martin Děrgel, Zdroj: Verlag Dashöfer

Třebaže pojem – faktura – je značně rozšířen a leckterý podnikatel se u soudu domáhá uhrazení své faktury, tak kupodivu nejenže právní předpisy tento pojem nedefinují, ale nejedná se ani o právní titul, na jehož základě by bylo možno věřiteli přiznat jakékoliv…

Přístupné pro: AnaFin profi | AnaFin profi plus

Účetní závěrka a související povinnosti podnikatele, nejdůležitější finanční výkazy a informace v nich obsaženéArchiv

13.2.2022, Ing. Petra Jasanská, Ing. Martin Děrgel, Zdroj: Verlag Dashöfer

Každý podnikatelský subjekt na území České republiky, který vede účetnictví, musí na konci roku dospět k výsledku, kterým je tzv. účetní závěrka. Jde o proces sestavování účetních výkazů, které mají zákonem předepsanou formu a dávají přehled o celkovém…

Přístupné pro: AnaFin profi | AnaFin profi plus

Otázky k zopakování a procvičení 4. lekceArchiv

13.2.2022, Ing. Martin Děrgel, Zdroj: Verlag Dashöfer

1. Kdy vzniká dodavateli pohledávka z titulu sjednané běžné kupní smlouvy:

Přístupné pro: AnaFin profi | AnaFin profi plus

Formulář přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí ke stažení - VERZE BEZ OMEZENÍ

1.1.2021, Zdroj: Aspekt HM s.r.o.

Stáhněte si neomezenou verzi formuláře přiznání k nabytí nemovitých věcí (včetně osvobozených nabytí) s možností vyplnit libovolný počet listů daně z pozemků a daně ze…

Přístupné pro: AnaFin profi | AnaFin profi plus

Formulář přiznání k dani z nemovitých věcí ke stažení - VERZE BEZ OMEZENÍ

10.12.2020, Zdroj: Aspekt HM s.r.o.

Stáhněte si neomezenou verzi formuláře přiznání k dani z nemovitostí s možností vyplnit libovolný počet listů daně z pozemků a daně ze staveb.

Přístupné pro: AnaFin profi | AnaFin profi plus

Formulář přiznání k silniční dani ke stažení; Daň silniční; VERZE BEZ OMEZENÍ

10.12.2020, Zdroj: Aspekt HM s.r.o.

Stáhněte si neomezený formulář přiznání k silniční dani.

Přístupné pro: AnaFin profi | AnaFin profi plus

Novela zákona o obchodních korporacích od 1. 1. 2021 z pohledu účetního a ekonoma - 2. dílGarance

2.12.2020, Ing. Ivana Pilařová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: AnaFin profi | AnaFin profi plus

Novela zákona o obchodních korporacích od 1.1.2021 z pohledu účetního a ekonoma - 1. dílGarance

18.11.2020, Ing. Ivana Pilařová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dnem 1. 1. 2021 nabude účinnosti novela zákona o obchodních korporacích (dále jen „ZOK”), zákon č. 33/2020 Sb. Jedná se o poměrně rozsáhlou novelizaci čítající 602 změn. Zákon o obchodních korporacích je jednou ze základních právních norem, která však zasahuje…

Přístupné pro: AnaFin profi | AnaFin profi plus

Doporučení pro auditory v souvislosti s COVID-19Archiv

15.4.2020, Ing. Ivana Pilařová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Komora auditorů ČR v současné době vydala Doporučení KAČR pro auditory při vydávání zpráv auditora k účetním závěrkám za účetní období končící 31.12.2019 a později v souvislosti s COVID-19 v ČR.…

Přístupné pro: AnaFin profi | AnaFin profi plus

Formulář vyúčtování daně z příjmu ze závislé činnosti u zaměstnavatele ke stažení; VERZE BEZ OMEZENÍ

9.1.2020, Zdroj: Aspekt HM s.r.o.

Stáhněte si neomezenou verzi formuláře vyúčtování daně z příjmu ze závislé činnosti u zaměstnavatele.

Přístupné pro: AnaFin profi | AnaFin profi plus

Formulář vyúčtování srážkové daně - Daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby - VERZE BEZ OMEZENÍ

9.1.2020, Zdroj: Aspekt HM s.r.o.

Stáhněte si neomezený formulář vyúčtování srážkové daně u zaměstnavatele i pro plátce, u nichž souhrn sražených daní za kalendářní rok přesáhne 150 000 Kč.

Přístupné pro: AnaFin profi | AnaFin profi plus

Formulář přiznání k dani z příjmů fyzických osob ke stažení; VERZE BEZ OMEZENÍ

8.1.2020, Zdroj: Aspekt HM s.r.o.

Stáhněte si neomezenou verzi komplexního formuláře přiznání k dani z příjmů fyzických osob.

Přístupné pro: AnaFin profi | AnaFin profi plus

Účetní závěrka pro podnikatele účtujícího v účetnictví ve zkráceném rozsahu - angličtina - VERZE BEZ LIMITU

1.9.2019, Zdroj: Aspekt HM s.r.o.

Stáhněte si neomezenou verzi formuláře účetní závěrky pro podnikatele účtujícího v účetnictví ve zkráceném rozsahu v angličtině.

Přístupné pro: AnaFin profi | AnaFin profi plus

Účetní závěrka pro obchodní korporace ve zkráceném rozsahu ke stažení - VERZE BEZ OMEZENÍ

1.9.2019, Zdroj: Verlag Dashöfer

Stáhněte si komplexní formulář účetní závěrky pro obchodní korporace ve zkráceném rozsahu.

Přístupné pro: AnaFin profi | AnaFin profi plus

Účetní závěrka pro podnikatele účtujícího v podvojném účetnictví v plném rozsahu ke stažení - VERZE BEZ OMEZENÍ

1.9.2019, Zdroj: Aspekt HM s.r.o.

Stáhněte si zdarma plnou verzi komplexního formuláře účetní závěrky pro podnikatele účtující v podvojném účetnictví.

Přístupné pro: AnaFin profi | AnaFin profi plus

Účetní závěrka pro podnikatele účtujícího v podvojném účetnictví ve zkráceném rozsahu ke stažení - VERZE BEZ OMEZENÍ

1.9.2019, Zdroj: Aspekt HM s.r.o.

Stáhněte si komplexní formulář účetní závěrky ve zkráceném rozsahu pro podnikatele účtující v podvojném účetnictví.

Přístupné pro: AnaFin profi | AnaFin profi plus

Účetní závěrka pro podnikatele účtujícího v účetnictví v plném znění - angličtina - ke stažení - VERZE BEZ OMEZENÍ

1.9.2019, Zdroj: Aspekt HM s.r.o.

Stáhněte si zdarma plnou verzi komplexního formuláře účetní závěrky pro podnikatele účtující v podvojném účetnictví v angličtině.

Přístupné pro: AnaFin profi | AnaFin profi plus

Účetní závěrka pro podnikatele účtujícího v účetnictví v plném znění - němčina - ke stažení - VERZE BEZ OMEZENÍ

1.9.2019, Zdroj: Aspekt HM s.r.o.

Stáhněte si formuláře účetní závěrky pro podnikatele účtujícího v účetnictví v plném znění v němčině.

Přístupné pro: AnaFin profi | AnaFin profi plus

DPH - Formulář přiznání k dani z přidané hodnoty ke stažení - VERZE BEZ OMEZENÍ

4.2.2019, Zdroj: Aspekt HM s.r.o.

Stáhněte si zdarma neomezenou verzi komplexního formuláře přiznání k dani z přidané hodnoty (DPH).

Přístupné pro: AnaFin profi | AnaFin profi plus

Formulář přiznání k dani z příjmů fyzických osob včetně přehledů pro sociální správu a Všeobecnou zdravotní pojišťovnu ke stažení - VERZE BEZ OMEZENÍ

14.1.2019, Zdroj: Aspekt HM s.r.o.

Stáhněte si neomezenou verzi formuláře přiznání k dani z příjmů fyzických osob včetně přehledů pro sociální správu a Všeobecnou zdravotní pojišťovnu.

Přístupné pro: AnaFin profi | AnaFin profi plus

Formulář přiznání k dani z příjmů právnických osob ke stažení - VERZE BEZ OMEZENÍ

14.1.2019, Zdroj: Aspekt HM s.r.o.

Stáhněte si neomezenou verzi formuláře přiznání k dani z příjmů právnických osob.

Přístupné pro: AnaFin profi | AnaFin profi plus

Účtová třída 7Archiv

27.9.2017, Ing. Blanka Jindrová, Ing. Pavla Strakošová, Ing. Dagmar Procházková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Jedním z posledních kroků při účetní uzávěrce je uzavření všech účtů užívaných v průběhu účetního období.

Přístupné pro: AnaFin profi | AnaFin profi plus

Účetní závěrka - Rozvaha, výkaz zisků a ztrát a cash flow v plném rozsahu ke stažení - VERZE BEZ OMEZENÍ

27.5.2016, Zdroj: Aspekt HM s.r.o.

Stáhněte si zdarma plnou verzi jednotlivých formulářů - rozvahy, výsledovky a cash flow - pro zpracování účetní závěrky pro podnikatele účtující v podvojném účetnictví.

Přístupné pro: AnaFin profi | AnaFin profi plus

Formulář přiznání k dani z příjmů fyzických osob včetně přehledů pro sociální správu a pro ostatní zdravotní pojišťovny ke stažení - VERZE BEZ OMEZENÍ

26.2.2015, Zdroj: Aspekt HM s.r.o.

Stáhněte si neomezenou verzi formuláře přiznání k dani z příjmů fyzických osob včetně přehledů pro sociální správu a ostatní zdravotní pojišťovnu (kromě VZP).

Přístupné pro: AnaFin profi | AnaFin profi plus

"Chytrá PDFka" Finanční správy ČR usnadní daňovým poplatníkům elektronické vyplňování a podávání formulářů

1.9.2014, Zdroj: Finanční správa

Finanční správa ČR rozšiřuje možnosti stávajících interaktivních daňových formulářů PDF, které uveřejňuje na svých internetových stránkách.

Podstata audituGarance

12.8.2014, Mgr. Alena Malachová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Auditem účetní závěrky se rozumí ověření řádné nebo mimořádné účetní závěrky auditorem, a to v případech, kdy je tak vyžadováno zákonem (tzv. povinný audit účetní závěrky), nebo i tehdy, kdy se akciová společnost rozhodne k ověření své účetní závěrky auditorem…

Přístupné pro: AnaFin profi | AnaFin profi plus

Smlouva o povinném audituGarance

12.8.2014, JUDr. Alena Malachová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Pravidla pro sjednávání ověření účetní závěrky mezi akciovou společností a auditorem se v roce 2009 podstatně zpřísnila a akciová společnost by měla začít činit kroky pro zajištění auditu podstatně dříve než po uplynutí účetního…

Přístupné pro: AnaFin profi | AnaFin profi plus

Zpráva auditoraGarance

12.8.2014, JUDr. Alena Malachová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: AnaFin profi | AnaFin profi plus

Vznik povinnosti nechat ověřit účetní závěrku auditoremGarance

12.8.2014, JUDr. Alena Malachová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Akciové společnosti jsou povinny zajistit ověření své účetní závěrky auditorem vždy, pokud ke konci rozvahového dne účetního období, za něž se účetní závěrka ověřuje, a účetního období bezprostředně předcházejícího překročily nebo již dosáhly alespoň jedno ze…

Přístupné pro: AnaFin profi | AnaFin profi plus

AuditorGarance

12.8.2014, JUDr. Alena Malachová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Postavení auditorů upravuje zákon č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů (zákon o auditorech), který je implementací některých evropských směrnic, zejména směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/43/ES o povinném auditu ročních a…

Přístupné pro: AnaFin profi | AnaFin profi plus

Firemní analýza: Položky Výsledovky: + Přidaná hodnotaArchiv

30.6.2014, Vlasta Vašková, Zdroj: Verlag Dashöfer

+ Přidaná hodnota - jedná se o obchodní marži zvýšenou o rozdíl mezi výkony a výkonovou spotřebou. Je to rozdíl mezi tržbami za realizované výkony a náklady vynaloženými přímo na jejich dosažení. Lze ji také definovat jako hodnotu, kterou účetní jednotka přidá…

Přístupné pro: AnaFin profi | AnaFin profi plus

Firemní analýza: Vstupní účty: 518 - Ostatní službyArchiv

30.6.2014, Vlasta Vašková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Na účtu 518 – Ostatní služby se účtují náklady za externí služby, pro které není náplň v předchozích účtech účtové skupiny 51. K účtu 518 se vedou analytické účty v členění dle potřeb účetní jednotky. Náplní jednotlivých analytických účtů může být…

Přístupné pro: AnaFin profi | AnaFin profi plus

Firemní analýzy: Změny kapitálu: Zisk/ztráta za účetní období po zdaněníArchiv

30.6.2014, Vlasta Vašková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: AnaFin profi | AnaFin profi plus

Firemní analýzy: Změny kapitálu: Rozdíly z přecenění nezahrnuté do výsledku hospodařeníArchiv

30.6.2014, Vlasta Vašková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Rozdíly z přecenění nezahrnuté do výsledku hospodaření (účet 414, 418)

Přístupné pro: AnaFin profi | AnaFin profi plus

Firemní analýza: Vstupní účty: 112 - Materiál na skladěArchiv

30.6.2014, Vlasta Vašková, Zdroj: Verlag Dashöfer

O zásobách se účtuje průběžně způsobem „A” nebo periodicky způsobem „B”.

Přístupné pro: AnaFin profi | AnaFin profi plus

Firemní analýza: Vstupní účty: 122 - Polotovary vlastní výrobyArchiv

30.6.2014, Vlasta Vašková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Polotovary vlastní výroby jsou odděleně evidované produkty, které ještě neprošly všemi výrobními stupni a musí být proto dokončeny nebo zkompletovány do hotových výrobků v dalším výrobním procesu účetní jednotky.    O zásobách Vlastní výroby, tedy i o…

Přístupné pro: AnaFin profi | AnaFin profi plus

Firemní analýza: Vstupní účty: 384 - Výnosy příštích obdobíArchiv

30.6.2014, Vlasta Vašková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Účtují se zde příjmy v běžném účetním období, které věcně patří do výnosů v příštích obdobích, např. nájemné přijaté předem, částky přijatých paušálů předem na zajištění servisních služeb nebo přijaté předplatné. Zúčtování výnosů příštích období se provede v…

Přístupné pro: AnaFin profi | AnaFin profi plus

Firemní analýza: Vstupní účty: 391 - Opravná položka k pohledávkámArchiv

30.6.2014, Vlasta Vašková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Účtuje se zde tvorba, snížení nebo zrušení opravných položek k jednotlivým pohledávkám.

Přístupné pro: AnaFin profi | AnaFin profi plus

Firemní analýza: Vstupní účty: 131 - Pořízení zbožíArchiv

30.6.2014, Vlasta Vašková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Jde o kalkulační účet sloužící ke zjištění pořizovací ceny zboží při účtování průběžným způsobem A. Zachycuje se na něm cena pořízení zboží a vedlejší náklady s pořízením související (zejména přepravné, poštovné, provize, clo nebo pojistné), které se stávají…

Přístupné pro: AnaFin profi | AnaFin profi plus
Nahrávám...
Nahrávám...