dnes je 22.6.2024

Formulář přiznání k silniční dani ke stažení - Daň silničníArchiv

17.1.2023, ASPEKT HM s.r.o., Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: AnaFin profi | AnaFin profi plus

Další daněArchiv

1.2.2022, Ing. Zdeněk Morávek, Zdroj: Verlag Dashöfer

Silniční daň je upravena zákonem č. 16/1993 Sb., o dani silniční, v platném znění (dále jen „ZDS”). Poslední novela ZDS byla provedena zákonem č. 299/2020 Sb., kterým se mění některé daňové zákony v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2 a zákon č. 159/2020…

Přístupné pro: AnaFin profi | AnaFin profi plus

Otázky k zopakování a procvičení 10. lekceArchiv

1.2.2022, Ing. Zdeněk Morávek, Zdroj: Verlag Dashöfer

S. r. o. je vlastníkem vozidla s nejvyšší povolenou hmotností 4 tuny, toto vozidlo je registrováno v ČR. S. r. o. jej však k podnikání v průběhu roku 2021 vůbec nepoužije. Je toto vozidlo předmětem silniční…

Přístupné pro: AnaFin profi | AnaFin profi plus

Změny zákona o dani z nemovitých věcí od 1. 1. 2021Archiv

19.1.2021, Ing. Jan Koreček, Zdroj: Verlag Dashöfer

Daň z nemovitých věcí, kterou upravuje zákon č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o dani z nemovitých věcí” nebo jen „ZDN”), se na zdaňovací období roku 2021 mění na základě dvou novel, a to zákonem č. 283/2020…

Přístupné pro: AnaFin profi | AnaFin profi plus

Zrušení daně z nabytí nemovitých věcíArchiv

15.10.2020, Ing. Věra Engelmannová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Nabytí vlastnického práva k nemovité věci nepodléhá od 26. 9. 2020 dani z nabytí nemovitých věcí, protože byla zrušena zákonem č. 386/2020 Sb., kterým se zrušuje zákonné opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí, ve znění pozdějších…

Přístupné pro: AnaFin profi | AnaFin profi plus

COVID-19 a daňová opatření - aktuální právní stav k 15.6.2020Archiv

17.6.2020, Ing. Miloš Hovorka, Zdroj: Verlag Dashöfer

Onemocnění COVID-19 je způsobeno novým typem koronaviru s odborným označením SARS-CoV-2 a v souvislosti s jeho výskytem byla v ČR přijata řada krizových opatření. Tento článek se věnuje těm, které mají charakter daňových opatření a jsou platná a těm daňovým…

Přístupné pro: AnaFin profi | AnaFin profi plus

COVID-19 a daňová opatření - aktuální právní stavArchiv

10.6.2020, Ing. Miloš Hovorka, Zdroj: Verlag Dashöfer

Onemocnění COVID-19 je způsobeno novým typem koronaviru s odborným označením SARS-CoV-2 a v souvislosti s jeho výskytem byla v ČR přijata řada krizových opatření. Tento článek se věnuje těm, které mají charakter daňových opatření a jsou platná a těm daňovým…

Přístupné pro: AnaFin profi | AnaFin profi plus

Daňové a některé další úlevy pro podnikatele postižené mimořádnými opatřeními v souvislosti s šířením viru SARS CoV-2Archiv

2.6.2020, Ing. Jiří Vychopeň, Zdroj: Verlag Dashöfer

S postupným uvolňováním mimořádných restriktivních opatření k zamezení šíření viru SARS CoV-2 (zejména nouzového stavu trvajícího od 12. 3. do 17. 5. 2020) je ke zmírnění dopadů těchto mimořádných opatření poskytována firmám i osobám samostatně výdělečně…

Přístupné pro: AnaFin profi | AnaFin profi plus

Přiznání k dani z nemovitých věcí do 31. 1. 2018

16.1.2018, Zdroj: Finanční správa

Letošní přiznání k dani z nemovitých věcí je potřeba podat nejpozději do středy 31. ledna. Přiznání by neměli zapomenout podat zejména poplatníci, kteří v roce 2017 nově nabyli do svého vlastnictví pozemek, zdanitelnou stavbu nebo bytovou či nebytovou…

Přehled nejdůležitějších daňových změn pro rok 2018

7.12.2017, Zdroj: Verlag Dashöfer, Ministerstvo financí ČR

Ministerstvo financí připravilo pro rok 2018 řadu změn. Přinášíme proto přehled hlavních novinek, které nás čekají v příštím roce.

Finanční správa bude u daně z nabytí nemovitých věcí akceptovat cenu sjednanou bez DPH i u poplatníka nabyvatele

27.11.2017, Zdroj: Finanční správa

Pravidlo, že do základu daně z nabytí nemovitých věcí se nezahrnuje DPH, bude Finanční správa nově aplikovat nejen na případy, kdy je poplatníkem daně převodce (nejčastěji prodávající), ale i na případy, kdy je poplatníkem daně nabyvatel (nejčastěji…

Finanční správa nově nabízí zasílání údajů pro placení daně z nemovitých věcí na e-mail

5.1.2017, Zdroj: Finanční správa

Poplatník přihlášený k této službě obdrží na e-mail kompletní informaci s údaji pro placení daně.

Informace k novele zákonného opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí

15.8.2016, Zdroj: Finanční správa

Dne 5. srpna 2016 byl ve Sbírce zákonů vyhlášen zákon č. 254/2016, kterým se mění zákonné opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí. Tato novela nabývá účinnosti dnem 1. 11.…

Opravné a dozorčí prostředkyGarance

10.5.2016, Ing. Zdeněk Morávek, Zdroj: Verlag Dashöfer

Daňový řád rozlišuje opravné a dozorčí prostředky. Mezi řádné opravné prostředky patří odvolání a rozklad, mimořádným opravným prostředkem je pouze návrh na povolení obnovy řízení a dozorčími prostředky jsou nařízení obnovy řízení a nařízení přezkoumání…

Přístupné pro: AnaFin profi | AnaFin profi plus

Vymezení jednotlivých řízeníGarance

10.5.2016, Ing. Zdeněk Morávek, Zdroj: Verlag Dashöfer

Daňový řád upravuje jednotlivá řízení v rámci správy daní. Konkrétně se jedná o:

Přístupné pro: AnaFin profi | AnaFin profi plus

Následky porušení povinností při správě daníGarance

10.5.2016, Ing. Zdeněk Morávek, Zdroj: Verlag Dashöfer

Poslední část daňového řádu, pokud nepočítáme zrušovací a přechodná ustanovení, se zabývá následky porušení povinností při správě daní. Daňový řád v této části postupně…

Přístupné pro: AnaFin profi | AnaFin profi plus

Lhůty, doručování, dokumentaceGarance

9.5.2016, Ing. Zdeněk Morávek, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: AnaFin profi | AnaFin profi plus

Průběh řízeníGarance

9.5.2016, Ing. Zdeněk Morávek, Zdroj: Verlag Dashöfer

Další část úpravy daňového řádu je věnována samotnému průběhu řízení. Obecně platí, že řízení je zahájeno dnem, kdy příslušnému správci daně došlo první podání ve věci učiněné osobou zúčastněnou na správě daní, nebo dnem, kdy byl správcem daně vůči osobě…

Přístupné pro: AnaFin profi | AnaFin profi plus

Daňový řádGarance

9.5.2016, Ing. Zdeněk Morávek, Zdroj: Verlag Dashöfer

Od 1. 1. 2011 došlo k významné změně v daňovém řízení, zákon o správě daní a poplatků byl nahrazen novým předpisem, a to zákonem č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen daňový řád, DŘ). Jak vyplývá z důvodové zprávy, předložení…

Přístupné pro: AnaFin profi | AnaFin profi plus

Základní zásady správy daníGarance

9.5.2016, Ing. Zdeněk Morávek, Zdroj: Verlag Dashöfer

Základní zásady správy daní jsou vymezeny v § 5 až 9 DŘ. Jedná se o tyto zásady:

Přístupné pro: AnaFin profi | AnaFin profi plus

Správce daně a osoby zúčastněné na správě daní, odborný konzultantGarance

9.5.2016, Ing. Zdeněk Morávek, Zdroj: Verlag Dashöfer

Charakteristickým znakem daňového řádu je také to, že zavádí řadu nových pojmů a pokouší se sjednotit terminologii v rámci daňového práva.

Přístupné pro: AnaFin profi | AnaFin profi plus

Finanční správa zavádí bezplatnou daňovou složenku

3.3.2016, Zdroj: Finanční správa

Ve snaze usnadnit občanům plnění jejich daňových povinností, zavádí Finanční správa od 1. března tzv. daňovou složenku.

Změny daně z nemovitých věcí - účinné od 1. 1. 2016

18.1.2016, Zdroj: Finanční správa

Pozemek, resp. spoluvlastnický podíl na pozemku, který je součástí jednotky v budově bytového domu, nebude od zdaňovacího období 2016 již zdaňován daní z pozemků.

Návrhy změn zákonného opatření o dani z nabytí nemovitých věcí - navrhovaná účinnost od 1. 4. 2016

15.1.2016, Zdroj: Finanční správa

Nově bude poplatníkem daně vždy nabyvatel nemovité věci (kupující). Současně dojde k zániku institutu ručitele daně. To přispěje k jednoznačnosti výkladu a ke zjednodušení úpravy, sníží se také administrativní…

Spotřební daně od 1. 1. 2016

13.1.2016, Zdroj: Finanční správa

Konečně mohou téměř 4 miliony poplatníků daně z nemovitých věcí platit daně snadně - přes SIPO

18.11.2015, Zdroj: Finanční správa

Finanční správa zavádí pro poplatníky novou možnost jak zaplatit daň z nemovitých věcí, a to prostřednictvím soustředěné inkasní platby obyvatelstva (SIPO).

Reakce Finanční správy ČR na Tiskovou zprávu společnosti InsolCentrum, s.r.o. ze dne 6. 11. 2015 a související medializaci

16.11.2015, Zdroj: Finanční správa

Finanční správa se již v minulosti vyjadřovala k závěrům, které negativně hodnotí činnost správce daně v oblasti vymáhání pohledávek.

Specializovaný finanční úřad odhalil a doměřil podvody na DPH za téměř 4,5 mld. korun

16.9.2015, Zdroj: Finanční správa

Specializovaný finanční úřad provedl u dvou společností rozsáhlé daňové kontroly, jejichž výsledkem bylo doměření daně z přidané hodnoty ve výši téměř 4,5 mld.…

Finanční správa optimalizuje počet územních pracovišť finančních úřadů od 1. 1. 2016

11.8.2015, Zdroj: Finanční správa

Finanční správa od 1. ledna 2016 zeštíhlí o 23 územní pracoviště finančních úřadů na celém území České republiky.

Ukončení provozu pokladen na 103 územních pracovištích FÚ

3.8.2015, Zdroj: Finanční správa

Dalším krokem k optimalizaci fungování Finanční správy je ukončení provozu pokladen pro výběr hotovostních plateb daní a poplatků na 103 „neokresních“ územních pracovištích finančních úřadů, a to již od 1. září…

Finanční správa optimalizuje počet územních pracovišť finančních úřadů

30.7.2015, Zdroj: Finanční správa

Finanční správa od 1. ledna 2016 zeštíhlí o 23 územní pracoviště finančních úřadů na celém území České republiky.

Finanční správa ukončuje provoz vybraných pokladen pro výběr daní a poplatků

23.7.2015, Zdroj: Finanční správa

Jde o ukončení provozu pokladem na 103 "neokresních" územních pracovištích finančních úřadů, a to již od 1. září 2015.

Finanční správa začíná rozesílat obálky se složenkami k zaplacení daně z nemovitých věcí.

30.4.2015, Zdroj: Finanční správa

Lhůta pro zaplacení daně z nemovitých věcí (nebo její první splátky) na zdaňovací období roku 2015 končí 1. června.

Informace ke zpřístupnění hromadného předpisného seznamu na daň z nemovitých věcí v roce 2015

28.4.2015, Zdroj: Finanční správa

Daň z nemovitých věcí se stanovuje rozhodnutím, jímž je platební výměr, dodatečný platební výměr nebo hromadný předpisný seznam.

Zákon o prokazování majetku

22.4.2015, Zdroj: Finanční správa

Zákon o prokazování majetku se bude týkat všech poplatníků daní z příjmů, tj. fyzických a právnických osob, a dále např. svěřenských fondů či zahraničních…

Jak správně zaplatit daň celnímu úřadu

12.2.2015, Zdroj: Celní správa České republiky (http://www.celnisprava.cz/cz/Stranky/default.aspx)

Pro bezproblémové placení daní celním úřadům je nutné znát číslo bankovního účtu příslušného celního úřadu a správný postup při poukazování finančních prostředků.

Poskytujete praxe studentům? Snižte si daně

10.2.2015, Zdroj: Hospodářská komora ČR

Letos poprvé si mohou podnikatelé, kteří poskytují praxe studentům, snížit základ daně o nový daňový odpočet na podporu odborného vzdělávání.

Postupy správce daněArchiv

31.1.2011, Ing. Zdeněk Morávek, Zdroj: Verlag Dashöfer

Daňový řád upravuje speciálně postupy správce daně v rámci správy daní a jednotlivých řízení. Jedná se o postupy, které je správce daně oprávněn použít k dosažení cíle správy daní, konkrétně se jedná o vyhledávací činnost, jejíž součástí je také vysvětlení a…

Přístupné pro: AnaFin profi | AnaFin profi plus
Nahrávám...
Nahrávám...