AnaFin.cz LIVE

 

 

PRAKTICKÉ INFORMACE
Kurzy měn 11.12.2018
 1 EUR25,85 CZK (-0,01)
 1 USD22,71 CZK (+0,08)
 1 GBP28,65 CZK (-0,01)
 100 RUB34,22 CZK (+0,15)
 100 JPY20,07 CZK (-0)
Další měny
Sazby ČNB
2T Repo sazba1,75 % platnost od 2.11.2018
Diskontní sazba0,75 % platnost od 2.11.2018
Lombardní sazba2,75 % platnost od 2.11.2018
vývoj
Cestovní náhrady
od 1. 1. 2019
Stravné v ČR  81 Kč
Stravné v SR  35 EUR
Náhrada za vozidlo 4,10 Kč/km
Náhrada za PHM - Natural 95 33,50 Kč/l
ostatní

 

 

 

 

PLATEBNÍ METODY
Platební metody

 

Nejnovější

Mzdové výkazy - formulář vyúčtování daně z příjmu ze závislé činnosti u zaměstnavatele ke staženíGarance

10.12.2018, ASPEKT HM s.r.o., Zdroj: Verlag Dashöfer
Stáhněte si vyúčtování daně z příjmu ze závislé činnosti u zaměstnavatele . Tato verze je použitelná jen pro plátce, u nichž souhrn sražených daní za kalendářní rok nepřesáhne 150 000 Kč. Vyplnění formuláře je snadné, rychlé a intuitivné. Jedná ...
více
ZámekPřístupné pro: AnaFin profi | AnaFin profi plus

Mzdové výkazy - Vyúčtování srážkové daně - Daně vybírané srážkou podle zvláštní sazbyGarance

10.12.2018, ASPEKT HM s.r.o., Zdroj: Verlag Dashöfer
Stáhněte si vyúčtování srážkové daně u zaměstnavatele . Tato verze je použitelná jen pro plátce, u nichž souhrn sražených daní za kalendářní rok nepřesáhne 150 000 Kč. Vyplnění formuláře je snadné, rychlé a intuitivné. Jedná se o bezplatnou ...
více
ZámekPřístupné pro: AnaFin profi | AnaFin profi plus

Formulář přiznání k dani z nemovitých věcí ke staženíGarance

4.12.2018, ASPEKT HM s.r.o., Zdroj: Verlag Dashöfer
Stáhněte si formulář přiznání k dani z nemovitých věcí. Tento formulář je použitelný pro plátce, kterým bude pro vyplnění přiznání stačit jeden list daně z pozemků a jeden list daně ze staveb . Vyplnění formuláře je snadné, rychlé a intuitivné. ...
více
ZámekPřístupné pro: AnaFin profi | AnaFin profi plus

Formulář přiznání k silniční dani ke stažení - Daň silničníGarance

4.12.2018, ASPEKT HM s.r.o., Zdroj: Verlag Dashöfer
Stáhněte si formulář přiznání k silniční dani. Tento formulář je použitelný pro plátce, kteří za dané zdaňovací období budou platit silniční daň maximálně za JEDNO vozidlo. Vyplnění formuláře je snadné, rychlé a intuitivné. Jde o bezplatnou ...
více
ZámekPřístupné pro: AnaFin profi | AnaFin profi plus

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1Garance

1.12.2018, JUDr. Monika Schön, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer
Nový občanský zákoník, který nabyl účinnosti dne 1. 1. 2014, se výrazně odklání od předchozí, půlstoletí účinné právní úpravy (ObčZ). Základními přístupovými hlediska zákonodárce při tvorbě NOZ byly konvence, diskontinuita, integrace. Srov. prohlášení…
více
ZámekPřístupné pro: AnaFin profi | AnaFin profi plus
Nejčtenější

Rozhodnutí o neschválení či schválení oddluženíGarance

24.11.2017, Mgr. Ivana Mlejnková, Zdroj: Verlag Dashöfer
Podle § 404 IZ ve znění účinném od 1. 7. 2017 (viz novela IZ provedenou zákonem č. 64/2017 Sb.) rozhodnutí o tom, zda oddlužení schvaluje (a v jaké jeho formě), či zda oddlužení neschvaluje, vydá insolvenční soud:
více
ZámekPřístupné pro: AnaFin profi | AnaFin profi plus

Účinky spojené se zahájením insolvenčního řízeníGarance

24.3.2018, Mgr. Tomáš Braun, Zdroj: Verlag Dashöfer
Se zahájením insolvenčního řízení se pojí řada hmotněprávních a procesních účinků vymezených v § 109 odst. 1 IZ [viz výklad níže ad A) až D)], jejichž smyslem je zajistit, aby po celou dobu insolvenčního řízení existoval právní režim umožňující řádné naplnění…
více

Účetní závěrka pro neziskové organizace ke stažení - rozvaha a výkaz zisků a ztrát pro neziskové organizaceArchiv

26.9.2017, ASPEKT HM s.r.o., Zdroj: Verlag Dashöfer
Stáhněte si formulář účetní závěrky pro neziskové organizace, která obsahuje rozvahu a výkaz zisků a ztrát . Vyplnění formuláře je snadné, rychlé a intuitivné. Jde o bezplatnou verzi formuláře , která umožňuje vyplnit formulář tehdy, pokud jsou ...
více
ZámekPřístupné pro: AnaFin profi | AnaFin profi plus

Osvobození dlužníka od placení neuspokojených pohledávekGarance

24.11.2017, Mgr. Ivana Mlejnková, Zdroj: Verlag Dashöfer
Jakmile insolvenční soud rozhodnutím dle § 413 IZvzal na vědomí splnění schváleného oddlužení (část  9.6 ), v němž dlužník řádně a včas splnil všechny povinnosti podle schváleného způsobu oddlužení, podle § 414 odst. 1 IZ vydá usnesení, jímž dlužníka osvobodí…
více
ZámekPřístupné pro: AnaFin profi | AnaFin profi plus

Účinky rozhodnutí o úpadkuGarance

20.1.2018, JUDr. Jolana Maršíková, Zdroj: Verlag Dashöfer
Účinky rozhodnutí o úpadku nastávají okamžikem jeho zveřejnění v insolvenčním rejstříku [§ 89 odst. 1 IZ a dále § 140a odst. 1 věta první IZ].
více
ZámekPřístupné pro: AnaFin profi | AnaFin profi plus
SEMINÁŘE - AKTUÁLNÍ NABÍDKA