AnaFin.cz LIVE

 

 

PRAKTICKÉ INFORMACE
Nejbližší daňová povinnost
22.2.2019 - podání bankovního příkazu k úhradě DPH za leden (u plátců s měsíčním zdaňovacím obdobím)
Kurzy měn 21.2.2019
 1 EUR25,65 CZK (-0,03)
 1 USD22,59 CZK (-0,06)
 1 GBP29,54 CZK (+0,01)
 100 RUB34,48 CZK (+0,05)
 100 JPY20,4 CZK (-0,04)
Další měny
Sazby ČNB
2T Repo sazba1,75 % platnost od 2.11.2018
Diskontní sazba0,75 % platnost od 2.11.2018
Lombardní sazba2,75 % platnost od 2.11.2018
vývoj
Cestovní náhrady
od 1. 1. 2019
Stravné v ČR  82 Kč
Stravné v SR  35 EUR
Náhrada za vozidlo 4,10 Kč/km
Náhrada za PHM - Natural 95 33,10 Kč/l
ostatní

 

 

 

 

PLATEBNÍ METODY
Platební metody

 

Nejnovější

Otázky k zopakování a procvičení 13. lekceGarance

12.2.2019, JUDr. Jan Přib8. 2. 2019, Zdroj: Verlag Dashöfer
Zaměstnanec v pracovním poměru je poplatníkem pojistného na nemocenské pojištění, důchodové pojištění a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti pojistného na důchodové pojištění a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti pojistného na důchodové pojištění ...
více
ZámekPřístupné pro: AnaFin profi | AnaFin profi plus

Odpovědi na otázky z 13. lekceGarance

12.2.2019, JUDr. Jan Přib, Zdroj: Verlag Dashöfer
c) Rozsah pojistné povinnosti zaměstnance v pracovním poměru plyne z § 3 odst. 3 zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti.
více
ZámekPřístupné pro: AnaFin profi | AnaFin profi plus

Problematika zaměstnancůGarance

11.2.2019, JUDr. Vladimíra Knoblochová, Jaroslava Pfeilerová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Pracovní poměr - vznik a ukončení pracovního poměru, dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr, základní povinnosti z hlediska zákoníku práce Uzavření pracovní smlouvy Pracovní poměr mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem vzniká ve většině případů na základě ...
více
ZámekPřístupné pro: AnaFin profi | AnaFin profi plus

Sociální, zdravotní a nemocenské pojištěníGarance

11.2.2019, JUDr. Jan Přib, Zdroj: Verlag Dashöfer
Sociální pojištění zahrnuje nemocenské pojištění a důchodové pojištění. Sociální pojištění je v ČR státní systém provozovaný státními orgány (tj. okresními správami sociálního zabezpečení - OSSZ a Českou správou sociálního zabezpečení - ČSSZ). Na sociální…
více
ZámekPřístupné pro: AnaFin profi | AnaFin profi plus

Zdanění příjmů jednatelůGarance

1.2.2019, Ing. Zdeněk Morávek, Zdroj: Verlag Dashöfer
Příjmy za práci jednatelů s. r. o. jsou příjmem ze závislé činnosti podle § 6 odst. 1 písm. c) ZDP, jedná se o odměny člena orgánu právnické osoby, v souladu s § 44 odst. 5 ZOK je statutárním orgánem společnosti s ručením omezeným každý jednatel, ledaže…
více
ZámekPřístupné pro: AnaFin profi | AnaFin profi plus
Nejčtenější

Účinky rozhodnutí o úpadkuGarance

20.1.2018, JUDr. Jolana Maršíková, Zdroj: Verlag Dashöfer
Účinky rozhodnutí o úpadku nastávají okamžikem jeho zveřejnění v insolvenčním rejstříku [§ 89 odst. 1 IZ a dále § 140a odst. 1 věta první IZ].
více
ZámekPřístupné pro: AnaFin profi | AnaFin profi plus

VZOR ZPRÁVY O REORGANIZAČNÍM PLÁNUGarance

1.5.2014, JUDr. Sylva Rychtalíková, Zdroj: Verlag Dashöfer
VZOR KE STAŽENÍ ZPRÁVA O REORGANIZAČNÍM PLÁNU DLUŽNÍKA „SPOLEČNOST, a. s.” Část 1 - Úvodní strana Městský soud v Praze, pracoviště Slezská 9, 120 00 Praha 2 Insolvenční řízení sp. zn. MSPH 88 INS 45/2008 Dlužník: Společnost, a. s., IČ: ...
více
ZámekPřístupné pro: AnaFin profi | AnaFin profi plus

Rozhodnutí o neschválení či schválení oddluženíGarance

24.11.2017, Mgr. Ivana Mlejnková, Zdroj: Verlag Dashöfer
Podle § 404 IZ ve znění účinném od 1. 7. 2017 (viz novela IZ provedenou zákonem č. 64/2017 Sb.) rozhodnutí o tom, zda oddlužení schvaluje (a v jaké jeho formě), či zda oddlužení neschvaluje, vydá insolvenční soud:
více
ZámekPřístupné pro: AnaFin profi | AnaFin profi plus

Účinky spojené se zahájením insolvenčního řízeníGarance

24.3.2018, Mgr. Tomáš Braun, Zdroj: Verlag Dashöfer
Se zahájením insolvenčního řízení se pojí řada hmotněprávních a procesních účinků vymezených v § 109 odst. 1 IZ [viz výklad níže ad A) až D)], jejichž smyslem je zajistit, aby po celou dobu insolvenčního řízení existoval právní režim umožňující řádné naplnění…
více

DPH - Formulář přiznání k dani z přidané hodnoty ke staženíGarance

15.1.2019, ASPEKT HM s.r.o., Zdroj: Verlag Dashöfer
Stáhněte si komplexní formulář přiznání k dani z přidané hodnoty (DPH). Vyplnění formuláře je snadné, rychlé a intuitivní. Jde o bezplatnou verzi formuláře , která umožňuje vyplnit formulář tehdy, pokud jsou splněny podmínky uvedené na listě ...
více
ZámekPřístupné pro: AnaFin profi | AnaFin profi plus
SEMINÁŘE - AKTUÁLNÍ NABÍDKA