dnes je 8.3.2021

Nejnovější

Zpeněžení majetkové podstatyGarance

28.2.2021, Mgr. Ivana Mlejnková18. 2. 2021, Zdroj: Verlag Dashöfer

Úprava zpeněžení majetkové podstaty je obsažena v § 283 až § 295 IZ. K tématu rozsahu, zjištění a soupisu majetkové podstaty viz výklad v částech  6.1.1 ,  6.1.2  a  6.1.3 .

Přístupné pro: AnaFin profi | AnaFin profi plus

Neúčinnost a neplatnost právních úkonů dlužníkaGarance

18.2.2021, Mgr. Ivana Mlejnková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Pokud dlužník nakládal s majetkovou podstatou poté, co prohlášením konkursu toto oprávnění přešlo na insolvenčního správce (§ 246 odst. 1 IZ, část 7.3.1) , takový jeho právní úkon je vůči jeho věřitelům neúčinný dle § 246 odst. 2 IZ. Znění tohoto ustanovení…

Přístupné pro: AnaFin profi | AnaFin profi plus

Projednání insolvenčního návrhu věřitele, rozhodnutí o věciGarance

18.2.2021, JUDr. Jolana Maršíková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Pokud jsou splněny podmínky řízení (viz část 4.5.1) a insolvenční návrh nevykazuje nedostatky, pro něž je nutno jej odmítnout (viz část 4.5.2.1), přistoupí insolvenční soud k úkonům směřujícím k rozhodnutí o věci. Podle § 134 IZ je insolvenční soud povinen…

Přístupné pro: AnaFin profi | AnaFin profi plus

Přeměna reorganizace v konkursGarance

18.2.2021, JUDr. Sylva Rychtalíková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dalším ze způsobů skončení reorganizace je její přeměna (konverze) v konkurs, k níž může dojít pouze rozhodnutím insolvenčního soudu.

Přístupné pro: AnaFin profi | AnaFin profi plus

Splnění oddluženíGarance

18.2.2021, Mgr. Ivana Mlejnková, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Mgr. Ivana Mlejnková K tomu, kdy je oddlužení splněno, odkazujeme ohledně oddlužení zpeněžením majetkové podstaty na výklad v části 17.8.4.1 ad A) a v  části 17.8.5.1.1, ohledně oddlužení plněním splátkového kalendáře na výklad v části 9.4.1 ad B) a v  části 17.8 . 5.1.2, ohledně oddlužení plněním splátkového ...

Přístupné pro: AnaFin profi | AnaFin profi plus

Dočasné mimořádné moratorium „lex COVID"Garance

18.2.2021, Mgr. Tomáš Braun, Zdroj: Verlag Dashöfer

V souvislosti s rozšířením onemocnění COVID-19, způsobeným novým koronavirem SARS-CoV-2 byla postupně v České republice od března 2020 přijata celá řada mimořádných opatření, jež dosud na našem území neměla obdoby. Jedná se o opatření přijatá dle zákona č.…

Přístupné pro: AnaFin profi | AnaFin profi plus

Povinnosti dlužníka a insolvenčního správceGarance

18.2.2021, Mgr. Ivana Mlejnková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Pro oddlužení schválené ve formě splátkového kalendáře se zpeněžením majetkové podstaty (která dle novely provedené zákonem č. 31/2019 Sb. s účinností od 1.6.2019 nahradila původní formu oddlužení prováděnou výhradně plněním splátkového kalendáře)upravuje…

Přístupné pro: AnaFin profi | AnaFin profi plus

Ukončení účasti věřitele v insolvenčním řízeníGarance

18.2.2021, JUDr. Jolana Maršíková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Právní úprava obsažená v § 184 až 187 IZ řeší situace, kdy z vymezených procesních nebo hmotněprávních důvodů dochází ze zákona - nebo na základě příslušného rozhodnutí insolvenčního soudu - k ukončení účasti přihlášeného věřitele v insolvenční řízení.

Přístupné pro: AnaFin profi | AnaFin profi plus

Procesní nástupnictví insolvenčních věřitelůGarance

18.2.2021, Mgr. Tomáš Braun, Zdroj: Verlag Dashöfer

V insolvenčním řízení může nastat situace, kdy je zřejmé, že insolvenčnímu věřiteli nepřísluší podle hmotného práva pohledávka, kterou uplatňuje vůči dlužníkovi, nebo již není nositelem této pohledávky (protože byla převedena nebo přešla na třetí osobu).…

Přístupné pro: AnaFin profi | AnaFin profi plus

Důsledek pouze částečného zjištění pohledávky věřiteleGarance

18.2.2021, JUDr. Jolana Maršíková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Insolvenční zákon na straně jedné posiluje oprávnění věřitelů v insolvenčním řízení, přičemž schopnost věřitele ovlivnit průběh insolvenčního řízení je závislá na výši jeho pohledávky (věřitel prosazuje svoji vůli na schůzi hlasováním), na straně druhé zvyšuje…

Přístupné pro: AnaFin profi | AnaFin profi plus
více článků
Nejčtenější

Jednotný registrační formulář

14.9.2015, Zdroj: Ministerstvo průmyslu a obchodu

Jednotný registrační formulář slouží podnikatelům ke splnění jejich oznamovacích povinností při zahájení a v průběhu živnostenského podnikání.

Kurzy měn

Zdroj: Verlag Dashöfer

... Devizové kurzy jsou přebírány z ČNB, která je zveřejňuje pro každý pracovní den po 14:30. Vývoj kurzů každé měny v denních grafech zobrazíte poklepáním na graf u názvu země, ve které se měna používá. devizový kurz měny koruna Kč CZK EMU Euro Eura EUR USA USD dolar Británie VB GB UK Libra Libry ...

Insolvenční soudce

18.6.2015, Zdroj: Ministerstvo spravedlnosti

... Jak najít insolvenčního soudce a co dělat, pokud popře moji pohledávku? Bylo mi řečeno, že se mám s otázkou obrátit na insolvenčního správce ustanoveného pro řízení. Jak zjistím jeho jméno a kontakt na něj? Veškeré informace o konkrétním insolvenčním řízení, tedy i jméno insolvenčního správce, naleznete ...

Jak správně zaplatit daň celnímu úřadu

12.2.2015, Zdroj: Celní správa České republiky (http://www.celnisprava.cz/cz/Stranky/default.aspx)

Pro bezproblémové placení daní celním úřadům je nutné znát číslo bankovního účtu příslušného celního úřadu a správný postup při poukazování finančních prostředků.

Jak správně vyplnit Prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti vzor č. 24

3.2.2015, Zdroj: Finanční správa

Pokud poplatník uplatňuje ve zdaňovacím období 2015 daňové zvýhodnění u plátce daně - vyplní vzor tiskopisu „Prohlášení k dani“ vzor č. 24.

více článků
Semináře - aktuální nabídka

Odčitatelné položky a slevy na dani fyzických osob

10.3.2021, On-line, RNDr. Ivan Brychta

Obsahem on-line semináře je ucelený rozbor možností, jak legálně snížit základ daně a daň fyzických osob pomocí odčitatelných položek, slev na dani a daňového zvýhodnění.

Daňové a účetní novinky 2020-2021

12.3.2021, On-line, RNDr. Ivan Brychta

Cílem webináře je seznámení účastníků s již schválenými změnami v daňové oblasti přijatými v závěru roku 2020 a schválenými nebo očekávanými pro rok 2021 a následující. Obsah semináře bude přizpůsoben aktuálnímu vývoji legislativy v době konání semináře.

Daňové přiznání - DPPO

15.3.2021, On-line, Ing. Matěj Nešleha

Rok 2020 je definitivně za námi, a to znamená, že stojíme před úkolem zpracovat účetní závěrku a přiznání k dani z příjmů právnických osob. Seminář bude nejen o lhůtě pro podání přiznání k dani z příjmů právnických osob, ale také o úpravách základu daně, které je nutné provést.

Vysílání pracovníků z ČR do členských států EU a EHP nejen ve světle novelizované směrnice

22.3.2021, On-line, Mgr. Magdaléna Vyškovská

Seminář je zaměřen na vysvětlení povinností zaměstnavatele při vysílání pracovníků do členských států EU na pracovní cesty, a to nejen ve světle novelizované směrnice o vysílání pracovníků v rámci poskytování služeb, která značně rozšířila povinnosti zaměstnavatelů a zkomplikovala vysílání zaměstnanců do jiných členských států. Na semináři budou vysvětleny související otázky pracovního práva, práva sociálního zabezpečení a daňového práva i riziko souvisejících sankcí při nedodržení povinností. Část semináře je věnována i povinným dokladům, které mají mít zaměstnanci s sebou při každé pracovní cestě do jiného členského státu EU. Budou poskytnuty i informace o dopadech Brexitu.

Porušení povinností a neuspokojivé výsledky - jak připravit upozornění a výpovědi

25.3.2021, On-line, Mgr. Daniel Vejsada

Jak připravit upozornění a výpovědi v případě porušení povinností a neuspokojivých výsledků zaměstnanců?

AnaFin.cz LIVE
PRAKTICKÉ INFORMACE
Nejbližší daňová povinnost
12.3.2021 - podání bankovního příkazu k úhradě čtvrtletní zálohy na daň z příjmů

Další povinnosti tohoto dne...
Kurzy měn 5.3.2021
 1 EUR26,31 CZK (+0,11)
 1 USD22,03 CZK (+0,26)
 1 GBP30,48 CZK (+0,11)
 100 RUB29,59 CZK (+0,03)
 100 JPY20,34 CZK (+0,07)
Další měny
Sazby ČNB
2T Repo sazba0,25 % platnost od 11.5.2020
Diskontní sazba0,05 % platnost od 11.5.2020
Lombardní sazba1 % platnost od 11.5.2020
vývoj
Cestovní náhrady
od 1. 1. 2021
Stravné v ČR  91 Kč
Stravné v SR  35 EUR
Náhrada za vozidlo 4,40 Kč/km
Náhrada za PHM - Natural 95 27,80 Kč/l
ostatní
PLATEBNÍ METODY
Platební metody
Nahrávám...
Nahrávám...