dnes je 26.1.2021

Nejnovější

Změny zákona o dani z nemovitých věcí od 1. 1. 2021Garance

19.1.2021, Ing. Jan Koreček, Zdroj: Verlag Dashöfer

Daň z nemovitých věcí, kterou upravuje zákon č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o dani z nemovitých věcí” nebo jen „ZDN”), se na zdaňovací období roku 2021 mění na základě dvou novel, a to zákonem č.…

Přístupné pro: AnaFin profi | AnaFin profi plus

Zrušení superhrubé mzdy od 1. 1. 2021Garance

14.1.2021, Ing. Matěj Nešleha, Zdroj: Verlag Dashöfer

My, co se pohybujeme v daňovém světě, jsme zvyklí na to, že s novým rokem přicházejí změny v daňových zákonech, a tak nikoho z nás pravděpodobně nepřekvapilo, že na Silvestra roku 2020 byl vyhlášen ve Sbírce zákonů zákon č. 609/2020 Sb., kterým se mění některé…

Přístupné pro: AnaFin profi | AnaFin profi plus

Daň silničníGarance

12.1.2021, Ing. Romana Nováková, Zdroj: Verlag Dashöfer

V poměrech insolvenčního řízení není dotčena žádnými odlišnostmi sama koncepce či konstrukce daně silniční, specifika jsou dána jen ohledně plnění daňových povinností a podávání daňových přiznání u poplatníka daně, který se nachází v úpadku.

Přístupné pro: AnaFin profi | AnaFin profi plus

Pohledávky za majetkovou podstatou a majetek dlužníka (vratitelný přeplatek)Garance

10.1.2021, Ing. Romana Nováková, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Romana Nováková Pohledávky za majetkovou podstatou V insolvenčním řízení mají postavení pohledávek za majetkovou podstatou jednak pohledávky, které vznikly po zahájení insolvenčního řízení nebo po vyhlášení moratoria a jsou vymezeny taxativním výčtem v § 168 odst. 1 IZ , jednak pohledávky, které ...

Přístupné pro: AnaFin profi | AnaFin profi plus

Daň z nabytí nemovitých věcíGarance

10.1.2021, Ing. Romana Nováková, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Romana Nováková Zákon o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitosti (tzv. trojdaň) byl ke dni 31. 12. 2013 zrušen. Pro zdanění převodů nemovitostí platí Zákonné opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí, ale pouze u těch případů, kdy lhůta pro podání daňového ...

Přístupné pro: AnaFin profi | AnaFin profi plus

Nakládání s nadměrnými odpočty DPH v průběhu insolvenčního řízeníGarance

10.1.2021, Ing. Romana Nováková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Nadměrný odpočet je v průběhu insolvenčního řízení nazýván vratitelný přeplatek pouze tehdy, pokud správce daně současně neeviduje žádné daňové nedoplatky na osobním daňovém účtu daňového subjektu. Vratitelný přeplatek je majetkem dlužníka a může vzniknout až…

Přístupné pro: AnaFin profi | AnaFin profi plus

Tvorba rezerv na opravu hmotného majetku v průběhu insolvenčního řízeníGarance

10.1.2021, Ing. Romana Nováková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Z definice § 7 odst. 1 písm. c) ZoRe vyplývá, že právo tvořit rezervu na opravu hmotného majetku, která je výdajem (nákladem) na dosažení, zajištění a udržení příjmů, jehož doba odpisování stanovená zákonem o daních z příjmů je pět a více let, mají ti…

Přístupné pro: AnaFin profi | AnaFin profi plus

Pohledávky neuhrazované v průběhu insolvenčního řízeníGarance

10.1.2021, Ing. Romana Nováková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Podle § 170 IZ se v insolvenčním řízení - bez ohledu na to, jakým způsobem je v něm řešen úpadek dlužníka - neuspokojují tyto pohledávky:

Přístupné pro: AnaFin profi | AnaFin profi plus

Daň z nemovitých věcíGarance

10.1.2021, Ing. Romana Nováková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Konstrukce a koncepce daně z nemovitých věcí není dotčena žádnými odlišnostmi ani v poměrech insolvenčního řízení, v němž se proto při vypořádání daňové povinnosti k této dani postupuje podle § 244 DŘ.

Přístupné pro: AnaFin profi | AnaFin profi plus

Následky porušení povinností při správě daníGarance

9.1.2021, Ing. Romana Nováková, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Romana Nováková Jednotlivé daňové zákony upravují vlastní následky porušení povinností na straně daňového subjektu. Např. § 101h ZDPH upravuje pokuty týkající se porušení povinností související s kontrolním hlášením. Ohledně jejich správy a vymáhání viz § 2 odst. 5 DŘ , ze kterého plyne, že i toto ...

Přístupné pro: AnaFin profi | AnaFin profi plus
více článků
Nejčtenější

Jednotný registrační formulář

14.9.2015, Zdroj: Ministerstvo průmyslu a obchodu

Jednotný registrační formulář slouží podnikatelům ke splnění jejich oznamovacích povinností při zahájení a v průběhu živnostenského podnikání.

Insolvenční soudce

18.6.2015, Zdroj: Ministerstvo spravedlnosti

... Jak najít insolvenčního soudce a co dělat, pokud popře moji pohledávku? Bylo mi řečeno, že se mám s otázkou obrátit na insolvenčního správce ustanoveného pro řízení. Jak zjistím jeho jméno a kontakt na něj? Veškeré informace o konkrétním insolvenčním řízení, tedy i jméno insolvenčního správce, naleznete ...

Sociální a zdravotní pojištění u odstupnéhoArchiv

13.2.2015, Zdroj: Verlag Dashöfer

Jsou od roku 2015 změny v platbě zdravotního a sociálního pojištění v případě, že zaměstnanec dostane vyšší odstupné?

Jak správně zaplatit daň celnímu úřaduArchiv

12.2.2015, Zdroj: Celní správa České republiky (http://www.celnisprava.cz/cz/Stranky/default.aspx)

Pro bezproblémové placení daní celním úřadům je nutné znát číslo bankovního účtu příslušného celního úřadu a správný postup při poukazování finančních prostředků.

Jak správně vyplnit Prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti vzor č. 24Archiv

3.2.2015, Zdroj: Finanční správa

Pokud poplatník uplatňuje ve zdaňovacím období 2015 daňové zvýhodnění u plátce daně - vyplní vzor tiskopisu „Prohlášení k dani“ vzor č. 24.

více článků
Semináře - aktuální nabídka

Datové schránky v praxi

27.1.2021, On-line, MVDr. Milan Vodička

Webinář seznámí posluchače s aktuální situací v oblasti datových schránek a jejich využívání. Zaměřen je především na praktické příklady, problémy a konkrétní situace, včetně judikatury.

Daňový řád od 1. ledna 2021

27.1.2021, On-line, Ing. Matěj Nešleha

Webinář shrne změny v daňovém řádu, které byly přijaty novelou č. 283/2020 Sb. s účinností od 1. 1. 2021.

Novinky v DPH 2021

29.1.2021, On-line, Ing. Michaela Strnadová

Účastníci budou seznámeni s novelou zákona účinnou v roce 2021 a veškerými aktualitami. Dostatečný prostor bude ponechán i dotazům a konzultacím.

Mateřská a dceřiná společnost z daňového a účetního pohledu

1.2.2021, On-line, RNDr. Ivan Brychta

Cílem webináře je ucelený rozbor problematiky mateřské a dceřiné společnosti z pohledu daní a účetnictví, zejména se zaměřením na daň z příjmů a možná osvobození příjmů u mateřské společnosti. Součástí výkladu bude rovněž společný systém zdanění při převodu obchodního závodu, výměně podílů, fúzi a rozdělení.

Účetní závěrka - mikro a malé účetní jednotky s povinností ověření auditorem

1.2.2021, On-line, Tomáš Líbal

On-line seminář je určen podnikatelským subjektům, které spadají do kategorie mikro a malé účetní jednotky a zároveň mají povinnost nechat ověřit účetní závěrku auditorem.

AnaFin.cz LIVE
PRAKTICKÉ INFORMACE
Nejbližší daňová povinnost
26.1.2021 - poslední možnost předložení dodatečného přiznání k DPH na snížení daňové povinnosti za prosinec 2017

Další povinnosti tohoto dne...
Kurzy měn 25.1.2021
 1 EUR26,08 CZK (-0,07)
 1 USD21,46 CZK (-0,04)
 1 GBP29,37 CZK (+0,01)
 100 RUB28,45 CZK (-0,25)
 100 JPY20,69 CZK (-0,03)
Další měny
Sazby ČNB
2T Repo sazba0,25 % platnost od 11.5.2020
Diskontní sazba0,05 % platnost od 11.5.2020
Lombardní sazba1 % platnost od 11.5.2020
vývoj
Cestovní náhrady
od 1. 1. 2021
Stravné v ČR  91 Kč
Stravné v SR  35 EUR
Náhrada za vozidlo 4,40 Kč/km
Náhrada za PHM - Natural 95 27,80 Kč/l
ostatní
PLATEBNÍ METODY
Platební metody
Nahrávám...
Nahrávám...