AnaFin.cz LIVE

 

 

PRAKTICKÉ INFORMACE
Kurzy měn 19.7.2018
 1 EUR25,92 CZK (+0,07)
 1 USD22,37 CZK (+0,1)
 1 GBP29,03 CZK (+0,02)
 100 RUB35,25 CZK (-0,01)
 100 JPY19,79 CZK (+0,04)
více
Sazby ČNB
2T Repo sazba1 % platnost od 28.6.2018
Diskontní sazba0,05 % platnost od 2.11.2012
Lombardní sazba2 % platnost od 28.6.2018
vývoj
Cestovní náhrady
od 1. 1. 2018
Stravné v ČR  78 Kč
Stravné v SR  35 EUR
Náhrada za vozidlo 4,00 Kč/km
Náhrada za PHM - Natural 95 30,50 Kč/l
ostatní

 

 

 

 

PLATEBNÍ METODY
Platební metody

 

Nejnovější

Sdělení pro plátce daně ze závislé činnosti v souvislosti s GDPR

9.7.2018, Zdroj: Finanční správa
Generální finanční ředitelství na základě množících se dotazů od veřejnosti a z důvodu správné aplikace zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o daních z příjmů“) pro účely správného sražení daně (zálohy na…
více

Insolvence

18.6.2018, JUDr. Petra Kejvalová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Dobrý den, měla bych dotaz, jak máme jako věřitel postupovat při vymáhání pohledávky za dlužníkem v insolvenčním řízení - oddlužení za těchto konkrétních podmínek: Pohledávka jako náhrada škody způsobené neoprávněným odběrem elektřiny ...
více

Doručování rozhodnutí insolvenčního souduGarance

15.4.2018, Mgr. Tomáš Braun, Zdroj: Verlag Dashöfer
Při doručování svých rozhodnutí postupuje insolvenční soud jednak podle speciální úpravy doručování obsažené v § 71 až 80 IZ a jednak - v rozsahu neupraveném IZ - přiměřeně aplikuje OSŘ (viz § 7 IZ a část  2.1.4 )
více
ZámekPřístupné pro: AnaFin profi | AnaFin profi plus

Akreditované osobyGarance

15.4.2018, Mgr. Ivana Mlejnková, Zdroj: Verlag Dashöfer
Do insolvenčního zákona byla jeho novelou provedenou zákonem č. 64/2017 Sb. s účinností od 1. 7. 2017 vtělena nová část třetí nazvaná AKREDITACE PRO POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB V OBLASTI ODDLUŽENÍ (§ 418a až 418l).
více
ZámekPřístupné pro: AnaFin profi | AnaFin profi plus

Další insolvenční návrhGarance

14.4.2018, Mgr. Tomáš Braun, Zdroj: Verlag Dashöfer
Ustanovení § 107 IZ upravuje institut přistoupení k insolvenčnímu řízení, zahájenému prvním (původním) insolvenčním návrhem, pozdějším podáním dalšího insolvenčního návrhu směřujícího proti témuž dlužníku.
více
ZámekPřístupné pro: AnaFin profi | AnaFin profi plus
Nejčtenější

DPH - Formulář přiznání k dani z přidané hodnoty ke staženíGarance

17.1.2018, ASPEKT HM s.r.o., Zdroj: Verlag Dashöfer
Stáhněte si komplexní formulář přiznání k dani z přidané hodnoty (DPH). Vyplnění formuláře je snadné, rychlé a intuitivní. Jde o bezplatnou verzi formuláře , která umožňuje vyplnit formulář tehdy, pokud jsou splněny podmínky uvedené na listě ...
více
ZámekPřístupné pro: AnaFin profi | AnaFin profi plus

Osvobození dlužníka od placení neuspokojených pohledávekGarance

24.11.2017, Mgr. Ivana Mlejnková, Zdroj: Verlag Dashöfer
Jakmile insolvenční soud rozhodnutím dle § 413 IZvzal na vědomí splnění schváleného oddlužení (část  9.6 ), v němž dlužník řádně a včas splnil všechny povinnosti podle schváleného způsobu oddlužení, podle § 414 odst. 1 IZ vydá usnesení, jímž dlužníka osvobodí…
více
ZámekPřístupné pro: AnaFin profi | AnaFin profi plus

Účinky rozhodnutí o úpadkuGarance

20.1.2018, JUDr. Jolana Maršíková, Zdroj: Verlag Dashöfer
Účinky rozhodnutí o úpadku nastávají okamžikem jeho zveřejnění v insolvenčním rejstříku [§ 89 odst. 1 IZ a dále § 140a odst. 1 věta první IZ].
více
ZámekPřístupné pro: AnaFin profi | AnaFin profi plus

Vzor insolvenčního návrhu podaného dlužníkemGarance

23.11.2015, Mgr. Tomáš Braun, Zdroj: Verlag Dashöfer
VZOR KE STAŽENÍ Městský soud v Praze Slezská 9 120 00 Praha 2 (adresováno insolvenčnímu soudu) Věc: Insolvenční návrh dlužníka Navrhovatel (dlužník): Petr Neopatrný, nar. ……., bytem v Praze 6, …………………….., (Označení dlužníka dle § 103 odst. 1 IZ ...
více
ZámekPřístupné pro: AnaFin profi | AnaFin profi plus

Rozhodnutí o neschválení či schválení oddluženíGarance

24.11.2017, Mgr. Ivana Mlejnková, Zdroj: Verlag Dashöfer
Podle § 404 IZ ve znění účinném od 1. 7. 2017 (viz novela IZ provedenou zákonem č. 64/2017 Sb.) rozhodnutí o tom, zda oddlužení schvaluje (a v jaké jeho formě), či zda oddlužení neschvaluje, vydá insolvenční soud:
více
ZámekPřístupné pro: AnaFin profi | AnaFin profi plus
SEMINÁŘE - AKTUÁLNÍ NABÍDKA