dnes je 30.11.2023

Účtová třída 3Garance

14.3.2023, Ing. Blanka Jindrová, Ing. Dagmar Procházková, Ing. Pavla Strakošová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Okamžikem uskutečnění účetního případu z hlediska pohledávek a dluhů je den, ve kterém dojde ke splnění dodávky, platbě dluhu, inkasu pohledávky, postoupení pohledávky, vkladu pohledávky, poskytnutí či přijetí zálohy (závdavku), převzetí dluhu a k dalším…

Přístupné pro: AnaFin profi | AnaFin profi plus

Odpovědi na otázky ze 4. lekceArchiv

13.2.2022, Ing. Martin Děrgel, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: AnaFin profi | AnaFin profi plus

Otázky k zopakování a procvičení 4. lekceArchiv

13.2.2022, Ing. Martin Děrgel, Zdroj: Verlag Dashöfer

1. Kdy vzniká dodavateli pohledávka z titulu sjednané běžné kupní smlouvy:

Přístupné pro: AnaFin profi | AnaFin profi plus

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 2048Garance

1.12.2021, JUDr. Petra Kejvalová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Pozor ustanovení změněno novelou o tzv. dětských dluzích, tj. zákonem č. 192/2021 Sb.a to následovně:

Přístupné pro: AnaFin profi | AnaFin profi plus

Novela zákona o obchodních korporacích od 1. 1. 2021 z pohledu účetního a ekonoma - 2. dílGarance

2.12.2020, Ing. Ivana Pilařová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: AnaFin profi | AnaFin profi plus

Novela zákona o obchodních korporacích od 1.1.2021 z pohledu účetního a ekonoma - 1. dílGarance

18.11.2020, Ing. Ivana Pilařová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dnem 1. 1. 2021 nabude účinnosti novela zákona o obchodních korporacích (dále jen „ZOK”), zákon č. 33/2020 Sb. Jedná se o poměrně rozsáhlou novelizaci čítající 602 změn. Zákon o obchodních korporacích je jednou ze základních právních norem, která však zasahuje…

Přístupné pro: AnaFin profi | AnaFin profi plus

Daňové doklady na opravu výše daně u pohledávek za dlužníkem v insolvenčním řízeníArchiv

10.9.2020, Ing. Pavel Novák, Zdroj: Verlag Dashöfer

Daňové doklady byly vystaveny podle § 44 zákona č. 235/2004 Sb. Podle správce daně, (potvrzeno následně odvolacím orgánem), nelze tuto opravu základu daně provést z důvodu, že se jedná o pohledávky tzv. mladé, se splatností do 6 měsíců od pravomocného…

Přístupné pro: AnaFin profi | AnaFin profi plus

Účtování příspěvku programu AntivirusGarance

22.6.2020, Tomáš Líbal, Zdroj: Verlag Dashöfer

Jak zaúčtovat přijatou částku na úhradu nákladů na náhrady mezd, kterou firma obdržela od Úřadu práce? Jedná se o náhradu mzdy + zdravotní pojistné + sociální pojistné – 60 %.

Přístupné pro: AnaFin profi | AnaFin profi plus

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 2045Garance

27.4.2017, Mgr. Pavla Krejčí, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: AnaFin profi | AnaFin profi plus

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1991Garance

27.4.2017, Mgr. Pavla Krejčí, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: AnaFin profi | AnaFin profi plus

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 2046Garance

27.4.2017, Mgr. Pavla Krejčí, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: AnaFin profi | AnaFin profi plus

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 2047Garance

27.4.2017, Mgr. Pavla Krejčí, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: AnaFin profi | AnaFin profi plus

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1988Garance

27.4.2017, Mgr. Pavla Krejčí, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: AnaFin profi | AnaFin profi plus

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1980Garance

1.11.2016, Mgr. Pavla Krejčí, Zdroj: Verlag Dashöfer

Právní úprava fixních závazků (fixních smluv) je primárně obsažena v komentovaném ustanovení. Jedná se o závazky, u nichž jsou splněny následující podmínky:

Přístupné pro: AnaFin profi | AnaFin profi plus

MPSV vyhlásilo novou výzvu pro sociální podniky

25.8.2015, Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí

Na podporu je připraveno 100 milionů Kč. Ministerstvo práce a sociálních věcí vyhlásilo výzvu s konkrétními podmínkami 17. srpna a projekty bude možné předkládat do 30. listopadu 2015.

Senát schválil návrh na uzákonění místní příslušnosti exekutorů

19.5.2015, Zdroj: Senát

Senát schválil návrh ČSSD na uzákonění místní příslušnosti exekutorů, kteří zatím mohou působit v rámci celé republiky.

Čerpání peněz k Operačnímu programu Zaměstnanost může začít

11.5.2015, Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí

Evropská komise ve středu 6. května schválila Operační program Zaměstnanost.

Premiér Sobotka: Jsem rád, že úspěšné schvalování operačních programů pokračuje

7.5.2015, Zdroj: Vláda

Evropská komise schválila Operační program Životní prostředí 2014–2020. Zlepší se díky tomu ovzduší v ČR?

Úpadek a způsoby jeho řešení

16.4.2015, Zdroj: justice.cz (justice.cz)

Insolvenční zákon rozlišuje dvě základní formy úpadku: platební neschopnost a předlužení. Dále zná i pojem tzv. hrozícího úpadku.

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 2053Garance

2.2.2015, Mgr. Pavla Krejčí, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: AnaFin profi | AnaFin profi plus

Vláda schválila návrh Ministerstva spravedlnosti přispívající ke spravedlivějšímu uspořádání vztahů mezi dlužníky a věřiteli

23.9.2014, Zdroj: Ministerstvo spravedlnosti

Vláda na svém dnešním zasedání schválila návrh Ministerstva spravedlnosti na změnu občanského soudního řádu a exekučního řádu. Nová úprava by měla přispět ke spravedlivějšímu uspořádání vztahů mezi dlužníky a věřiteli, a to v oblasti společného jmění manželů a…

Změna advokátního tarifu snižuje náklady na vymáhání pohledávek tzv. formulářovou žalobou

5.8.2014, Zdroj: Ministerstvo spravedlnosti

Novelizované znění tzv. advokátního tarifu snížilo s účinností od 1. července 2014 sazby pro stanovení výše náhrady nákladů za zastupování advokátem v některých soudních řízeních. Vyhláška Ministerstva spravedlnosti přináší mj. úlevu pro dlužníky ve sporech,…

Ministerstvo spravedlnosti v souvislosti s insolvenčními řízeními klade důraz na ekonomické vzdělávání soudců

17.7.2014, Zdroj: Ministerstvo spravedlnosti

Na problémy se zneužíváním insolvenčního zákona reaguje Ministerstvo spravedlnosti ČR nejen diskusí o elektronicky řízeném výběru soudců a insolvenčních správců k jednotlivým případům, ale také důrazem na zvyšování odborné kvalifikace soudců, kteří mají tyto…

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1949Garance

13.7.2014, JUDr. Vladimíra Knoblochová, Zdroj: Verlag Dashöfer

V případě, že plnění od dlužníka přebírá přímo věřitel, je dlužník oprávněn požadovat na věřiteli potvrzení o splnění dluhu (kvitanci).    V kvitanci musí být uvedeno:  jméno dlužníka i věřitele,předmět plnění, amísto a čas, kde a kdy byl dluh…

Přístupné pro: AnaFin profi | AnaFin profi plus

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1944Garance

13.7.2014, JUDr. Vladimíra Knoblochová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Aby poukazník mohl přímo svůj nárok z poukázky uplatňovat vůči poukázanému, je třeba, aby poukázaný poukázku přijal. Na právním vztahu mezi poukazatelem a poukázaným totiž záleží, zda je poukázaný povinen příkaz poukazatele přijmout. Poukázaný…

Přístupné pro: AnaFin profi | AnaFin profi plus

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 2026Garance

13.7.2014, JUDr. Vladimíra Knoblochová, Zdroj: Verlag Dashöfer

S ohledem na akcesoritu ručení platí, že pokud zanikne dluh dlužníka tím, že jej dlužník splní sám, pak zaniká z povahy věci i ručení. Ručení tedy zásadně zaniká zánikem dluhu, který zajišťuje. Výjimkou je situace, kdy dluh zanikne pro…

Přístupné pro: AnaFin profi | AnaFin profi plus

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 2054Garance

13.7.2014, Mgr. Pavla Krejčí, Zdroj: Verlag Dashöfer

K odst. 1.    K uznání dluhu může dojít i jinak než písemným jednáním dlužníka. Konkrétně může dlužník vykonat takové právní jednání, pro které je zákonem stanovena domněnka, že v takovém případě dlužník dluh uznal.    Konkrétně k uznání…

Přístupné pro: AnaFin profi | AnaFin profi plus

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 2024Garance

13.7.2014, JUDr. Vladimíra Knoblochová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zákon chrání dlužníka pro případ, kdy ručitel uspokojí věřitele bez jeho vědomí. V takovém případě může dlužník vůči ručiteli uplatnit všechny námitky, které byl oprávněn vůči věřiteli, pokud by věřitel na něm splnění vymáhal (např. námitku …

Přístupné pro: AnaFin profi | AnaFin profi plus

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1802Garance

13.7.2014, Mgr. Pavla Krejčí, Zdroj: Verlag Dashöfer

Obecná úprava úroků v našem právním řádu doposud chyběla. Úrok tvoří spolu s úrokem z prodlení a náklady spojenými s uplatněním pohledávky příslušenství pohledávky (§ 513 NOZ). Úrok a úrok z prodlení (§ 1970 NOZ) jsou dvě různé právní…

Přístupné pro: AnaFin profi | AnaFin profi plus

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1804Garance

13.7.2014, Mgr. Pavla Krejčí, Zdroj: Verlag Dashöfer

Úroky se hradí ve stejné měně jako jistina. Pokud je tedy například dluh splácen v eurech, je nezbytné i úrok hradit v eurech. Smluvní strany se však mohou dohodnout jinak.  Související ustanovení NOZ  § 1802, § 1803, § 1805, §…

Přístupné pro: AnaFin profi | AnaFin profi plus

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1887 - Postoupení souboru pohledávekGarance

13.7.2014, JUDr. Vladimíra Knoblochová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zákon nově výslovně upravuje i možnost postoupení souboru pohledávek, tzv. globální cesi, byť ji judikatura podle dosavadní právní úpravy rovněž připouštěla. Soubor pohledávek mohou tvořit nejen pohledávky současné, ale i budoucí, přičemž soubor…

Přístupné pro: AnaFin profi | AnaFin profi plus

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1962Garance

13.7.2014, JUDr. Vladimíra Knoblochová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zákon stanoví určitá pravidla pro případ, kdy je čas plnění určen ve prospěch dlužníka či věřitele.    V případě, že je čas plnění stanoven ve prospěch dlužníka, není věřitel oprávněn před sjednaným či stanoveným časem plnění požadovat, ale…

Přístupné pro: AnaFin profi | AnaFin profi plus

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1983Garance

13.7.2014, Mgr. Pavla Krejčí, Zdroj: Verlag Dashöfer

NOZ vylučuje u jednostranných zápočtů započtení učiněné s odkládací či rozvazovací podmínkou nebo s doložením času. K definici těchto pojmů viz komentář k § 548 až § 550 NOZ.    Z tohoto důvodu například nelze zápočet učinit předem – tedy…

Přístupné pro: AnaFin profi | AnaFin profi plus

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1993Garance

13.7.2014, JUDr. Vladimíra Knoblochová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dosavadní právní úprava    Dosud byl zánik závazku splynutím obsažen v § 584 NOZ, nová právní úprava je v zásadě shodná, doplněná o zvláštní ustanovení o důsledcích splynutí v případě solidárních závazků.    V případě, že právo a tomu…

Přístupné pro: AnaFin profi | AnaFin profi plus

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 2394Garance

13.7.2014, Mgr. Pavla Krejčí, Zdroj: Verlag Dashöfer

V případě, že bylo dohodnuto vrácení zápůjčky ve splátkách a vydlužitel se octne v prodlení s vrácením více než dvou splátek nebo jedné splátky po dobu delší než tři měsíce, pak je zapůjčitel oprávněn od smlouvy o zápůjčce odstoupit. Smlouva se v…

Přístupné pro: AnaFin profi | AnaFin profi plus

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1953 - Náhradní splněníGarance

13.7.2014, Mgr. Pavla Krejčí, Zdroj: Verlag Dashöfer

   [Soluční úschova]    Jedná se o ustanovení, které dovoluje dlužníkovi splnit jeho dluh, i když mu věřitel neposkytne součinnost. Dlužník totiž může za zákonem stanovených podmínek složit svůj dluh do úřední úschovy, přičemž složením do úschovy…

Přístupné pro: AnaFin profi | AnaFin profi plus

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 2018Garance

13.7.2014, JUDr. Vladimíra Knoblochová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dosavadní právní úprava    Dosavadní právní úprava ručení byla obsažena pro oblast občanskoprávních vztahů v § 546 a násl. ObčZ, pro oblast obchodněprávních vztahů v § 303 a násl. ObchZ.    Vymezení ručení    Ručení je jedním ze …

Přístupné pro: AnaFin profi | AnaFin profi plus

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1989Garance

13.7.2014, Mgr. Pavla Krejčí, Zdroj: Verlag Dashöfer

K odst. 1    Věřitel z promlčené pohledávky nemůže s úspěchem uplatnit námitku promlčení. Pro posouzení toho, která pohledávka není z důvodu promlčení použitelná k započtení, není rozhodné, zda je pohledávka promlčená v době, kdy je činěn …

Přístupné pro: AnaFin profi | AnaFin profi plus

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1902 - NovaceGarance

13.7.2014, JUDr. Vladimíra Knoblochová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Smluvní strany si mohou dle svých potřeb měnit závazky, které mezi sebou založily, vzájemnou dohodou. Mohou samozřejmě i své závazky zrušit a nahradit je novými, případně vytvářet nové závazky vedle závazků již existujících. To odpovídá plně zásadě…

Přístupné pro: AnaFin profi | AnaFin profi plus

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1997Garance

13.7.2014, JUDr. Vladimíra Knoblochová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Předmětem prominutí dluhu může být i prominutí povinnosti týkající se zajištění dluhu. Typickým případem zajištění závazku je např. ručení. Ručení přitom vzniká prohlášením ručitele, že věřitele uspokojí, jestliže dlužník věřiteli svůj dluh …

Přístupné pro: AnaFin profi | AnaFin profi plus

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 2012Garance

13.7.2014, JUDr. Vladimíra Knoblochová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dosavadní právní úprava    V ObčZ byla jistota upravena v § 555 až § 557. Úprava v NOZ z dosavadní právní úpravy v zásadě vychází. Významnou změnou je konstrukce, podle níž lze jistotu dát nejen věřiteli, ale i třetí osobě ve věřitelův …

Přístupné pro: AnaFin profi | AnaFin profi plus

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 2016Garance

13.7.2014, JUDr. Vladimíra Knoblochová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Komentované ustanovení řeší konkurenci různých zajišťovacích práv několika věřitelů k téže věci. Jedna věc totiž může sloužit většímu počtu věřitelů k zajištění různých pohledávek na základě různých právních důvodů.    Zákon upřednostňuje ty…

Přístupné pro: AnaFin profi | AnaFin profi plus

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 2013Garance

13.7.2014, JUDr. Vladimíra Knoblochová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Komentované ustanovení vymezuje rozsah, v jakém věc může sloužit jako jistota. Zákon stanoví, že věc má zajišťovací schopnost pouze do částky dvou třetin své obvyklé ceny.    Odlišnou zajišťovací způsobilost stanoví NOZ pro případ, kdy je jako…

Přístupné pro: AnaFin profi | AnaFin profi plus

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1990Garance

13.7.2014, Mgr. Pavla Krejčí, Zdroj: Verlag Dashöfer

Pokud má být každá z pohledávek uspokojena v jiném místě plnění, pak toto nebrání započtení, ale strana, vůči níž bylo takto započteno, má právo na náhradu škody, která jí vznikne tím, že plnění na určeném místě nezíská nebo že na určeném místě…

Přístupné pro: AnaFin profi | AnaFin profi plus

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 2050Garance

13.7.2014, JUDr. Vladimíra Knoblochová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Smluvní pokuta zásadně plní funkci paušalizované náhrady škody, když má pokrýt škodu věřitele, která může vzniknout porušením povinnosti dlužníka. K tomu, aby vzniklo právo věřitele na úhradu smluvní pokuty, ale není třeba, aby škoda věřiteli…

Přístupné pro: AnaFin profi | AnaFin profi plus

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1950Garance

13.7.2014, JUDr. Vladimíra Knoblochová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Je třeba si dát pozor na vystavování kvitance pro tzv. opakovaná plnění z téhož právního důvodu. Zákon totiž stanoví vyvratitelnou právní domněnku, že pokud někdo v takovém případě předloží kvitanci na plnění splatné později, má se za to, že …

Přístupné pro: AnaFin profi | AnaFin profi plus

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1986Garance

13.7.2014, Mgr. Pavla Krejčí, Zdroj: Verlag Dashöfer

Při postoupení pohledávky může v souladu s § 1884 NOZ dlužník učinit kompenzační projev, který způsobí zánik pohledávky, ačkoliv novým věřitelem není osoba, vůči které má dlužník sám pohledávku. Na základě postoupení pohledávky dochází ke…

Přístupné pro: AnaFin profi | AnaFin profi plus

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1987Garance

13.7.2014, Mgr. Pavla Krejčí, Zdroj: Verlag Dashöfer

K odst. 1    Některé pohledávky, které nelze soudně vymáhat, nelze k započtení použít. Konkrétně se jedná o pohledávky:  z výhry a ze sázek (§ 2874 NOZ),právo na vrácení výhry (§ 2875 NOZ),pohledávka ze zápůjčky nebo úvěru poskytnutého vědomě k…

Přístupné pro: AnaFin profi | AnaFin profi plus

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1882Garance

13.7.2014, JUDr. Vladimíra Knoblochová, Zdroj: Verlag Dashöfer

NOZ již nevyžaduje, aby postupitel bez zbytečného odkladu oznámil postoupení pohledávky dlužníkovi. Notifikace postoupení je ale zejména v zájmu postupníka a je vhodné si povinnost notifikace (oznámení postoupení) ve smlouvě o postoupení…

Přístupné pro: AnaFin profi | AnaFin profi plus

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1883Garance

13.7.2014, JUDr. Vladimíra Knoblochová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Na postupníka v důsledku postoupení přechází nejen pohledávka, ale i její příslušenství, a dále i práva spojená s pohledávkou, tedy zejména zajištění (např. ručení, zástavní právo apod.). NOZ staví osobu, která zajištění poskytla, do podobného…

Přístupné pro: AnaFin profi | AnaFin profi plus
Nejnavštěvovanější semináře
          Nahrávám...
          Nahrávám...