dnes je 21.4.2024

Účtová třída 3Garance

25.3.2024, Ing. Blanka Jindrová, Ing. Dagmar Procházková, Ing. Pavla Strakošová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Od 1. 1. 2024 má účetní jednotka možnost zvolit za svou měnu účetnictví i jinou než českou měnu, a to pouze za předpokladu, že tato jiná měna je pro účetní jednotku funkční měnou. Funkční měnou se rozumí měna primárního ekonomického prostředí, ve kterém účetní…

Přístupné pro: AnaFin profi | AnaFin profi plus

Odpovědi na otázky ze 4. lekceArchiv

13.2.2022, Ing. Martin Děrgel, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: AnaFin profi | AnaFin profi plus

Otázky k zopakování a procvičení 4. lekceArchiv

13.2.2022, Ing. Martin Děrgel, Zdroj: Verlag Dashöfer

1. Kdy vzniká dodavateli pohledávka z titulu sjednané běžné kupní smlouvy:

Přístupné pro: AnaFin profi | AnaFin profi plus

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 2048Garance

1.12.2021, JUDr. Petra Kejvalová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Pozor ustanovení změněno novelou o tzv. dětských dluzích, tj. zákonem č. 192/2021 Sb.a to následovně:

Přístupné pro: AnaFin profi | AnaFin profi plus

Novela zákona o obchodních korporacích od 1. 1. 2021 z pohledu účetního a ekonoma - 2. dílArchiv

2.12.2020, Ing. Ivana Pilařová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: AnaFin profi | AnaFin profi plus

Novela zákona o obchodních korporacích od 1.1.2021 z pohledu účetního a ekonoma - 1. dílArchiv

18.11.2020, Ing. Ivana Pilařová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dnem 1. 1. 2021 nabude účinnosti novela zákona o obchodních korporacích (dále jen „ZOK”), zákon č. 33/2020 Sb. Jedná se o poměrně rozsáhlou novelizaci čítající 602 změn. Zákon o obchodních korporacích je jednou ze základních právních norem, která však zasahuje…

Přístupné pro: AnaFin profi | AnaFin profi plus

Daňové doklady na opravu výše daně u pohledávek za dlužníkem v insolvenčním řízeníArchiv

10.9.2020, Ing. Pavel Novák, Zdroj: Verlag Dashöfer

Daňové doklady byly vystaveny podle § 44 zákona č. 235/2004 Sb. Podle správce daně, (potvrzeno následně odvolacím orgánem), nelze tuto opravu základu daně provést z důvodu, že se jedná o pohledávky tzv. mladé, se splatností do 6 měsíců od pravomocného…

Přístupné pro: AnaFin profi | AnaFin profi plus

Účtování příspěvku programu AntivirusArchiv

22.6.2020, Tomáš Líbal, Zdroj: Verlag Dashöfer

Jak zaúčtovat přijatou částku na úhradu nákladů na náhrady mezd, kterou firma obdržela od Úřadu práce? Jedná se o náhradu mzdy + zdravotní pojistné + sociální pojistné – 60 %.

Přístupné pro: AnaFin profi | AnaFin profi plus

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 2046Garance

27.4.2017, Mgr. Pavla Krejčí, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: AnaFin profi | AnaFin profi plus

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1991Garance

27.4.2017, Mgr. Pavla Krejčí, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: AnaFin profi | AnaFin profi plus

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 2047Garance

27.4.2017, Mgr. Pavla Krejčí, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: AnaFin profi | AnaFin profi plus

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1988Garance

27.4.2017, Mgr. Pavla Krejčí, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: AnaFin profi | AnaFin profi plus

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 2045Garance

27.4.2017, Mgr. Pavla Krejčí, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: AnaFin profi | AnaFin profi plus

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1980Garance

1.11.2016, Mgr. Pavla Krejčí, Zdroj: Verlag Dashöfer

Právní úprava fixních závazků (fixních smluv) je primárně obsažena v komentovaném ustanovení. Jedná se o závazky, u nichž jsou splněny následující podmínky:

Přístupné pro: AnaFin profi | AnaFin profi plus

MPSV vyhlásilo novou výzvu pro sociální podniky

25.8.2015, Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí

Na podporu je připraveno 100 milionů Kč. Ministerstvo práce a sociálních věcí vyhlásilo výzvu s konkrétními podmínkami 17. srpna a projekty bude možné předkládat do 30. listopadu 2015.

Senát schválil návrh na uzákonění místní příslušnosti exekutorů

19.5.2015, Zdroj: Senát

Senát schválil návrh ČSSD na uzákonění místní příslušnosti exekutorů, kteří zatím mohou působit v rámci celé republiky.

Čerpání peněz k Operačnímu programu Zaměstnanost může začít

11.5.2015, Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí

Evropská komise ve středu 6. května schválila Operační program Zaměstnanost.

Premiér Sobotka: Jsem rád, že úspěšné schvalování operačních programů pokračuje

7.5.2015, Zdroj: Vláda

Evropská komise schválila Operační program Životní prostředí 2014–2020. Zlepší se díky tomu ovzduší v ČR?

Úpadek a způsoby jeho řešení

16.4.2015, Zdroj: justice.cz (justice.cz)

Insolvenční zákon rozlišuje dvě základní formy úpadku: platební neschopnost a předlužení. Dále zná i pojem tzv. hrozícího úpadku.

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 2053Garance

2.2.2015, Mgr. Pavla Krejčí, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: AnaFin profi | AnaFin profi plus

Vláda schválila návrh Ministerstva spravedlnosti přispívající ke spravedlivějšímu uspořádání vztahů mezi dlužníky a věřiteli

23.9.2014, Zdroj: Ministerstvo spravedlnosti

Vláda na svém dnešním zasedání schválila návrh Ministerstva spravedlnosti na změnu občanského soudního řádu a exekučního řádu. Nová úprava by měla přispět ke spravedlivějšímu uspořádání vztahů mezi dlužníky a věřiteli, a to v oblasti společného jmění manželů a…

Změna advokátního tarifu snižuje náklady na vymáhání pohledávek tzv. formulářovou žalobou

5.8.2014, Zdroj: Ministerstvo spravedlnosti

Novelizované znění tzv. advokátního tarifu snížilo s účinností od 1. července 2014 sazby pro stanovení výše náhrady nákladů za zastupování advokátem v některých soudních řízeních. Vyhláška Ministerstva spravedlnosti přináší mj. úlevu pro dlužníky ve sporech,…

Ministerstvo spravedlnosti v souvislosti s insolvenčními řízeními klade důraz na ekonomické vzdělávání soudců

17.7.2014, Zdroj: Ministerstvo spravedlnosti

Na problémy se zneužíváním insolvenčního zákona reaguje Ministerstvo spravedlnosti ČR nejen diskusí o elektronicky řízeném výběru soudců a insolvenčních správců k jednotlivým případům, ale také důrazem na zvyšování odborné kvalifikace soudců, kteří mají tyto…

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1989Garance

13.7.2014, Mgr. Pavla Krejčí, Zdroj: Verlag Dashöfer

K odst. 1    Věřitel z promlčené pohledávky nemůže s úspěchem uplatnit námitku promlčení. Pro posouzení toho, která pohledávka není z důvodu promlčení použitelná k započtení, není rozhodné, zda je pohledávka promlčená v době, kdy je činěn …

Přístupné pro: AnaFin profi | AnaFin profi plus

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 2391Garance

13.7.2014, Mgr. Pavla Krejčí, Zdroj: Verlag Dashöfer

K odst. 1    Místo plnění a měna zápůjčky    Pokud neexistuje mezi smluvními stranami jiná dohoda, pak v případě peněžité zápůjčky musí vydlužitel zápůjčku splatit vždy v měně místa plnění, a to i tehdy, pokud byla zápůjčka poskytnuta v jiné měně.…

Přístupné pro: AnaFin profi | AnaFin profi plus

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 2023Garance

13.7.2014, JUDr. Vladimíra Knoblochová, Zdroj: Verlag Dashöfer

V případě, že jsou splněny podmínky pro to, aby ručitel plnil, vzniká povinnost ručitele za dlužníka plnit. Ručitel je přitom oprávněn uplatnit vůči věřiteli všechny námitky, které by proti požadavku na splnění závazku mohl vznést dlužník.    V…

Přístupné pro: AnaFin profi | AnaFin profi plus

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1945Garance

13.7.2014, JUDr. Vladimíra Knoblochová, Zdroj: Verlag Dashöfer

V tomto ustanovení zákon upravuje odlišně od obecné úpravy promlčení počátek běhu promlčecí lhůty. V případě, že ve vztahu mezi poukazatelem a poukazníkem počala běžet promlčecí lhůta ohledně závazku, jehož plnění je předmětem poukázky, a to…

Přístupné pro: AnaFin profi | AnaFin profi plus

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1944Garance

13.7.2014, JUDr. Vladimíra Knoblochová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Aby poukazník mohl přímo svůj nárok z poukázky uplatňovat vůči poukázanému, je třeba, aby poukázaný poukázku přijal. Na právním vztahu mezi poukazatelem a poukázaným totiž záleží, zda je poukázaný povinen příkaz poukazatele přijmout. Poukázaný…

Přístupné pro: AnaFin profi | AnaFin profi plus

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1930Garance

13.7.2014, Mgr. Pavla Krejčí, Zdroj: Verlag Dashöfer

K odst. 1    Dlužník má v zásadě povinnost plnit dluh v celku. Odstavcem 2 je mu však za určitých okolností povoleno plnit dluh v dílčích plněních. Na toto ustanovení také navazuje § 1931 NOZ – dohoda o splátkách.    K odst. 2  …

Přístupné pro: AnaFin profi | AnaFin profi plus

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1889Garance

13.7.2014, JUDr. Vladimíra Knoblochová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Smlouvu o převzetí dluhu uzavírá původní dlužník a třetí osoba (přejímatel dluhu), která se má stát novým dlužníkem. Věřitel sice není, resp. nemusí být účastníkem této smlouvy, nicméně aby došlo ke změně na straně dlužníka, vyžaduje se k převzetí…

Přístupné pro: AnaFin profi | AnaFin profi plus

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 2007Garance

13.7.2014, JUDr. Vladimíra Knoblochová, Zdroj: Verlag Dashöfer

V případě závazku s tzv. dělitelným plněním může nastat i částečná nemožnost plnění. Pro posouzení, zda nastal zánik závazku v celém rozsahu či jen částečně, je podstatné, zda z povahy závazku nebo z účelu smlouvy, který byl stranám při jejím…

Přístupné pro: AnaFin profi | AnaFin profi plus

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1880Garance

13.7.2014, JUDr. Vladimíra Knoblochová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Na postupníka v důsledku postoupení přechází nejen pohledávka, ale i její příslušenství, a dále i práva spojená s pohledávkou, tedy zejména zajištění. Závazek se z hlediska obsahu nijak nemění, postupník vstupuje do práv původního věřitele a…

Přístupné pro: AnaFin profi | AnaFin profi plus

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1884Garance

13.7.2014, JUDr. Vladimíra Knoblochová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zákon s ohledem na skutečnost, že k postoupení pohledávky není třeba souhlasu dlužníka, vylepšuje pozici dlužníka tím, že mu umožňuje uplatnit proti pohledávce námitky, které měl v době postoupení (tyto námitky mu zůstávají zachovány). Své…

Přístupné pro: AnaFin profi | AnaFin profi plus

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 2008Garance

13.7.2014, JUDr. Vladimíra Knoblochová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dlužník je povinen oznámit věřiteli, že se splnění dluhu stalo nemožným. Zákon pro toto oznámení stanoví lhůtu bez zbytečného odkladu poté, co se o nemožnosti plnění dozvěděl nebo dozvědět musel. Bude tedy vždy na posouzení konkrétního případu…

Přístupné pro: AnaFin profi | AnaFin profi plus

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1998Garance

13.7.2014, JUDr. Vladimíra Knoblochová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dosavadní právní úprava    Dosavadní právní úprava výpovědi byla obsažena v § 582 ObčZ, přičemž tato úprava byla použitelná i pro obchodní závazkové vztahy (s výjimkou některých smluvních typů, které měly speciální právní úpravu výpovědi).…

Přístupné pro: AnaFin profi | AnaFin profi plus

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1885Garance

13.7.2014, JUDr. Vladimíra Knoblochová, Zdroj: Verlag Dashöfer

NOZ upravuje odlišně od dosavadní právní úpravy ručení postupitele vůči postupníkovi za dobytnost postoupené pohledávky. Dosud platilo, že postupitel ručí za dobytnost postoupené pohledávky do výše přijaté úplaty spolu s úroky, jen když se k…

Přístupné pro: AnaFin profi | AnaFin profi plus

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1955Garance

13.7.2014, JUDr. Vladimíra Knoblochová, Zdroj: Verlag Dashöfer

K řádnému splnění je třeba, aby byl dluh splněn ve stanoveném místě. Místo plnění by měla určovat především smlouva, tj. smluvní strany by si měly místo plnění výslovně sjednat. V některých případech nebude sjednání místa plnění třeba, neboť to…

Přístupné pro: AnaFin profi | AnaFin profi plus

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1804Garance

13.7.2014, Mgr. Pavla Krejčí, Zdroj: Verlag Dashöfer

Úroky se hradí ve stejné měně jako jistina. Pokud je tedy například dluh splácen v eurech, je nezbytné i úrok hradit v eurech. Smluvní strany se však mohou dohodnout jinak.  Související ustanovení NOZ  § 1802, § 1803, § 1805, §…

Přístupné pro: AnaFin profi | AnaFin profi plus

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1982Garance

13.7.2014, Mgr. Pavla Krejčí, Zdroj: Verlag Dashöfer

K odst. 1    Započtení je zákonem upravený způsob zániku vzájemných závazků dvou subjektů. Právní úprava započtení v NOZ vychází z úpravy uvedené v ObčZ a v ObchZ, ale přebrala též některé nové instituty ze zahraničních právních úprav.  …

Přístupné pro: AnaFin profi | AnaFin profi plus

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 2393Garance

13.7.2014, Mgr. Pavla Krejčí, Zdroj: Verlag Dashöfer

K odst. 1    Splatnost zápůjčky může být mezi smluvními stranami dohodnuta, a to i následně po poskytnutí zápůjčky. Pokud splatnost zápůjčky dohodnuta není, je její splatnost závislá na vypovězení smlouvy. Smluvní strany si mohou délku výpovědní…

Přístupné pro: AnaFin profi | AnaFin profi plus

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 2390 - Základní ustanoveníGarance

13.7.2014, Mgr. Pavla Krejčí, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zápůjčka se prakticky rovná pojmu půjčka, který byl dosud používán. Dosavadní právní úprava půjčky byla uvedena v § 657 a § 658 ObčZ. NOZ však právní úpravu nepřevzal, ale došlo k její částečné modifikaci. Se změnou pojmosloví souvisí i změna…

Přístupné pro: AnaFin profi | AnaFin profi plus

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1951Garance

13.7.2014, JUDr. Vladimíra Knoblochová, Zdroj: Verlag Dashöfer

V případě, že dlužník poskytne plnění osobě, která předloží potvrzení věřitele o přijetí plnění (tedy věřitelem vydanou kvitanci) nebo předloží potvrzení o tom, že je oprávněna plnění přijmout, má takové plnění stejné účinky, jako kdyby …

Přístupné pro: AnaFin profi | AnaFin profi plus

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 2398Garance

13.7.2014, JUDr. Vladimíra Knoblochová, Zdroj: Verlag Dashöfer

K odst. 1    Povinnost poskytnout úvěr    Pokud úvěrovaný požádá úvěrujícího o poskytnutí úvěru, a to v souladu s úvěrovou smlouvou (tedy ve stanovené době, byla-li sjednána), pak je úvěrující povinen úvěrovanému úvěr poskytnout. Úvěr musí být…

Přístupné pro: AnaFin profi | AnaFin profi plus

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 2009 - Smrt dlužníka nebo věřiteleGarance

13.7.2014, JUDr. Vladimíra Knoblochová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dosavadní právní úprava    Dosavadní právní úprava zániku závazku smrtí dlužníka nebo věřitele byla obsažena v § 579 ObčZ. Nová právní úprava se od dosavadní v zásadě neliší.    Povinnost dlužníka, jakož i právo věřitele vyplývající ze…

Přístupné pro: AnaFin profi | AnaFin profi plus

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 2012Garance

13.7.2014, JUDr. Vladimíra Knoblochová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dosavadní právní úprava    V ObčZ byla jistota upravena v § 555 až § 557. Úprava v NOZ z dosavadní právní úpravy v zásadě vychází. Významnou změnou je konstrukce, podle níž lze jistotu dát nejen věřiteli, ale i třetí osobě ve věřitelův …

Přístupné pro: AnaFin profi | AnaFin profi plus

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 2021Garance

13.7.2014, JUDr. Vladimíra Knoblochová, Zdroj: Verlag Dashöfer

K tomu, aby vznikla ručiteli povinnost plnit závazek za dlužníka, je třeba, aby věřitel vyzval dlužníka k plnění a dlužník v přiměřené lhůtě dluh nesplni l. Výzva věřitele, aby dlužník plnil, musí být učiněna písemně.    Věřitel může vyzvat…

Přístupné pro: AnaFin profi | AnaFin profi plus

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1983Garance

13.7.2014, Mgr. Pavla Krejčí, Zdroj: Verlag Dashöfer

NOZ vylučuje u jednostranných zápočtů započtení učiněné s odkládací či rozvazovací podmínkou nebo s doložením času. K definici těchto pojmů viz komentář k § 548 až § 550 NOZ.    Z tohoto důvodu například nelze zápočet učinit předem – tedy…

Přístupné pro: AnaFin profi | AnaFin profi plus

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 2052Garance

13.7.2014, JUDr. Vladimíra Knoblochová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Ustanovení o smluvní pokutě se použije i pro tzv. penále, tj. z právního předpisu vyplývající povinnost zaplatit pokutu v případě porušení určité povinnosti. Na penále vzniká v takovém případě nárok přímo ze zákona (není třeba jej ujednávat),…

Přístupné pro: AnaFin profi | AnaFin profi plus

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1986Garance

13.7.2014, Mgr. Pavla Krejčí, Zdroj: Verlag Dashöfer

Při postoupení pohledávky může v souladu s § 1884 NOZ dlužník učinit kompenzační projev, který způsobí zánik pohledávky, ačkoliv novým věřitelem není osoba, vůči které má dlužník sám pohledávku. Na základě postoupení pohledávky dochází ke…

Přístupné pro: AnaFin profi | AnaFin profi plus

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1987Garance

13.7.2014, Mgr. Pavla Krejčí, Zdroj: Verlag Dashöfer

K odst. 1    Některé pohledávky, které nelze soudně vymáhat, nelze k započtení použít. Konkrétně se jedná o pohledávky:  z výhry a ze sázek (§ 2874 NOZ),právo na vrácení výhry (§ 2875 NOZ),pohledávka ze zápůjčky nebo úvěru poskytnutého vědomě k…

Přístupné pro: AnaFin profi | AnaFin profi plus
Nahrávám...
Nahrávám...