dnes je 30.11.2022

Účtová třída 3Garance

1.4.2022, Ing. Blanka Jindrová, Ing. Dagmar Procházková, Ing. Pavla Strakošová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Okamžikem uskutečnění účetního případu z hlediska pohledávek a dluhů je den, ve kterém dojde ke splnění dodávky, platbě dluhu, inkasu pohledávky, postoupení pohledávky, vkladu pohledávky, poskytnutí či přijetí zálohy (závdavku), převzetí dluhu a k dalším…

Přístupné pro: AnaFin profi | AnaFin profi plus

Odpovědi na otázky ze 4. lekceArchiv

13.2.2022, Ing. Martin Děrgel, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: AnaFin profi | AnaFin profi plus

Otázky k zopakování a procvičení 4. lekceArchiv

13.2.2022, Ing. Martin Děrgel, Zdroj: Verlag Dashöfer

1. Kdy vzniká dodavateli pohledávka z titulu sjednané běžné kupní smlouvy:

Přístupné pro: AnaFin profi | AnaFin profi plus

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 2048Garance

1.12.2021, JUDr. Petra Kejvalová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Pozor ustanovení změněno novelou o tzv. dětských dluzích, tj. zákonem č. 192/2021 Sb.a to následovně:

Přístupné pro: AnaFin profi | AnaFin profi plus

Novela zákona o obchodních korporacích od 1. 1. 2021 z pohledu účetního a ekonoma - 2. dílGarance

2.12.2020, Ing. Ivana Pilařová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: AnaFin profi | AnaFin profi plus

Novela zákona o obchodních korporacích od 1.1.2021 z pohledu účetního a ekonoma - 1. dílGarance

18.11.2020, Ing. Ivana Pilařová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dnem 1. 1. 2021 nabude účinnosti novela zákona o obchodních korporacích (dále jen „ZOK”), zákon č. 33/2020 Sb. Jedná se o poměrně rozsáhlou novelizaci čítající 602 změn. Zákon o obchodních korporacích je jednou ze základních právních norem, která však zasahuje…

Přístupné pro: AnaFin profi | AnaFin profi plus

Daňové doklady na opravu výše daně u pohledávek za dlužníkem v insolvenčním řízeníArchiv

10.9.2020, Ing. Pavel Novák, Zdroj: Verlag Dashöfer

Daňové doklady byly vystaveny podle § 44 zákona č. 235/2004 Sb. Podle správce daně, (potvrzeno následně odvolacím orgánem), nelze tuto opravu základu daně provést z důvodu, že se jedná o pohledávky tzv. mladé, se splatností do 6 měsíců od pravomocného…

Přístupné pro: AnaFin profi | AnaFin profi plus

Účtování příspěvku programu AntivirusGarance

22.6.2020, Tomáš Líbal, Zdroj: Verlag Dashöfer

Jak zaúčtovat přijatou částku na úhradu nákladů na náhrady mezd, kterou firma obdržela od Úřadu práce? Jedná se o náhradu mzdy + zdravotní pojistné + sociální pojistné – 60 %.

Přístupné pro: AnaFin profi plus

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1988Garance

27.4.2017, Mgr. Pavla Krejčí, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: AnaFin profi | AnaFin profi plus

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 2047Garance

27.4.2017, Mgr. Pavla Krejčí, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: AnaFin profi | AnaFin profi plus

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1991Garance

27.4.2017, Mgr. Pavla Krejčí, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: AnaFin profi | AnaFin profi plus

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 2046Garance

27.4.2017, Mgr. Pavla Krejčí, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: AnaFin profi | AnaFin profi plus

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 2045Garance

27.4.2017, Mgr. Pavla Krejčí, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: AnaFin profi | AnaFin profi plus

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1980Garance

1.11.2016, Mgr. Pavla Krejčí, Zdroj: Verlag Dashöfer

Právní úprava fixních závazků (fixních smluv) je primárně obsažena v komentovaném ustanovení. Jedná se o závazky, u nichž jsou splněny následující podmínky:

Přístupné pro: AnaFin profi | AnaFin profi plus

MPSV vyhlásilo novou výzvu pro sociální podniky

25.8.2015, Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí

Na podporu je připraveno 100 milionů Kč. Ministerstvo práce a sociálních věcí vyhlásilo výzvu s konkrétními podmínkami 17. srpna a projekty bude možné předkládat do 30. listopadu 2015.

Senát schválil návrh na uzákonění místní příslušnosti exekutorů

19.5.2015, Zdroj: Senát

Senát schválil návrh ČSSD na uzákonění místní příslušnosti exekutorů, kteří zatím mohou působit v rámci celé republiky.

Čerpání peněz k Operačnímu programu Zaměstnanost může začít

11.5.2015, Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí

Evropská komise ve středu 6. května schválila Operační program Zaměstnanost.

Premiér Sobotka: Jsem rád, že úspěšné schvalování operačních programů pokračuje

7.5.2015, Zdroj: Vláda

Evropská komise schválila Operační program Životní prostředí 2014–2020. Zlepší se díky tomu ovzduší v ČR?

Úpadek a způsoby jeho řešení

16.4.2015, Zdroj: justice.cz (justice.cz)

Insolvenční zákon rozlišuje dvě základní formy úpadku: platební neschopnost a předlužení. Dále zná i pojem tzv. hrozícího úpadku.

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 2053Garance

2.2.2015, Mgr. Pavla Krejčí, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: AnaFin profi | AnaFin profi plus

Vláda schválila návrh Ministerstva spravedlnosti přispívající ke spravedlivějšímu uspořádání vztahů mezi dlužníky a věřiteli

23.9.2014, Zdroj: Ministerstvo spravedlnosti

Vláda na svém dnešním zasedání schválila návrh Ministerstva spravedlnosti na změnu občanského soudního řádu a exekučního řádu. Nová úprava by měla přispět ke spravedlivějšímu uspořádání vztahů mezi dlužníky a věřiteli, a to v oblasti společného jmění manželů a…

Změna advokátního tarifu snižuje náklady na vymáhání pohledávek tzv. formulářovou žalobou

5.8.2014, Zdroj: Ministerstvo spravedlnosti

Novelizované znění tzv. advokátního tarifu snížilo s účinností od 1. července 2014 sazby pro stanovení výše náhrady nákladů za zastupování advokátem v některých soudních řízeních. Vyhláška Ministerstva spravedlnosti přináší mj. úlevu pro dlužníky ve sporech,…

Ministerstvo spravedlnosti v souvislosti s insolvenčními řízeními klade důraz na ekonomické vzdělávání soudců

17.7.2014, Zdroj: Ministerstvo spravedlnosti

Na problémy se zneužíváním insolvenčního zákona reaguje Ministerstvo spravedlnosti ČR nejen diskusí o elektronicky řízeném výběru soudců a insolvenčních správců k jednotlivým případům, ale také důrazem na zvyšování odborné kvalifikace soudců, kteří mají tyto…

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 2009 - Smrt dlužníka nebo věřiteleGarance

13.7.2014, JUDr. Vladimíra Knoblochová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dosavadní právní úprava    Dosavadní právní úprava zániku závazku smrtí dlužníka nebo věřitele byla obsažena v § 579 ObčZ. Nová právní úprava se od dosavadní v zásadě neliší.    Povinnost dlužníka, jakož i právo věřitele vyplývající ze…

Přístupné pro: AnaFin profi | AnaFin profi plus

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1961Garance

13.7.2014, JUDr. Vladimíra Knoblochová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zákon stanoví určitá pravidla pro případ, kdy je čas plnění určen ve prospěch dlužníka či věřitele. V případě, že je čas plnění stanoven ve prospěch dlužníka, není věřitel oprávněn před sjednaným či stanoveným časem plnění požadovat, ale…

Přístupné pro: AnaFin profi | AnaFin profi plus

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1958Garance

13.7.2014, JUDr. Vladimíra Knoblochová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Čas (doba), ve kterém je dlužník povinen splnit svůj dluh, bývá smluvními stranami zpravidla sjednán ve smlouvě, a to buď určitou lhůtou nebo určitým dnem. V takovém případě nemusí věřitel dlužníka k plnění vyzývat a dlužník je povinen plnit i bez…

Přístupné pro: AnaFin profi | AnaFin profi plus

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 2392Garance

13.7.2014, Mgr. Pavla Krejčí, Zdroj: Verlag Dashöfer

K odst. 1    Asi nejdiskutovanější otázkou ohledně smlouvy o peněžité zápůjčce je otázka smluvních úroků.    Při poskytnutí peněžité zápůjčky lze totiž úroky dohodnout. Jedná se vlastně o úplatu za používání půjčky. Avšak na rozdíl od smlouvy o…

Přístupné pro: AnaFin profi | AnaFin profi plus

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 2006Garance

13.7.2014, JUDr. Vladimíra Knoblochová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dosavadní právní úprava    Dosavadní právní úprava byla obsažena v § 575 až § 577 ObčZ. Nová právní úprava se od dosavadní zásadním způsobem neliší.    Ustanovení § 2006 NOZ řeší případ, kdy se dluh (poté, co závazek vznikl) stane z různých…

Přístupné pro: AnaFin profi | AnaFin profi plus

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 2018Garance

13.7.2014, JUDr. Vladimíra Knoblochová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dosavadní právní úprava    Dosavadní právní úprava ručení byla obsažena pro oblast občanskoprávních vztahů v § 546 a násl. ObčZ, pro oblast obchodněprávních vztahů v § 303 a násl. ObchZ.    Vymezení ručení    Ručení je jedním ze …

Přístupné pro: AnaFin profi | AnaFin profi plus

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1805Garance

13.7.2014, Mgr. Pavla Krejčí, Zdroj: Verlag Dashöfer

K odst. 1    Není-li doba placení úroků ujednána, platí se úroky spolu s jistinou, a je-li jistina splatná později než za rok, platí se úroky ročně pozadu. Úrok tak bude splatný vždy ke konci kalendářního roku.    Placení úroků    Nově jsou…

Přístupné pro: AnaFin profi | AnaFin profi plus

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1943Garance

13.7.2014, JUDr. Vladimíra Knoblochová, Zdroj: Verlag Dashöfer

V případě, že poukázaný přijme poukázku vůči poukazníkovi, vzniká mezi nimi tzv. výplatní poměr a poukazník může uplatnit nárok na plnění přímo proti němu. Poukázaný pak může uplatňovat námitky proti poukazníkovi pouze v rámci takto vzniklého…

Přístupné pro: AnaFin profi | AnaFin profi plus

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 2395 - Základní ustanoveníGarance

13.7.2014, JUDr. Vladimíra Knoblochová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Pro smlouvu o úvěru je charakteristické, že předmětem úvěru jsou peněžní prostředky. Na základě smlouvy o úvěru nelze poskytnout jiné věci, jak je to možné např. u zápůjčky (předmětem zápůjčky jsou věci druhově určené) či u výpůjčky (předmětem…

Přístupné pro: AnaFin profi | AnaFin profi plus

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1907Garance

13.7.2014, JUDr. Vladimíra Knoblochová, Zdroj: Verlag Dashöfer

S ohledem na akcesorickou povahu zajištění zásadně platí, že se zánikem hlavního závazku zaniká i jeho zajištění. Proto občanský zákoník obsahuje zvláštní právní úpravu pro zajištění práv, která jsou předmětem novace nebo narovnání. U …

Přístupné pro: AnaFin profi | AnaFin profi plus

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1962Garance

13.7.2014, JUDr. Vladimíra Knoblochová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zákon stanoví určitá pravidla pro případ, kdy je čas plnění určen ve prospěch dlužníka či věřitele.    V případě, že je čas plnění stanoven ve prospěch dlužníka, není věřitel oprávněn před sjednaným či stanoveným časem plnění požadovat, ale…

Přístupné pro: AnaFin profi | AnaFin profi plus

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1992 - OdstupnéGarance

13.7.2014, JUDr. Vladimíra Knoblochová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zrušení závazku zaplacením odstupného    Smluvní strany si mohou ujednat, že jedna ze smluvních stran je oprávněna zrušit závazek tím, že zaplatí určitou částku jako odstupné. Odstupné je tedy určitá peněžitá částka, kterou se jedna smluvní…

Přístupné pro: AnaFin profi | AnaFin profi plus

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 2398Garance

13.7.2014, JUDr. Vladimíra Knoblochová, Zdroj: Verlag Dashöfer

K odst. 1    Povinnost poskytnout úvěr    Pokud úvěrovaný požádá úvěrujícího o poskytnutí úvěru, a to v souladu s úvěrovou smlouvou (tedy ve stanovené době, byla-li sjednána), pak je úvěrující povinen úvěrovanému úvěr poskytnout. Úvěr musí být…

Přístupné pro: AnaFin profi | AnaFin profi plus

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1981 - DohodaGarance

13.7.2014, JUDr. Vladimíra Knoblochová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dosavadní právní úprava    Právní úprava zániku závazku dohodou stran byla dosud obsažena v § 570 až § 574 ObčZ. ObčZ přitom rozlišoval následující druhy dohod, které vedou k zániku závazku:  dohodu o nahrazení dosavadního závazku…

Přístupné pro: AnaFin profi | AnaFin profi plus

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1949Garance

13.7.2014, JUDr. Vladimíra Knoblochová, Zdroj: Verlag Dashöfer

V případě, že plnění od dlužníka přebírá přímo věřitel, je dlužník oprávněn požadovat na věřiteli potvrzení o splnění dluhu (kvitanci).    V kvitanci musí být uvedeno:  jméno dlužníka i věřitele,předmět plnění, amísto a čas, kde a kdy byl dluh…

Přístupné pro: AnaFin profi | AnaFin profi plus

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1957Garance

13.7.2014, JUDr. Vladimíra Knoblochová, Zdroj: Verlag Dashöfer

U peněžitého dluhu stanoví zákon obecně princip donosnosti dluhu. Dlužník musí peněžitý dluh splnit v místě bydliště či sídla věřitele, nedohodnou-li se strany jinak. To se samozřejmě týká pouze hotovostních plateb, pro bezhotovostní platby…

Přístupné pro: AnaFin profi | AnaFin profi plus

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 2019Garance

13.7.2014, JUDr. Vladimíra Knoblochová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Ručení předpokládá platný dluh dlužníka. To znamená, že v okamžiku, kdy ručitel své ručitelské prohlášení činí, musí již dluh platně existovat, případně se musí jednat alespoň o dluh, který může vzniknout v budoucnu nebo jehož vznik je vázán…

Přístupné pro: AnaFin profi | AnaFin profi plus

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1803Garance

13.7.2014, Mgr. Pavla Krejčí, Zdroj: Verlag Dashöfer

Výše úroku se většinou určuje procentuální sazbou, a to za určité časové období. Pokud není časové období ujednáno, tak se má za to, že se sjednaná výše úroků týká ročního období.    Jedná se však o vyvratitelnou právní domněnku. Při výkladu je…

Přístupné pro: AnaFin profi | AnaFin profi plus

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1806Garance

13.7.2014, Mgr. Jana Rejtarováí, Zdroj: Verlag Dashöfer

Toto ustanovení je velice sporné. Jedná se o možnost stran dohodnout si takzvaný anatocismus – tedy úroky z úroků. Anatocismus byl zakázán již římským právem a NOZ tento zákaz prolamuje. Strany si mohou ujednat i to, že úroky přirostou k…

Přístupné pro: AnaFin profi | AnaFin profi plus

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 2022Garance

13.7.2014, JUDr. Vladimíra Knoblochová, Zdroj: Verlag Dashöfer

K tomu, aby vznikla ručiteli povinnost plnit závazek za dlužníka, je třeba, aby věřitel písemně vyzval dlužníka k plnění a dlužník v přiměřené lhůtě dluh nesplnil.    I přesto, že jsou splněny podmínky pro to, aby ručitel plnil, nemusí plnit…

Přístupné pro: AnaFin profi | AnaFin profi plus

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 2021Garance

13.7.2014, JUDr. Vladimíra Knoblochová, Zdroj: Verlag Dashöfer

K tomu, aby vznikla ručiteli povinnost plnit závazek za dlužníka, je třeba, aby věřitel vyzval dlužníka k plnění a dlužník v přiměřené lhůtě dluh nesplni l. Výzva věřitele, aby dlužník plnil, musí být učiněna písemně.    Věřitel může vyzvat…

Přístupné pro: AnaFin profi | AnaFin profi plus

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 2051Garance

13.7.2014, JUDr. Vladimíra Knoblochová, Zdroj: Verlag Dashöfer

NOZ převzal ohledně moderačního práva soudu úpravu z ObchZ. Soud tedy, pokud dojde k závěru, že smluvní pokuta je nepřiměřeně vysoká, může – na návrh dlužníka – smluvní pokutu snížit.    Soudy dosud rozhodovaly o přiměřenosti výše smluvní pokuty…

Přístupné pro: AnaFin profi | AnaFin profi plus

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 2025Garance

13.7.2014, JUDr. Vladimíra Knoblochová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zákon stanoví, že právo věřitele vůči ručiteli se nepromlčí před promlčením práva vůči dlužníkovi, což vyplývá z povahy akcesority ručitelského závazku. Zákon nicméně již nestanoví, že by tomu tak bylo také naopak. Právo věřitele vůči …

Přístupné pro: AnaFin profi | AnaFin profi plus

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1955Garance

13.7.2014, JUDr. Vladimíra Knoblochová, Zdroj: Verlag Dashöfer

K řádnému splnění je třeba, aby byl dluh splněn ve stanoveném místě. Místo plnění by měla určovat především smlouva, tj. smluvní strany by si měly místo plnění výslovně sjednat. V některých případech nebude sjednání místa plnění třeba, neboť to…

Přístupné pro: AnaFin profi | AnaFin profi plus

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1892 - Přistoupení k dluhuGarance

13.7.2014, JUDr. Vladimíra Knoblochová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dosavadní právní úprava    Dosavadní právní úprava přistoupení k dluhu byla obsažena v § 533 ObčZ, přičemž tato úprava byla použitelná i pro obchodní závazkové vztahy.    Přistoupením k dluhu se mění závazkový právní vztah tak, že na stranu…

Přístupné pro: AnaFin profi | AnaFin profi plus

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1883Garance

13.7.2014, JUDr. Vladimíra Knoblochová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Na postupníka v důsledku postoupení přechází nejen pohledávka, ale i její příslušenství, a dále i práva spojená s pohledávkou, tedy zejména zajištění (např. ručení, zástavní právo apod.). NOZ staví osobu, která zajištění poskytla, do podobného…

Přístupné pro: AnaFin profi | AnaFin profi plus

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1999Garance

13.7.2014, JUDr. Vladimíra Knoblochová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Strany si především mohou sjednat možnost výpovědi i délku výpovědní doby. Tak to bude probíhat ve většině případů. V případě, že si strany ve smlouvě možnost výpovědi nesjednají, pak je třeba rozlišovat, zda smlouva byla uzavřena na dobu…

Přístupné pro: AnaFin profi | AnaFin profi plus
Nahrávám...
Nahrávám...