dnes je 8.8.2022

Účtová třída 3Garance

1.4.2022, Ing. Blanka Jindrová, Ing. Dagmar Procházková, Ing. Pavla Strakošová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Okamžikem uskutečnění účetního případu z hlediska pohledávek a dluhů je den, ve kterém dojde ke splnění dodávky, platbě dluhu, inkasu pohledávky, postoupení pohledávky, vkladu pohledávky, poskytnutí či přijetí zálohy (závdavku), převzetí dluhu a k dalším…

Přístupné pro: AnaFin profi | AnaFin profi plus

Odpovědi na otázky ze 4. lekceArchiv

13.2.2022, Ing. Martin Děrgel, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: AnaFin profi | AnaFin profi plus

Otázky k zopakování a procvičení 4. lekceArchiv

13.2.2022, Ing. Martin Děrgel, Zdroj: Verlag Dashöfer

1. Kdy vzniká dodavateli pohledávka z titulu sjednané běžné kupní smlouvy:

Přístupné pro: AnaFin profi | AnaFin profi plus

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 2048Garance

1.12.2021, JUDr. Petra Kejvalová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Pozor ustanovení změněno novelou o tzv. dětských dluzích, tj. zákonem č. 192/2021 Sb.a to následovně:

Přístupné pro: AnaFin profi | AnaFin profi plus

Novela zákona o obchodních korporacích od 1. 1. 2021 z pohledu účetního a ekonoma - 2. dílGarance

2.12.2020, Ing. Ivana Pilařová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: AnaFin profi | AnaFin profi plus

Novela zákona o obchodních korporacích od 1.1.2021 z pohledu účetního a ekonoma - 1. dílGarance

18.11.2020, Ing. Ivana Pilařová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dnem 1. 1. 2021 nabude účinnosti novela zákona o obchodních korporacích (dále jen „ZOK”), zákon č. 33/2020 Sb. Jedná se o poměrně rozsáhlou novelizaci čítající 602 změn. Zákon o obchodních korporacích je jednou ze základních právních norem, která však zasahuje…

Přístupné pro: AnaFin profi | AnaFin profi plus

Daňové doklady na opravu výše daně u pohledávek za dlužníkem v insolvenčním řízeníArchiv

10.9.2020, Ing. Pavel Novák, Zdroj: Verlag Dashöfer

Daňové doklady byly vystaveny podle § 44 zákona č. 235/2004 Sb. Podle správce daně, (potvrzeno následně odvolacím orgánem), nelze tuto opravu základu daně provést z důvodu, že se jedná o pohledávky tzv. mladé, se splatností do 6 měsíců od pravomocného…

Přístupné pro: AnaFin profi | AnaFin profi plus

Účtování příspěvku programu AntivirusGarance

22.6.2020, Tomáš Líbal, Zdroj: Verlag Dashöfer

Jak zaúčtovat přijatou částku na úhradu nákladů na náhrady mezd, kterou firma obdržela od Úřadu práce? Jedná se o náhradu mzdy + zdravotní pojistné + sociální pojistné – 60 %.

Přístupné pro: AnaFin profi plus

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 2047Garance

27.4.2017, Mgr. Pavla Krejčí, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: AnaFin profi | AnaFin profi plus

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1991Garance

27.4.2017, Mgr. Pavla Krejčí, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: AnaFin profi | AnaFin profi plus

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1988Garance

27.4.2017, Mgr. Pavla Krejčí, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: AnaFin profi | AnaFin profi plus

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 2045Garance

27.4.2017, Mgr. Pavla Krejčí, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: AnaFin profi | AnaFin profi plus

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 2046Garance

27.4.2017, Mgr. Pavla Krejčí, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: AnaFin profi | AnaFin profi plus

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1980Garance

1.11.2016, Mgr. Pavla Krejčí, Zdroj: Verlag Dashöfer

Právní úprava fixních závazků (fixních smluv) je primárně obsažena v komentovaném ustanovení. Jedná se o závazky, u nichž jsou splněny následující podmínky:

Přístupné pro: AnaFin profi | AnaFin profi plus

MPSV vyhlásilo novou výzvu pro sociální podniky

25.8.2015, Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí

Na podporu je připraveno 100 milionů Kč. Ministerstvo práce a sociálních věcí vyhlásilo výzvu s konkrétními podmínkami 17. srpna a projekty bude možné předkládat do 30. listopadu 2015.

Senát schválil návrh na uzákonění místní příslušnosti exekutorů

19.5.2015, Zdroj: Senát

Senát schválil návrh ČSSD na uzákonění místní příslušnosti exekutorů, kteří zatím mohou působit v rámci celé republiky.

Čerpání peněz k Operačnímu programu Zaměstnanost může začít

11.5.2015, Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí

Evropská komise ve středu 6. května schválila Operační program Zaměstnanost.

Premiér Sobotka: Jsem rád, že úspěšné schvalování operačních programů pokračuje

7.5.2015, Zdroj: Vláda

Evropská komise schválila Operační program Životní prostředí 2014–2020. Zlepší se díky tomu ovzduší v ČR?

Úpadek a způsoby jeho řešení

16.4.2015, Zdroj: justice.cz (justice.cz)

Insolvenční zákon rozlišuje dvě základní formy úpadku: platební neschopnost a předlužení. Dále zná i pojem tzv. hrozícího úpadku.

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 2053Garance

2.2.2015, Mgr. Pavla Krejčí, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: AnaFin profi | AnaFin profi plus

Vláda schválila návrh Ministerstva spravedlnosti přispívající ke spravedlivějšímu uspořádání vztahů mezi dlužníky a věřiteli

23.9.2014, Zdroj: Ministerstvo spravedlnosti

Vláda na svém dnešním zasedání schválila návrh Ministerstva spravedlnosti na změnu občanského soudního řádu a exekučního řádu. Nová úprava by měla přispět ke spravedlivějšímu uspořádání vztahů mezi dlužníky a věřiteli, a to v oblasti společného jmění manželů a…

Změna advokátního tarifu snižuje náklady na vymáhání pohledávek tzv. formulářovou žalobou

5.8.2014, Zdroj: Ministerstvo spravedlnosti

Novelizované znění tzv. advokátního tarifu snížilo s účinností od 1. července 2014 sazby pro stanovení výše náhrady nákladů za zastupování advokátem v některých soudních řízeních. Vyhláška Ministerstva spravedlnosti přináší mj. úlevu pro dlužníky ve sporech,…

Ministerstvo spravedlnosti v souvislosti s insolvenčními řízeními klade důraz na ekonomické vzdělávání soudců

17.7.2014, Zdroj: Ministerstvo spravedlnosti

Na problémy se zneužíváním insolvenčního zákona reaguje Ministerstvo spravedlnosti ČR nejen diskusí o elektronicky řízeném výběru soudců a insolvenčních správců k jednotlivým případům, ale také důrazem na zvyšování odborné kvalifikace soudců, kteří mají tyto…

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 2006Garance

13.7.2014, JUDr. Vladimíra Knoblochová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dosavadní právní úprava    Dosavadní právní úprava byla obsažena v § 575 až § 577 ObčZ. Nová právní úprava se od dosavadní zásadním způsobem neliší.    Ustanovení § 2006 NOZ řeší případ, kdy se dluh (poté, co závazek vznikl) stane z různých…

Přístupné pro: AnaFin profi | AnaFin profi plus

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1985Garance

13.7.2014, Mgr. Pavla Krejčí, Zdroj: Verlag Dashöfer

Subjekty, které mohou podle zákona vést pro fyzické a právnické osoby účty (banky, stavební spořitelny, družstevní záložny apod.), mohou započíst peněžní prostředky umístěné na účtu na úhradu vzájemné pohledávky s majitelem účtu vzniklé na…

Přístupné pro: AnaFin profi | AnaFin profi plus

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1962Garance

13.7.2014, JUDr. Vladimíra Knoblochová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zákon stanoví určitá pravidla pro případ, kdy je čas plnění určen ve prospěch dlužníka či věřitele.    V případě, že je čas plnění stanoven ve prospěch dlužníka, není věřitel oprávněn před sjednaným či stanoveným časem plnění požadovat, ale…

Přístupné pro: AnaFin profi | AnaFin profi plus

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 2393Garance

13.7.2014, Mgr. Pavla Krejčí, Zdroj: Verlag Dashöfer

K odst. 1    Splatnost zápůjčky může být mezi smluvními stranami dohodnuta, a to i následně po poskytnutí zápůjčky. Pokud splatnost zápůjčky dohodnuta není, je její splatnost závislá na vypovězení smlouvy. Smluvní strany si mohou délku výpovědní…

Přístupné pro: AnaFin profi | AnaFin profi plus

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 2018Garance

13.7.2014, JUDr. Vladimíra Knoblochová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dosavadní právní úprava    Dosavadní právní úprava ručení byla obsažena pro oblast občanskoprávních vztahů v § 546 a násl. ObčZ, pro oblast obchodněprávních vztahů v § 303 a násl. ObchZ.    Vymezení ručení    Ručení je jedním ze …

Přístupné pro: AnaFin profi | AnaFin profi plus

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1958Garance

13.7.2014, JUDr. Vladimíra Knoblochová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Čas (doba), ve kterém je dlužník povinen splnit svůj dluh, bývá smluvními stranami zpravidla sjednán ve smlouvě, a to buď určitou lhůtou nebo určitým dnem. V takovém případě nemusí věřitel dlužníka k plnění vyzývat a dlužník je povinen plnit i bez…

Přístupné pro: AnaFin profi | AnaFin profi plus

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 2000Garance

13.7.2014, JUDr. Vladimíra Knoblochová, Zdroj: Verlag Dashöfer

V případě, že byla smlouva uzavřena bez vážného důvodu na dobu určitou tak, že zavazuje člověka na dobu jeho života, nebo že zavazuje kohokoli (tj. nejen člověka, ale i např. právnickou osobu) na dobu delší než deset let, lze se po uplynutí…

Přístupné pro: AnaFin profi | AnaFin profi plus

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1892 - Přistoupení k dluhuGarance

13.7.2014, JUDr. Vladimíra Knoblochová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dosavadní právní úprava    Dosavadní právní úprava přistoupení k dluhu byla obsažena v § 533 ObčZ, přičemž tato úprava byla použitelná i pro obchodní závazkové vztahy.    Přistoupením k dluhu se mění závazkový právní vztah tak, že na stranu…

Přístupné pro: AnaFin profi | AnaFin profi plus

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1986Garance

13.7.2014, Mgr. Pavla Krejčí, Zdroj: Verlag Dashöfer

Při postoupení pohledávky může v souladu s § 1884 NOZ dlužník učinit kompenzační projev, který způsobí zánik pohledávky, ačkoliv novým věřitelem není osoba, vůči které má dlužník sám pohledávku. Na základě postoupení pohledávky dochází ke…

Přístupné pro: AnaFin profi | AnaFin profi plus

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 2013Garance

13.7.2014, JUDr. Vladimíra Knoblochová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Komentované ustanovení vymezuje rozsah, v jakém věc může sloužit jako jistota. Zákon stanoví, že věc má zajišťovací schopnost pouze do částky dvou třetin své obvyklé ceny.    Odlišnou zajišťovací způsobilost stanoví NOZ pro případ, kdy je jako…

Přístupné pro: AnaFin profi | AnaFin profi plus

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1951Garance

13.7.2014, JUDr. Vladimíra Knoblochová, Zdroj: Verlag Dashöfer

V případě, že dlužník poskytne plnění osobě, která předloží potvrzení věřitele o přijetí plnění (tedy věřitelem vydanou kvitanci) nebo předloží potvrzení o tom, že je oprávněna plnění přijmout, má takové plnění stejné účinky, jako kdyby …

Přístupné pro: AnaFin profi | AnaFin profi plus

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 2007Garance

13.7.2014, JUDr. Vladimíra Knoblochová, Zdroj: Verlag Dashöfer

V případě závazku s tzv. dělitelným plněním může nastat i částečná nemožnost plnění. Pro posouzení, zda nastal zánik závazku v celém rozsahu či jen částečně, je podstatné, zda z povahy závazku nebo z účelu smlouvy, který byl stranám při jejím…

Přístupné pro: AnaFin profi | AnaFin profi plus

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 2008Garance

13.7.2014, JUDr. Vladimíra Knoblochová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dlužník je povinen oznámit věřiteli, že se splnění dluhu stalo nemožným. Zákon pro toto oznámení stanoví lhůtu bez zbytečného odkladu poté, co se o nemožnosti plnění dozvěděl nebo dozvědět musel. Bude tedy vždy na posouzení konkrétního případu…

Přístupné pro: AnaFin profi | AnaFin profi plus

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1961Garance

13.7.2014, JUDr. Vladimíra Knoblochová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zákon stanoví určitá pravidla pro případ, kdy je čas plnění určen ve prospěch dlužníka či věřitele. V případě, že je čas plnění stanoven ve prospěch dlužníka, není věřitel oprávněn před sjednaným či stanoveným časem plnění požadovat, ale…

Přístupné pro: AnaFin profi | AnaFin profi plus

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1993Garance

13.7.2014, JUDr. Vladimíra Knoblochová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dosavadní právní úprava    Dosud byl zánik závazku splynutím obsažen v § 584 NOZ, nová právní úprava je v zásadě shodná, doplněná o zvláštní ustanovení o důsledcích splynutí v případě solidárních závazků.    V případě, že právo a tomu…

Přístupné pro: AnaFin profi | AnaFin profi plus

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1941Garance

13.7.2014, JUDr. Vladimíra Knoblochová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Poukázaný je povinen poukázce vyhovět, pokud dluží poukazateli plnění, které je předmětem poukázky. V takovém případě jeho dluh zanikne teprve tím, že poukazníkovi splní. Pokud by poukazník nechtěl poukázku použít nebo v případě, že poukázaný…

Přístupné pro: AnaFin profi | AnaFin profi plus

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1890Garance

13.7.2014, JUDr. Vladimíra Knoblochová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Předmětem převzetí je dluh. Dluh představuje právní povinnost dlužníka poskytnout určitou hodnotu věřiteli, tedy chování dlužníka směřující ke splnění závazku (k uspokojení věřitele), ke kterému je dlužník ze závazku povinen. Zákon, na rozdíl…

Přístupné pro: AnaFin profi | AnaFin profi plus

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1904Garance

13.7.2014, JUDr. Vladimíra Knoblochová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Na platnost dohody o narovnání nemá vliv omyl jedné, případně obou stran při uzavírání dohody o narovnání, o tom, co je mezi nimi sporné nebo pochybné.    Neplatnost dohody o narovnání přitom nezpůsobuje pouze omyl o tom, co je mezi stranami…

Přístupné pro: AnaFin profi | AnaFin profi plus

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1805Garance

13.7.2014, Mgr. Pavla Krejčí, Zdroj: Verlag Dashöfer

K odst. 1    Není-li doba placení úroků ujednána, platí se úroky spolu s jistinou, a je-li jistina splatná později než za rok, platí se úroky ročně pozadu. Úrok tak bude splatný vždy ke konci kalendářního roku.    Placení úroků    Nově jsou…

Přístupné pro: AnaFin profi | AnaFin profi plus

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1945Garance

13.7.2014, JUDr. Vladimíra Knoblochová, Zdroj: Verlag Dashöfer

V tomto ustanovení zákon upravuje odlišně od obecné úpravy promlčení počátek běhu promlčecí lhůty. V případě, že ve vztahu mezi poukazatelem a poukazníkem počala běžet promlčecí lhůta ohledně závazku, jehož plnění je předmětem poukázky, a to…

Přístupné pro: AnaFin profi | AnaFin profi plus

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1902 - NovaceGarance

13.7.2014, JUDr. Vladimíra Knoblochová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Smluvní strany si mohou dle svých potřeb měnit závazky, které mezi sebou založily, vzájemnou dohodou. Mohou samozřejmě i své závazky zrušit a nahradit je novými, případně vytvářet nové závazky vedle závazků již existujících. To odpovídá plně zásadě…

Přístupné pro: AnaFin profi | AnaFin profi plus

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 2050Garance

13.7.2014, JUDr. Vladimíra Knoblochová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Smluvní pokuta zásadně plní funkci paušalizované náhrady škody, když má pokrýt škodu věřitele, která může vzniknout porušením povinnosti dlužníka. K tomu, aby vzniklo právo věřitele na úhradu smluvní pokuty, ale není třeba, aby škoda věřiteli…

Přístupné pro: AnaFin profi | AnaFin profi plus

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1949Garance

13.7.2014, JUDr. Vladimíra Knoblochová, Zdroj: Verlag Dashöfer

V případě, že plnění od dlužníka přebírá přímo věřitel, je dlužník oprávněn požadovat na věřiteli potvrzení o splnění dluhu (kvitanci).    V kvitanci musí být uvedeno:  jméno dlužníka i věřitele,předmět plnění, amísto a čas, kde a kdy byl dluh…

Přístupné pro: AnaFin profi | AnaFin profi plus

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 2399Garance

13.7.2014, JUDr. Vladimíra Knoblochová, Zdroj: Verlag Dashöfer

K odst. 1    Splatnost úvěru    Sjednání doby splatnosti úvěru není podstatnou náležitostí smlouvy o úvěru, i když lze samozřejmě jen doporučit, aby splatnost úvěru byla ve smlouvě sjednána, a takové ujednání bude nepochybně v zájmu obou smluvních…

Přístupné pro: AnaFin profi | AnaFin profi plus

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1997Garance

13.7.2014, JUDr. Vladimíra Knoblochová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Předmětem prominutí dluhu může být i prominutí povinnosti týkající se zajištění dluhu. Typickým případem zajištění závazku je např. ručení. Ručení přitom vzniká prohlášením ručitele, že věřitele uspokojí, jestliže dlužník věřiteli svůj dluh …

Přístupné pro: AnaFin profi | AnaFin profi plus

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 2023Garance

13.7.2014, JUDr. Vladimíra Knoblochová, Zdroj: Verlag Dashöfer

V případě, že jsou splněny podmínky pro to, aby ručitel plnil, vzniká povinnost ručitele za dlužníka plnit. Ručitel je přitom oprávněn uplatnit vůči věřiteli všechny námitky, které by proti požadavku na splnění závazku mohl vznést dlužník.    V…

Přístupné pro: AnaFin profi | AnaFin profi plus

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 2025Garance

13.7.2014, JUDr. Vladimíra Knoblochová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zákon stanoví, že právo věřitele vůči ručiteli se nepromlčí před promlčením práva vůči dlužníkovi, což vyplývá z povahy akcesority ručitelského závazku. Zákon nicméně již nestanoví, že by tomu tak bylo také naopak. Právo věřitele vůči …

Přístupné pro: AnaFin profi | AnaFin profi plus
Nahrávám...
Nahrávám...