dnes je 28.3.2023

Účtová třída 3Garance

14.3.2023, Ing. Blanka Jindrová, Ing. Dagmar Procházková, Ing. Pavla Strakošová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Okamžikem uskutečnění účetního případu z hlediska pohledávek a dluhů je den, ve kterém dojde ke splnění dodávky, platbě dluhu, inkasu pohledávky, postoupení pohledávky, vkladu pohledávky, poskytnutí či přijetí zálohy (závdavku), převzetí dluhu a k dalším…

Přístupné pro: AnaFin profi | AnaFin profi plus

Odpovědi na otázky ze 4. lekceArchiv

13.2.2022, Ing. Martin Děrgel, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: AnaFin profi | AnaFin profi plus

Otázky k zopakování a procvičení 4. lekceArchiv

13.2.2022, Ing. Martin Děrgel, Zdroj: Verlag Dashöfer

1. Kdy vzniká dodavateli pohledávka z titulu sjednané běžné kupní smlouvy:

Přístupné pro: AnaFin profi | AnaFin profi plus

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 2048Garance

1.12.2021, JUDr. Petra Kejvalová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Pozor ustanovení změněno novelou o tzv. dětských dluzích, tj. zákonem č. 192/2021 Sb.a to následovně:

Přístupné pro: AnaFin profi | AnaFin profi plus

Novela zákona o obchodních korporacích od 1. 1. 2021 z pohledu účetního a ekonoma - 2. dílGarance

2.12.2020, Ing. Ivana Pilařová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: AnaFin profi | AnaFin profi plus

Novela zákona o obchodních korporacích od 1.1.2021 z pohledu účetního a ekonoma - 1. dílGarance

18.11.2020, Ing. Ivana Pilařová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dnem 1. 1. 2021 nabude účinnosti novela zákona o obchodních korporacích (dále jen „ZOK”), zákon č. 33/2020 Sb. Jedná se o poměrně rozsáhlou novelizaci čítající 602 změn. Zákon o obchodních korporacích je jednou ze základních právních norem, která však zasahuje…

Přístupné pro: AnaFin profi | AnaFin profi plus

Daňové doklady na opravu výše daně u pohledávek za dlužníkem v insolvenčním řízeníArchiv

10.9.2020, Ing. Pavel Novák, Zdroj: Verlag Dashöfer

Daňové doklady byly vystaveny podle § 44 zákona č. 235/2004 Sb. Podle správce daně, (potvrzeno následně odvolacím orgánem), nelze tuto opravu základu daně provést z důvodu, že se jedná o pohledávky tzv. mladé, se splatností do 6 měsíců od pravomocného…

Přístupné pro: AnaFin profi | AnaFin profi plus

Účtování příspěvku programu AntivirusGarance

22.6.2020, Tomáš Líbal, Zdroj: Verlag Dashöfer

Jak zaúčtovat přijatou částku na úhradu nákladů na náhrady mezd, kterou firma obdržela od Úřadu práce? Jedná se o náhradu mzdy + zdravotní pojistné + sociální pojistné – 60 %.

Přístupné pro: AnaFin profi | AnaFin profi plus

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1991Garance

27.4.2017, Mgr. Pavla Krejčí, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: AnaFin profi | AnaFin profi plus

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1988Garance

27.4.2017, Mgr. Pavla Krejčí, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: AnaFin profi | AnaFin profi plus

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 2046Garance

27.4.2017, Mgr. Pavla Krejčí, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: AnaFin profi | AnaFin profi plus

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 2047Garance

27.4.2017, Mgr. Pavla Krejčí, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: AnaFin profi | AnaFin profi plus

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 2045Garance

27.4.2017, Mgr. Pavla Krejčí, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: AnaFin profi | AnaFin profi plus

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1980Garance

1.11.2016, Mgr. Pavla Krejčí, Zdroj: Verlag Dashöfer

Právní úprava fixních závazků (fixních smluv) je primárně obsažena v komentovaném ustanovení. Jedná se o závazky, u nichž jsou splněny následující podmínky:

Přístupné pro: AnaFin profi | AnaFin profi plus

MPSV vyhlásilo novou výzvu pro sociální podniky

25.8.2015, Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí

Na podporu je připraveno 100 milionů Kč. Ministerstvo práce a sociálních věcí vyhlásilo výzvu s konkrétními podmínkami 17. srpna a projekty bude možné předkládat do 30. listopadu 2015.

Senát schválil návrh na uzákonění místní příslušnosti exekutorů

19.5.2015, Zdroj: Senát

Senát schválil návrh ČSSD na uzákonění místní příslušnosti exekutorů, kteří zatím mohou působit v rámci celé republiky.

Čerpání peněz k Operačnímu programu Zaměstnanost může začít

11.5.2015, Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí

Evropská komise ve středu 6. května schválila Operační program Zaměstnanost.

Premiér Sobotka: Jsem rád, že úspěšné schvalování operačních programů pokračuje

7.5.2015, Zdroj: Vláda

Evropská komise schválila Operační program Životní prostředí 2014–2020. Zlepší se díky tomu ovzduší v ČR?

Úpadek a způsoby jeho řešení

16.4.2015, Zdroj: justice.cz (justice.cz)

Insolvenční zákon rozlišuje dvě základní formy úpadku: platební neschopnost a předlužení. Dále zná i pojem tzv. hrozícího úpadku.

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 2053Garance

2.2.2015, Mgr. Pavla Krejčí, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: AnaFin profi | AnaFin profi plus

Vláda schválila návrh Ministerstva spravedlnosti přispívající ke spravedlivějšímu uspořádání vztahů mezi dlužníky a věřiteli

23.9.2014, Zdroj: Ministerstvo spravedlnosti

Vláda na svém dnešním zasedání schválila návrh Ministerstva spravedlnosti na změnu občanského soudního řádu a exekučního řádu. Nová úprava by měla přispět ke spravedlivějšímu uspořádání vztahů mezi dlužníky a věřiteli, a to v oblasti společného jmění manželů a…

Změna advokátního tarifu snižuje náklady na vymáhání pohledávek tzv. formulářovou žalobou

5.8.2014, Zdroj: Ministerstvo spravedlnosti

Novelizované znění tzv. advokátního tarifu snížilo s účinností od 1. července 2014 sazby pro stanovení výše náhrady nákladů za zastupování advokátem v některých soudních řízeních. Vyhláška Ministerstva spravedlnosti přináší mj. úlevu pro dlužníky ve sporech,…

Ministerstvo spravedlnosti v souvislosti s insolvenčními řízeními klade důraz na ekonomické vzdělávání soudců

17.7.2014, Zdroj: Ministerstvo spravedlnosti

Na problémy se zneužíváním insolvenčního zákona reaguje Ministerstvo spravedlnosti ČR nejen diskusí o elektronicky řízeném výběru soudců a insolvenčních správců k jednotlivým případům, ale také důrazem na zvyšování odborné kvalifikace soudců, kteří mají tyto…

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1959Garance

13.7.2014, JUDr. Vladimíra Knoblochová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Toto ustanovení stanoví vykládací pravidla pro určité výrazy, které smluvní strany použijí pro sjednání času plnění. Smluvní strany těmto výrazům mohou stanovit jiný výklad ve smlouvě, případně z ustálené předchozí praxe stran nebo ze …

Přístupné pro: AnaFin profi | AnaFin profi plus

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1994Garance

13.7.2014, JUDr. Vladimíra Knoblochová, Zdroj: Verlag Dashöfer

NOZ doplnil právní úpravu splynutí ještě o zvláštní ustanovení o důsledcích splynutí v případě solidárních závazků.    Obsahem společného závazku je povinnost více dlužníků témuž věřiteli splnit dluh společně a nerozdílně, tedy všichni jsou…

Přístupné pro: AnaFin profi | AnaFin profi plus

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1892 - Přistoupení k dluhuGarance

13.7.2014, JUDr. Vladimíra Knoblochová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dosavadní právní úprava    Dosavadní právní úprava přistoupení k dluhu byla obsažena v § 533 ObčZ, přičemž tato úprava byla použitelná i pro obchodní závazkové vztahy.    Přistoupením k dluhu se mění závazkový právní vztah tak, že na stranu…

Přístupné pro: AnaFin profi | AnaFin profi plus

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1939Garance

13.7.2014, JUDr. Vladimíra Knoblochová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dosavadní právní úprava    Dosud byla právní úprava poukázky obsažena v § 535 až § 539 ObčZ, poukázka na cenné papíry pak byla obsažena v § 540 až § 543. Nová právní úprava je v zásadě podobná té dosavadní, nicméně mění se zařazení poukázky…

Přístupné pro: AnaFin profi | AnaFin profi plus

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1805Garance

13.7.2014, Mgr. Pavla Krejčí, Zdroj: Verlag Dashöfer

K odst. 1    Není-li doba placení úroků ujednána, platí se úroky spolu s jistinou, a je-li jistina splatná později než za rok, platí se úroky ročně pozadu. Úrok tak bude splatný vždy ke konci kalendářního roku.    Placení úroků    Nově jsou…

Přístupné pro: AnaFin profi | AnaFin profi plus

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 2393Garance

13.7.2014, Mgr. Pavla Krejčí, Zdroj: Verlag Dashöfer

K odst. 1    Splatnost zápůjčky může být mezi smluvními stranami dohodnuta, a to i následně po poskytnutí zápůjčky. Pokud splatnost zápůjčky dohodnuta není, je její splatnost závislá na vypovězení smlouvy. Smluvní strany si mohou délku výpovědní…

Přístupné pro: AnaFin profi | AnaFin profi plus

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 2395 - Základní ustanoveníGarance

13.7.2014, JUDr. Vladimíra Knoblochová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Pro smlouvu o úvěru je charakteristické, že předmětem úvěru jsou peněžní prostředky. Na základě smlouvy o úvěru nelze poskytnout jiné věci, jak je to možné např. u zápůjčky (předmětem zápůjčky jsou věci druhově určené) či u výpůjčky (předmětem…

Přístupné pro: AnaFin profi | AnaFin profi plus

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 2018Garance

13.7.2014, JUDr. Vladimíra Knoblochová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dosavadní právní úprava    Dosavadní právní úprava ručení byla obsažena pro oblast občanskoprávních vztahů v § 546 a násl. ObčZ, pro oblast obchodněprávních vztahů v § 303 a násl. ObchZ.    Vymezení ručení    Ručení je jedním ze …

Přístupné pro: AnaFin profi | AnaFin profi plus

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1884Garance

13.7.2014, JUDr. Vladimíra Knoblochová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zákon s ohledem na skutečnost, že k postoupení pohledávky není třeba souhlasu dlužníka, vylepšuje pozici dlužníka tím, že mu umožňuje uplatnit proti pohledávce námitky, které měl v době postoupení (tyto námitky mu zůstávají zachovány). Své…

Přístupné pro: AnaFin profi | AnaFin profi plus

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1804Garance

13.7.2014, Mgr. Pavla Krejčí, Zdroj: Verlag Dashöfer

Úroky se hradí ve stejné měně jako jistina. Pokud je tedy například dluh splácen v eurech, je nezbytné i úrok hradit v eurech. Smluvní strany se však mohou dohodnout jinak.  Související ustanovení NOZ  § 1802, § 1803, § 1805, §…

Přístupné pro: AnaFin profi | AnaFin profi plus

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 2399Garance

13.7.2014, JUDr. Vladimíra Knoblochová, Zdroj: Verlag Dashöfer

K odst. 1    Splatnost úvěru    Sjednání doby splatnosti úvěru není podstatnou náležitostí smlouvy o úvěru, i když lze samozřejmě jen doporučit, aby splatnost úvěru byla ve smlouvě sjednána, a takové ujednání bude nepochybně v zájmu obou smluvních…

Přístupné pro: AnaFin profi | AnaFin profi plus

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1944Garance

13.7.2014, JUDr. Vladimíra Knoblochová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Aby poukazník mohl přímo svůj nárok z poukázky uplatňovat vůči poukázanému, je třeba, aby poukázaný poukázku přijal. Na právním vztahu mezi poukazatelem a poukázaným totiž záleží, zda je poukázaný povinen příkaz poukazatele přijmout. Poukázaný…

Přístupné pro: AnaFin profi | AnaFin profi plus

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1949Garance

13.7.2014, JUDr. Vladimíra Knoblochová, Zdroj: Verlag Dashöfer

V případě, že plnění od dlužníka přebírá přímo věřitel, je dlužník oprávněn požadovat na věřiteli potvrzení o splnění dluhu (kvitanci).    V kvitanci musí být uvedeno:  jméno dlužníka i věřitele,předmět plnění, amísto a čas, kde a kdy byl dluh…

Přístupné pro: AnaFin profi | AnaFin profi plus

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1942Garance

13.7.2014, JUDr. Vladimíra Knoblochová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dokud poukázaný ještě nepřijal poukázku vůči poukazníkovi, může ji poukazatel odvolat. Odvolání poukázky je jednostranné jednání poukazatele, které adresuje jak poukazníkovi, tak poukázanému. Pokud je doručeno odvolání poukázky včas, tj. dříve,…

Přístupné pro: AnaFin profi | AnaFin profi plus

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1930Garance

13.7.2014, Mgr. Pavla Krejčí, Zdroj: Verlag Dashöfer

K odst. 1    Dlužník má v zásadě povinnost plnit dluh v celku. Odstavcem 2 je mu však za určitých okolností povoleno plnit dluh v dílčích plněních. Na toto ustanovení také navazuje § 1931 NOZ – dohoda o splátkách.    K odst. 2  …

Přístupné pro: AnaFin profi | AnaFin profi plus

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1907Garance

13.7.2014, JUDr. Vladimíra Knoblochová, Zdroj: Verlag Dashöfer

S ohledem na akcesorickou povahu zajištění zásadně platí, že se zánikem hlavního závazku zaniká i jeho zajištění. Proto občanský zákoník obsahuje zvláštní právní úpravu pro zajištění práv, která jsou předmětem novace nebo narovnání. U …

Přístupné pro: AnaFin profi | AnaFin profi plus

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 2007Garance

13.7.2014, JUDr. Vladimíra Knoblochová, Zdroj: Verlag Dashöfer

V případě závazku s tzv. dělitelným plněním může nastat i částečná nemožnost plnění. Pro posouzení, zda nastal zánik závazku v celém rozsahu či jen částečně, je podstatné, zda z povahy závazku nebo z účelu smlouvy, který byl stranám při jejím…

Přístupné pro: AnaFin profi | AnaFin profi plus

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 2052Garance

13.7.2014, JUDr. Vladimíra Knoblochová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Ustanovení o smluvní pokutě se použije i pro tzv. penále, tj. z právního předpisu vyplývající povinnost zaplatit pokutu v případě porušení určité povinnosti. Na penále vzniká v takovém případě nárok přímo ze zákona (není třeba jej ujednávat),…

Přístupné pro: AnaFin profi | AnaFin profi plus

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 2008Garance

13.7.2014, JUDr. Vladimíra Knoblochová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dlužník je povinen oznámit věřiteli, že se splnění dluhu stalo nemožným. Zákon pro toto oznámení stanoví lhůtu bez zbytečného odkladu poté, co se o nemožnosti plnění dozvěděl nebo dozvědět musel. Bude tedy vždy na posouzení konkrétního případu…

Přístupné pro: AnaFin profi | AnaFin profi plus

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1989Garance

13.7.2014, Mgr. Pavla Krejčí, Zdroj: Verlag Dashöfer

K odst. 1    Věřitel z promlčené pohledávky nemůže s úspěchem uplatnit námitku promlčení. Pro posouzení toho, která pohledávka není z důvodu promlčení použitelná k započtení, není rozhodné, zda je pohledávka promlčená v době, kdy je činěn …

Přístupné pro: AnaFin profi | AnaFin profi plus

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1954Garance

13.7.2014, JUDr. Vladimíra Knoblochová, Zdroj: Verlag Dashöfer

K řádnému splnění je třeba, aby byl dluh splněn ve stanoveném místě. Místo plnění by měla určovat především smlouva, tj. smluvní strany by si měly místo plnění výslovně sjednat. V některých případech nebude sjednání místa plnění třeba, neboť to…

Přístupné pro: AnaFin profi | AnaFin profi plus

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1997Garance

13.7.2014, JUDr. Vladimíra Knoblochová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Předmětem prominutí dluhu může být i prominutí povinnosti týkající se zajištění dluhu. Typickým případem zajištění závazku je např. ručení. Ručení přitom vzniká prohlášením ručitele, že věřitele uspokojí, jestliže dlužník věřiteli svůj dluh …

Přístupné pro: AnaFin profi | AnaFin profi plus

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1902 - NovaceGarance

13.7.2014, JUDr. Vladimíra Knoblochová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Smluvní strany si mohou dle svých potřeb měnit závazky, které mezi sebou založily, vzájemnou dohodou. Mohou samozřejmě i své závazky zrušit a nahradit je novými, případně vytvářet nové závazky vedle závazků již existujících. To odpovídá plně zásadě…

Přístupné pro: AnaFin profi | AnaFin profi plus

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1803Garance

13.7.2014, Mgr. Pavla Krejčí, Zdroj: Verlag Dashöfer

Výše úroku se většinou určuje procentuální sazbou, a to za určité časové období. Pokud není časové období ujednáno, tak se má za to, že se sjednaná výše úroků týká ročního období.    Jedná se však o vyvratitelnou právní domněnku. Při výkladu je…

Přístupné pro: AnaFin profi | AnaFin profi plus

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 2390 - Základní ustanoveníGarance

13.7.2014, Mgr. Pavla Krejčí, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zápůjčka se prakticky rovná pojmu půjčka, který byl dosud používán. Dosavadní právní úprava půjčky byla uvedena v § 657 a § 658 ObčZ. NOZ však právní úpravu nepřevzal, ale došlo k její částečné modifikaci. Se změnou pojmosloví souvisí i změna…

Přístupné pro: AnaFin profi | AnaFin profi plus

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 2398Garance

13.7.2014, JUDr. Vladimíra Knoblochová, Zdroj: Verlag Dashöfer

K odst. 1    Povinnost poskytnout úvěr    Pokud úvěrovaný požádá úvěrujícího o poskytnutí úvěru, a to v souladu s úvěrovou smlouvou (tedy ve stanovené době, byla-li sjednána), pak je úvěrující povinen úvěrovanému úvěr poskytnout. Úvěr musí být…

Přístupné pro: AnaFin profi | AnaFin profi plus

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1879Garance

13.7.2014, JUDr. Vladimíra Knoblochová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dosavadní právní úprava    Dosud byla právní úprava postoupení pohledávky upravena pro občanskoprávní i obchodněprávní vztahy v § 524 až § 530 ObčZ. Nová právní úprava obsažená v NOZ týkající se postoupení pohledávky z dosavadní právní úpravy…

Přístupné pro: AnaFin profi | AnaFin profi plus
Nahrávám...
Nahrávám...