dnes je 20.6.2024

Input:

Charakteristika konkursu

4.10.2012, Zdroj: Verlag Dashöfer

15.6.1
Charakteristika konkursu

Charakteristika konkursu

 

Konkurs je jedním ze způsobů řešení úpadku vymezených v § 4 odst. 1 IZ a jeho úprava je obsažena v § 244 - 315 IZ (jeho části druhé, hlavě I). Z povahy věci plyne, že tento způsob řešení úpadku principelně není určen pro případy hrozícího úpadku. Přesto je zřejmé, že konkurs bude i nadále nejfrekventovanějším způsobem řešení úpadku, a to nejen jako prvotní zvolený způsob řešení úpadku, ale i v důsledku konverze neúspěšné reorganizace či oddlužení v konkurs, když jde o univerzální způsob řešení dlužníkova úpadku. Úprava konkursu navazuje na předchozí právní úpravu provedenou zákonem o konkursu a vyrovnání, jejímž základem bylo právě konkursní řízení. Většina změn, které přináší, má v zásadě jen dílčí význam, když jde většinou o postižení předchozího legislativního vývoje, závěrů ustálené judikatury a poznatků nauky civilního procesu. Základní změna vyplývá z koncepce insolvenčního zákona, podle nějž konkurs již není uceleným samostatným řízením, ale pouze jedním ze způsobů řešení úpadku s tím, že před prohlášením konkursu na majetek dlužníka (dále jen prohlášení konkursu) probíhá dosud nediferencované insolvenční řízení. V něm jsou činěny procesní úkony, jejichž účinky mají zásadní

Nahrávám...
Nahrávám...