dnes je 27.5.2024

Input:

Činnosti, které po prohlášení konkursu zajišťuje insolvenční správce

4.10.2012, Zdroj: Verlag Dashöfer

15.10.6.16.4
Činnosti, které po prohlášení konkursu zajišťuje insolvenční správce

Činnosti, které po prohlášení konkursu zajišťuje insolvenční správce

 

V § 277 IZ (viz část 7/4) zákonodárce stanovil okruh činností, které by měl insolvenční správce zajišťovat po prohlášení konkursu. Z hlediska správy daní je významná (dle odst. 4) povinnost sestavit mezitímní účetní závěrku nebo přehled o příjmech, výdajích, majetku a závazcích ke dni předcházejícímu dni, kterým nastanou účinky prohlášení konkursu. Na rozdíl od ZKV má však IZ určitou slabinu v tom, že výslovně nestanovil dlužníkovi lhůtu k předání účetnictví insolvenčnímu správci. To lze částečně dovozovat i z abstraktního vymezení dlužníkových povinností v § 279 odst. 1 a 2 IZ, kde je stanovena obecná

Nahrávám...
Nahrávám...