dnes je 21.6.2024

Input:

Daňové řízení

4.10.2012, Zdroj: Verlag Dashöfer

15.10.6.13
Daňové řízení

Daňové řízení

 

Nově je vymezen pojem daňového řízení pro řízení v rámci správy daní, při kterém se zjišťuje a stanovuje daň ve všech stádiích upravených daňovým řádem. Daňové řízení se vede za účelem správného zjištění a stanovení daně a zabezpečení její úhrady a končí splněním nebo jiným zánikem daňové povinnosti, která s touto daní souvisí ( § 134 odst. 1 DŘ).

 

Slovo daň, ve smyslu předmětu daňového řízení, je používáno k jednomu zdaňovacímu období u daní, které se k období váží (daň z příjmů, daň z přidané hodnoty) nebo ke zdaňované skutečnosti (daň dědická, daň z převodu z nemovitostí), přičemž zdaňovacím obdobím se rozumí pravidelně se opakující časový úsek. Pro potřeby vymezení předmětu daňového řízení se daň posuzuje buď ke zdaňovacímu období, nebo ve vztahu k jednotlivé skutečnosti.

Daňové řízení se skládá podle okolností z dílčích řízení, ve kterých jsou vydávána

Nahrávám...
Nahrávám...