dnes je 21.6.2024

Input:

Dispoziční oprávnění k majetkové podstatě v době do rozhodnutí o úpadku a po rozhodnutí o něm

4.10.2012, Zdroj: Verlag Dashöfer

15.5.2.3
Dispoziční oprávnění k majetkové podstatě v době do rozhodnutí o úpadku a po rozhodnutí o něm

 

Dispoziční oprávnění k majetkové podstatě v době do rozhodnutí o úpadku a po rozhodnutí o něm

 

Zákonná omezení oprávnění dlužníka

K prvnímu omezení dispozičních oprávnění dlužníka k majetkové podstatě dochází již v okamžiku zahájení insolvenčního řízení.

Pokud insolvenční soud neomezí tato dispoziční oprávnění jinak, pak je dlužník podle § 111 IZ povinen zdržet se nakládání s majetkovou podstatou a s majetkem, který do ní může náležet, tak aby nedocházelo k podstatným změnám ve skladbě, využití nebo určení tohoto majetku a nebo k jeho nikoliv nezanedbatelnému zmenšení. Peněžité závazky vzniklé před zahájením insolvenčního řízení je dlužník oprávněn plnit jen v rozsahu a za podmínek stanovených tímto zákonem.

Tento zákaz nedopadá úkony nutné ke

- splnění povinností stanovených zvláštními předpisy,

- k provozování podniku v rámci obvyklého hospodaření,

- k odvrácení hrozící škody,

- k plnění zákonné vyživovací povinnosti a

- ke splnění procesních sankcí.

 

Upozornění!!!

Právní úkony dlužníka učiněné v rozporu se shora uvedeným jsou vůči věřitelům (ze zákona) neúčinné (srovnej s obdobnou předchozí úpravou obsaženou v § 4a ZKV, kde neúčinnost právních úkonů dovodila judikatura).

 

Omezení rozhodnutím soudu

Pokud insolvenční soud dospěje k závěru, že je

Nahrávám...
Nahrávám...