dnes je 20.5.2024

Input:

Doručovací funkce insolvenčního rejstříku

1.5.2014, , Zdroj: Verlag Dashöfer

17.1.2.3
Doručovací funkce insolvenčního rejstříku

Mgr. Tomáš Braun

Doručovací funkce insolvenčního rejstříku

Doručování vyhláškou

Insolvenční rejstřík sehrává významnou roli i při doručování písemností v průběhu insolvenčního řízení, když tzv. prosté doručení písemností (soudu nebo účastníků řízení) bude realizováno zásadně vyhláškou, tj. pouze jejich vyvěšením na úřední desce insolvenčního soudu a jejich současným zveřejněním v insolvenčním rejstříku (namísto dosavadního zveřejnění v Obchodním věstníku podle § 66c ZKV). Podle § 424 IZ - jenž je duplicitní s § 71 odst. 2 IZ - se při doručení vyhláškou písemnost považuje za doručenou v okamžiku jejího zveřejnění v insolvenčním rejstříku. Okamžik zveřejnění (den, hodina a minuta zveřejnění) je v insolvenčním rejstříku vždy uveden. Úřední deska každého soudu musí být přístupná i elektronicky prostřednictvím internetu, přičemž v poměrech insolvenčního řízení se (v rámci insolvenčního rejstříku) počítá s existencí samostatné elektronické úřední desky.

Zvláštní způsob doručování

Doručování prostřednictvím insolvenčního rejstříku se použije i tehdy, kdy se písemnost nepodaří doručit v případech, kdy insolvenční zákon ukládá, aby písemnost byla některým osobám doručena zvlášť nebo do vlastních rukou (viz např. § 75 odst. 2 nebo § 190 odst. 2 IZ). Bylo-li tedy v těchto případech doručováno např. poštou, která uvede, že adresát písemnosti je neznámý na adrese, kterou sám označil v podání učiněném v insolvenčním řízení, soud písemnost doručí znovu – tentokrát tak, že ji zveřejnění v insolvenčním rejstříku. Tím by mělo být omezeno zpochybňování doručení dřívějších písemností v pozdějších fázích insolvenčního řízení. Analogické řešení nabízí (v mimo-insolvenčních poměrech) např. § 50i OSŘ, jenž konstruuje (u tam

Nahrávám...
Nahrávám...