dnes je 17.6.2024

Input:

Doručování rozhodnutí insolvenčního soudu

4.10.2012, Zdroj: Verlag Dashöfer

15.2.1.1.1
Doručování rozhodnutí insolvenčního soudu

Doručování rozhodnutí insolvenčního soudu

 

Právní úprava doručování

Při doručování svých rozhodnutí postupuje insolvenční soud jednak podle speciální úpravy doručování obsažené v § 71 80 IZ a jednak - v rozsahu neupraveném IZ - přiměřeně aplikuje OSŘ (viz § 7 IZ a část 2/1.4.)

 

Způsoby doručování

Soudní rozhodnutí (včetně předvolání, vyrozumění nebo jiných písemností insolvenčního soudu) se dle § 71 odst. 1 a 75 odst. 2 IZ zásadně doručují

1) tzv. vyhláškou tj. jejich současným

a) vyvěšením na úřední desce insolvenčního soudu a

b) zveřejněním v insolvenčním rejstříku (viz část 2/2.3.) a zároveň

2) zvlášť tj. tradičním osobním způsobem doručení; nestanoví-li IZ jinak (jako např. v §

184 a 185 ), doručuje se zvlášť

a) dlužníku,

a) insolvenčnímu správci, (k doručování insolvenčnímu správci podrobněji /3.1.),

b) věřitelskému výboru a také

c) osobám, o jejichž podání insolvenční soud rozhoduje,

d) osobám, které mají v insolvenčním řízení něco osobně vykonat,

e) státnímu zastupitelství, které vstoupilo do insolvenčního řízení, a stanoví-Ii tak zvláštní předpis, také

f) orgánu, který vede obchodní nebo jiný rejstřík, v němž je dlužník zapsán.

 

Doručování do vlastních rukou

Při zvláštním způsobu doručování insolvenční soud doručuje do vlastních rukou, tedy postupem podle § 49 OSŘ, tehdy, kdy to IZ výslovně ukládá ( § 75 odst. 1 IZ). Doručení do vlastních rukou IZ předepisuje např. v ustanoveních § 75, § 76 , § 82 odst. 5, § 103 odst. 4, § 107 odst. 5, § 113 odst. 2, § 138 odst. 1, § 160 odst. 3, § 190 odst. 2, § 214 odst. 1, § 309 odst. 1, § 344 odst. 2, § 399 odst. 2, § 406 odst. 4 IZ. Doručující orgán doručuje adresátu písemnost na adrese k doručování a adresátovi ji může odevzdat na kterémkoli jiném místě, kde ho zastihne. V případě, že adresát nebyl zastižen a písemnost mu nebyla odevzdána ani jinde, doručující orgán písemnost uloží. Nevyzvedne-li si adresát uloženou písemnost do 10 dnů ode dne, v němž byla připravena k vyzvednutí, nastává posledním dnem lhůty (úložní doby) náhradní doručení písemnosti, i když se adresát o uložení nedozvěděl.

 

Doručování jiných písemností

V ostatních případech, kdy IZ

Nahrávám...
Nahrávám...