dnes je 21.4.2024

Input:

Dotčená zajištění

4.10.2012, Zdroj: Verlag Dashöfer

15.1.5.2.1
Dotčená zajištění

Dotčená zajištění

 

Zajištěním se rozumí jakákoli majetková hodnota, která je určena k zajištění pohledávky, včetně pohledávky vzniklé teprve v budoucnosti.

Účinky insolvenčního zákona jsou vyloučeny vůči

a) zajištění, které poskytl dlužník, který je účastníkem platebního systému v souvislosti se svou účastí v tomto platebním systému,

b) zajištění, které poskytl dlužník, který je účastníkem vypořádacího systému v souvislosti se svou účastí v tomto vypořádacím systému,

c) zajištění poskytnuté České národní bance, Evropské centrální bance nebo centrální bance jiného státu Evropského hospodářského prostoru (viz část 10/1.1.1),

d) finanční zajištění.

 

Finanční zajištění

Základní principy finančního zajištění jsou obsaženy v § 323a 323h ObchZ. Stejné postavení má však i finanční zajištění sjednané podle zahraničního právního řádu. Pojem finanční zajištění se dostal do českého právní řádu transpozicí směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2002/47/ES, ze dne 6. června 2002, o dohodách o finančním zajištění. Finanční zajištění není smluvní typ. Institut finančního zajištění umožňuje použití zvláštních, velmi flexibilních pravidel pro zajištění pohledávek formou zřízení zástavního práva nebo zajišťujícím

Nahrávám...
Nahrávám...