dnes je 20.5.2024

Input:

Insolvenční správce 2

1.5.2014, , Zdroj: Verlag Dashöfer

16.9.2.2.4
Insolvenční správce 2

Mgr. Markéta Hálová, Ph.D.

Insolvenční správce

Teritoriální působnost

Insolvenční správce (či jeho zástupce) je oprávněn a povinen vykonávat své pravomoci na celém světě, mimo Evropský hospodářský prostor však jen podle možností, tj. pokud mu to právo daného státu umožňuje (§ 384 odst. 2, 3 IZ).

Zástupce

Insolvenční správce může určit svého zástupce, který jej zastupuje na území jiných států (§ 384 odst. 1 IZ). Insolvenční správce si tedy nemůže určit zástupce, který by jej zastupoval (např. v některých úkonech) na území ČR, zde je nutno postupovat podle § 33 IZ.

Průkaz insolvenčního správce

Insolvenční správce se prokazuje úředně ověřenou kopií rozhodnutí o svém ustanovení (§ 384 odst. 3 IZ). V zemích Evropského hospodářského prostoru může být vyžadován jeho překlad do úředního jazyka tohoto státu, může být vyžadováno i ověření překladu, nikoliv však vyšší ověření (tzv.

Nahrávám...
Nahrávám...