dnes je 22.6.2024

Input:

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 2114

1.11.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.2.1.2.2.5.2
Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 2114

JUDr. Martin Kareš

[Záruční doba]

K odstavci 1

Právo na dodání nové věci bez vad nebo na opravu věci má kupující vždy, když se mu poskytovatel záruky zaručí, že si věc po určitou dobu při obvyklém použití uchová své funkce a výkonnost (tj. životnost). Postačí i uvedení záruční doby nebo doby použitelnosti věci na obalu věci (obalem se rozumí nejen skutečný obal výrobku, ale i příbalové letáky nebo doby uvedené přímo na výrobku). V prohlášení o záruce ani v informaci na obalu není tedy nutné výslovně uvádět, že kupujícímu náleží právo na dodání nové věci bez vad nebo na opravu věci. Tato jeho práva vyplývají přímo ze zákonného ustanovení. To samozřejmě nevylučuje, aby se poskytovatel záruky zavázal i k dalším plněním, uvedeným v ustanovení § 2113 odst. 1.

K odstavci 2

V zájmu ochrany očekávání kupujícího zákon upravuje, že pokud jsou v témže okamžiku a v prohlášení téhož poskytovatele (včetně záruční doby nebo doby použitelnosti uvedené na obalu) uvedena navzájem si

Nahrávám...
Nahrávám...