dnes je 30.5.2024

Input:

Komentář zákona 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, § 10

23.4.2014, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.1.2.3
Komentář zákona 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, § 10

Rödl & Partner; JUDr. Petr Novotný, Ph.D. a kol.

Předchozí právní úprava

§ 59a ObchZ

Na různých místech zákona je předepsána povinnost znaleckého posudku – např. při oceňování nepeněžitého vkladu do společnosti s ručením omezeným (§ 143) či v některých případech nabývání majetku akciovou společností od jejího zakladatele nebo akcionáře (§ 255).

Pro tyto případy zákon zakládá zásadu neutrality znalce, přičemž znalecký posudek musí být vypracován nestranně a nezávisle na tom, kdo jeho vypracování zadal. Pokud by se vyskytly jakékoli pochybnosti o nepodjatosti znalce, nesmí posudek vypracovat.

V případě porušení znalecké neutrality může mít tato skutečnost za následek

Nahrávám...
Nahrávám...