dnes je 30.5.2024

Input:

Komentář zákona 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, § 11

23.4.2014, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.1.3.1
Komentář zákona 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, § 11

Rödl & Partner; JUDr. Petr Novotný, Ph.D. a kol.

Předchozí právní úprava

§ 105 odst. 2, § 162 odst. 1 ObchZ

Stejně jako v dosavadní právní úpravě, obsažené v ObchZ, se u kapitálových společností, tedy u společnosti s ručením omezeným a u akciové společnosti, připouští, aby byly založeny jediným zakladatelem (odstavec 1), případně aby měly jediného společníka v důsledku následného převodu či přechodu podílů či akcií (odstavec 2).

Zákonodárce uvedené ustanovení do textu zákona zahrnul zřejmě především ze dvou důvodů. Prvním je obecný význam slova "společnost“, který příbuzností se slovem "společně“ respektive "společný“ může vést k představě, že společnost musí vždy představovat společné podnikání více osob. Komentované ustanovení tak pro kapitálové společnosti význam slova "společnost“ od obecného významu tohoto slova posouvá, připouští-li, jak uvedeno, existenci společnosti s jediným zakladatelem, respektive společníkem, tedy existenci společnosti, která – v obecném smyslu toho slova – společností (společným podnikáním) není. Je tak evidentně aprobována motivace, která u založení kapitálových společností figuruje minimálně s touž intenzitou jako sdružení prostředků za účelem společného podnikání, tedy snaha oddělit majetek zakladatelů, respektive zakladatele, od majetku korporace a uchránit jej od případného exekučního a insolvenčního postihu při neúspěchu podnikání společnosti.

Pro osobní společnosti platí odlišná pravidla. Jak veřejná obchodní společnost (§ 95 odst. 1), tak i komanditní společnost (§ 118 odst. 1) musí mít alespoň dva společníky. Družstvo pak musí

Nahrávám...
Nahrávám...