dnes je 21.2.2024

Input:

Komentář zákona 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, § 151

23.4.2014, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.4.2.1.2
Komentář zákona 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, § 151

Rödl & Partner; JUDr. Petr Novotný, Ph.D. a kol.

Předchozí právní úprava

§ 113 ObchZ

Toto ustanovení určuje sankce za prodlení společníka se splacením jeho peněžitého vkladu. Úrok z prodlení může být pro tento případ sjednán ve společenské smlouvě, přičemž není-li tomu tak, stanoví zákon podpůrné pravidlo, že se uplatní dvojnásobek sazby úroku z prodlení stanovené nařízením vlády (§ 1970 NOZ). Společenská smlouva může stanovit, že se žádný úrok neplatí, nebo určit úrok v nižší nebo vyšší sazbě. Při jeho sjednávání je však třeba vždy dbát na to, aby byl úrok přiměřený. Pokud by například většinový společník prosadil ve společenské smlouvě ujednání o tom, že bude úrok z prodlení velmi nízký, mohlo by to poškozovat společnost v případě, kdy by se takový společník ocitl v prodlení se splacením svého vkladu a byl by za to pouze minimálně sankcionován. Dojde-li společnost k závěru, že je tedy sjednaný úrok například velmi nízký, může jej nechat přezkoumat soudem postupem podle §

Nahrávám...
Nahrávám...