dnes je 25.4.2024

Input:

Komentář zákona 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, § 172

23.4.2014, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.4.3.1.6
Komentář zákona 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, § 172

Rödl & Partner; JUDr. Petr Novotný, Ph.D. a kol.

Předchozí právní úprava

§ 127 odst. 4 ObchZ

Vedle toho, že se k rozhodnutí o změně obsahu společenské smlouvy nebo rozhodnutí, jehož důsledkem se mění společenská smlouva či rozhodnutí o připuštění peněžitého vkladu nebo o započtení pohledávky společníka na jeho vkladovou povinnost, vyžaduje souhlas společníků, kteří mají alespoň dvoutřetinovou většinu všech hlasů (neurčí-li společenská smlouva vyšší počet hlasů), vyžaduje zákon, aby

Nahrávám...
Nahrávám...