dnes je 21.6.2024

Input:

Komentář zákona 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, § 173

23.4.2014, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.4.3.1.7
Komentář zákona 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, § 173

Rödl & Partner; JUDr. Petr Novotný, Ph.D. a kol.

Předchozí právní úprava

§ 127 odst. 5 ObchZ

Zákaz výkonu hlasovacích práv pro společníka platí v zákonem uvedených případech, kdy může jednoznačně nastat konflikt jeho zájmů se zájmy společnosti. Je tomu tak v případě, že valná hromada rozhoduje o jeho nepeněžitém vkladu, o jeho vyloučení nebo

Nahrávám...
Nahrávám...