dnes je 23.3.2023

Input:

Komentář zákona 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, § 174

23.4.2014, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.4.3.1.8
Komentář zákona 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, § 174

Rödl & Partner; JUDr. Petr Novotný, Ph.D. a kol.

Předchozí právní úprava

§ 127 odst. 7 až 9 ObchZ

Zákon upravuje možnost dodatečného hlasování. Pokud by společenská smlouva takový postup výslovně nevylučovala, může společník, který na jednání valné hromady nebyl přítomen, dodatečně písemně vykonat své hlasovací právo. Dodatečné hlasování je přípustné do sedmi dnů od konání

Nahrávám...
Nahrávám...